Landet, der straffer vidensformidling og violinspil

Af Jarl Cordua 47

 

En professor, der trues med bøder for at øse af sin viden. En musiker, der får bøde for at spille musik i et symfoniorkester. Det er blevet konsekvensen af fremmedfjendskhedens hysteri, som stort set alle vore politiske partier nærmest kappes om at bære ved til gennem snart mange år.

Hysteriet og den udlændingelovgivning, der følger af det, har nu nået et sådant grotesk omfang, at en udenlandsk musiker og en ekspert, nu risikerer dramatiske repressalier blot, fordi de stakkels mennesker ikke i forvejen har sat sig ind i, hvilket lukket land som vi efter hånden er blevet og hvilke tåbelige regler, som vi i skræk for udlændinge, har barrikaderet os med.

Den amerikanske professor på CBS, Brooke Harrington stillede op for generøst at dele ud af sin specialistviden om skattelylande til nogle af vores – har det vist sig – ikke alt for kompetente myndigheder som Folketinget og SKAT. Det skulle professoren ikke have gjort. For efterfølgende ramlede hun ind i regler om, at hun har brudt reglerne for sin arbejdstilladelse, der kræver, at amerikaneren kun må arbejde på CBS og derfor skal holde mund i embedets medfør så snart hun stiller op udenfor læreranstaltens mure. Man må undre sig over, at Danmark er blevet en forholdsvis avanceret civilisation med det regelsæt. Selve straffen står heller mål med det som slet ikke burde være en ”forbrydelse” i et normalt civiliseret samfund: Udover en femcifret bøde mister hun retten til at søge permanent opholdstilladelse i Danmark i de næste 15 år. Det er helt på månen. Det er ikke helt uforståeligt, at Brooke Harrington er nået frem til den konklusion, at hun ikke føler sig velkommen i Danmark.

Det er sikkert et enkeltstående tilfælde, så det går nok, vil De kære læser, sikkert tænke. Men tillad mig så at præsentere japanske Hidekazu Uno, der udmærker sig ved at spille strygeinstrumentet bratsch i Det Kgl. Kapel – et internationalt anerkendt orkester og national institution, som dog kun er blevet, det det er, på grund af flere af ensemblets ekstremt dygtige udenlandske musikere. Hr. Unos levebrød har i 15 år været at spille i orkesteret blandt andet i Operaen. Men sidste år begik Uno så alvorlig kriminalitet, at hans permanente opholdstilladelse for nylig er blevet afvist. Jamen dog! Det lyder alvorligt! Det er det også ifølge landets myndigheder, som blot administrerer den udlændingepolitik vores politikere i deres uendelige visdom, har besluttet sig for. Uno har nemlig formastet sig til den alvorlige forbrydelse – og hold nu fast – at spille i et andet orkester end Det Kgl. Kapel! Dette kriminelle bijobberi i et symfoniorkester kostede i første omgang en bøde på 5.000 kr. men – hvilket er langt alvorligere – oveni hatten røg opholdstilladelsen. Alt sammen på grund af ”ulovligt violinspil.”

Sådan er det blevet i Danmark! Det kan godt være, man hejser Dannebrogsflaget derhjemme i taknemmelig lettelse over ikke at skulle blive overrendt af alle disse udlændinge med deres kundskaber og viden. Men det tragiske er, at vi risikerer at blive yderligere til grin og foragtet ude i verden for en stadig tydeligere smålighed, som udlandet i forvejen har bemærket, kendetegner Danmark. Dertil kommer at vi straffer os selv, når dygtige folk bliver væk, og vi går glip af viden og talent.

Tiden er kommet til at sige stop og insistere på, at Danmark skal være et åbent land for dem, der kan og vil.

 

 

 

47 kommentarer RSS

 1. Af j. hAnSen

  -

  Helt enig med Cordua.

 2. Af niels.peter lemche

  -

  Kære Jarl Cordua,

  Tak for dit fine indlæg. Men tak får du ikke meget for hos de højrenationale, der vist ikke er dem, der bruger mest tid på vidensformidling af den højere slags og slet ikke på klassisk musik.

  De danske politikere er i den grad blevet handlingslammede pga dansk folkeparti og de andre Parteigenossen, der jo ikke har haft meget andet at byde på end sådanne idiotiske regler. Men så slipper de også godt fra deres ulovlighed, som det var tilfældet med Morten Messerschnitzel, der blev tager med fingrene nede i EU-klejnekassen, og senest Støjbjerg for ulovlig brug af partstøtte, som har kostet to af hendes parti-genossen deres politiske karriere (for en tid). Men der er endnu ingen, der har krævet hendes afgang.

  Hurra, hvor det går!

 3. Af Mitte Just

  -

  “Tiden er kommet til at sige stop og insistere på, at Danmark skal være et åben land for dem, der kan og vil.”

  Herregud da, det er jo det, vi var, og som blev misbrugt, så at man var nødt til at indskrænke mulighederne. Jeg er sikker på, at politikerne med kyshånd vil tage mod intelligente forslag fra Jarl Cordua, hvis de kan indføres til gavn for de udlændinge, der beriger landet med deres kunnen og samtidigt forhindrer det udstrakte misbrug, som andre har begået, og som er grunden til den nuværende lovgivning. Det er nemt nok at kritisere, men anderledes vanskeligt at løse problemerne, uden at det får latterlige og negative sideeffekter. Dette skulle ikke være så vanskeligt at forstå.

  Så herfra skal lyde en opfordring til at skrotte forargelsen og i stedet tage seriøst fat på at løse problemet. Alle kan se det urimelige i de nuværende forhold, men ingen af de statsansatte og politikerne har kunnet finde en acceptabel løsning.

 4. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Professoren blev kun straffet, fordi CBS ikke havde oplyst hende ordentligt om reglerne, og derfor uforvarende kom til at overtræde dem.

  Hun kunne sagtens have delt ud af sin viden, uden at overtræde reglerne, hvis hun havde kendt til dem, og havde fulgt dem!

  Der er nærmet uforståeligt,. at CBS ikke var istand til, at oplyse hende ordentligt om de regler, hun var underlagt.

  Man skulle næsten tro, at CBS lokkede hende i en fælde, ved ikke at oplyse hende ordentligt om reglerne, for at “bevise”, hvor uretfærdige reglerne angiveligt er, for at skabe en mediestorm, der får politikerne til at lave reglerne om igen.

  Men reglerne blev lavet fordi alt for mange udenlandske “studerende” der reelt ikke studerede, tog ufaglært arbejde fra danske arbejdsløse.

  Hvis politikerne laver reglerne om igen, så må de sørge for, at de fortsat forhindrer dette misbrug af reglerne.

 5. Af B. Thøgersen

  -

  Senest har Danmarks Nationalsocialistiske parti, også kendt under dæknavnet DF, som det hyperpopulistiske parti, det er, i de såkaldte finanslovsforhandlinger vist, at det kun kender en vej fremad, nemlig indførelse af endnu flere sindssyge regler og stramninger på udlændingeområdet. Det er jo noget, der går rent ind hos partiets klienter, landsbytosser og folkeskoleinvalider.

  Denne pinlige praksis med at kæde udlændingestramninger sammen med finansloven fik partiet indført for en del år siden, og da et andet støtteparti så i år kopierede denne praksis ved at kræve skattelettelser i forbindelse med finansloven, blev partiet dybt fornærmet. At skattelettelser rent faktisk er finanslovrelevante, og at sådanne lettelser vil gøre hele det danske samfund rigere, ved partiets spidser godt, men det er imod forslaget, fordi dets klienter ikke ville kunne forstå de økonomiske sammenhænge.

  Så længe Venstre (læs LLR!) er så desperat, som det er tilfældet, vil DNSP kunne dirigere rundt med den borgerlige fløj.

  PS “Videnformidling”, om man må bede.

 6. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Der er nærmest uforståeligt, at CBS ikke var i stand til, at oplyse hende ordentligt om de regler, hun var underlagt.”

  CBS burde faktisk straffes for, ikke at have oplyst hende ordentligt om reglerne, for det er den eneste grund til, at hun har fået ørerne i maskinen.

  Hun burde ligge sag an mod CBS, så det er CBS, der kommer til, at stå med den økonomiske byrde af dén misere, som CBS selv er skyld i.

  Så kan det være, at CBS – og andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder – fremover følger oplyser de forskere, som de inviterer til Danmark, ordentligt om de regler, om de regler som de skal følge.

 7. Af niels peter lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, det er FGM ikke særlig vanskeligt. Det handler simpelthen om oplysning. Udlændinge, der kommer hertil med et arbejde på hånden, skal med det samme have at vide, at hvis de vil lave sidejobs, skal der ansøges herom først.

  Nu handlede eksemplerne jo ikke om en tilfældig arbejdsmand, men om højtkvalificerede specialister. Det tager ikke arbejder for nogen som helst dansk arbejdsløs. Men der er tale om et politisk system, der er skræmt fra vid og sans af de nationalkonservative. Det er også set før, f.eks. i trediverne, da rædslen for det nazistiske Tyskland medførte horrible afgørelser mht. flygtninge dernedefra.

 8. Af Mitte Just

  -

  “Hun burde ligge sag an mod CBS,”

  Lægge min herre, men ellers er vi helt enige. Det er slet og ret meget synd for de dygtige mennesker, der skal betale og forsvinde pga. af den udbredte danske efterladenhed. Jeg synes efterhånden, at jeg støder ind i den hver dag. Folk er alt for ligeglade og det har nået et omfang, så at det er en slags accepteret hensynsløshed, der affærdiges med nogle klamme floskler.

 9. Af Michael Larsen

  -

  “konsekvensen af fremmedfjendskhedens hysteri,”…Nej, det er sådan set det modsatte. Vi ved alle godt hvem det er vi ikke vil have ind, dem fra Afrika og dem fra bæltet mellem Pakistan og Tyrkiet. Men det tør man ikke stå ved og derfor skriver man reglerne, så de også rammer amerikanere og australiere.
  Den enkle vej er at dele reglerne for indvandrere op i 3 grupper, de ønskede fra OECD-landene, de uønskede fra Afrika og OIC-landene, og så de måske ønskede fra resten af verden. Så kan de koreanske musikere spille og de californiske dataingeniører undervise alt det de magter.

 10. Af Frank Wulff

  -

  Spørgsmålet er om Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
  1. udviser mangel på “Almindelig sund fornuft”.
  2. er sat i så kraftig en lovmæssig spændetrøje at der ikke er mulighed for foltolkning af reglerne (fleksibilitet)

  Håber for ansatte hos SIRI at det er nr. 2, da der efter min mening ellers skal ske fyringer pga. dårlig dømmekraft.
  Hvis nr. 2, skal politikerne bare få fingeren ud og sørge for at SIRI har mulighed for at se fleksikbelt på hver enkelt sagt.

  Pt. kan jeg ikke anbefale at virksomheder i Danmark hyrer ikke-EU borgere pga. det administrative bøvl i Danmark.
  Derimod kan jeg anbefale at virksomheder i det omfang det er muligt etablerer afdelinger uden for Danmark.

  PS.
  En organistation der adminstrerer uden nogen som helst form for fleksibilitet kan (skal) erstattes af noget som simpelt som et computerprogram.

 11. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Jeg tilslutter mig dit fromme ønske, JC, men så længe Dansk Folkeparti bestemmer, vil intet desværre blive ændret. Hvis man kunne bede danskerne om at åbne øjnene og se hvordan en stemme på det parti er decideret landsskadelig virksomhed, ville vi måske have en chance i dette latterlige lille land.

 12. Af Mitte Just

  -

  Hvis det alene handler om mangelfuld orientering fra ansættelsesstedets side, er det ikke DF, man skal forarges over.

  Men der jo mange, der slet ikke kan lade være at misbruge enhver mulighed til at smide skidt efter DF, hvis eksistens netop skyldes de enfoldige og uansvarlige, der lod indvandringen løbe løbsk, selv om vi har en lovgivning, der slår fast, at vi ikke er et indvandrerland. Den blev vist vedtaget for det meste af 50 år siden. Jeg har aldrig stemt på DF, men ret skal være ret.

 13. Af Niels Larsen

  -

  Som Jarl Cordua og alle andre udmærket ved, er de nævnte eksempler en følge af, at vi af misforståede politisk korrekte grunde ikke må diskriminere mellem de uønskede fra Mellemøsten og Afrika og de ønskværdige fra Asien og landene i den vestlige civilisation.

  Et helt igennem idiotisk politisk korrekt system, som kun tosser – læs politikere – kan finde på at indføre. Et idiotisk system, som sætter forældede konventioner over almindelig sund fornuft.

 14. Af Flemming Lau

  -

  Hvad med at vende den om…?

  “Danmark, landet der straffer folk uden fisketegn, men lader Ti-tusinder og atter Ti-tusinder af illegale immigranter krydse vore grænser, uden de er personligt forfulgt..!”

  Eller

  “Danmark. Landet med jurister der tolker konventionerne stadigt mere dynamisk og så aggresivt, at der nu kun er et lille område at botanisere i, hvilket munder ud i absurde beslutninger..!”

  Eller

  “Danmark, hvor Islamkritikere bliver mødt med prædikater som nationalsocialister, højre nationale, fremmedhadere og fremmedfjendske, uagtet at kritikken primært går på forhold som den Islamiske tolkning af Sharia loven, der fx kræver at voldtagne piger skal ægte deres deres voldtægts mænd, hvis de vil undgå æresdrab…!”

  Dyrker indere, vietnamesere, sri lankanere, polakker, samere, pygmæer ,enuitter, brasilianere etc. æresdrab….? Nej vel!

  Pas nu på at vifte myggen væk, for så at sluge Kamelen. Det kunne være at den gav et alvorligt maveonde!

 15. Af Niels Oe

  -

  Elisabeth Lindhardt – 20. december 2017 17:39

  Helt enig :o)

  Og tak til Cordua for en meget beskrivende blog. Desværre meget trist.

 16. Af Jesper E Skade-Rasmussen

  -

  Det er måske også grunden til afslaget på at flytte EU’s lægemiddelagentur hertil. De 900 inden- og udenlandske forskere ville jo kunne trues med bøder og udvisning, hvis de kom til at meddele sig til et forkert forum eller til et ministerium, som tilfældet var for CBS-professoren….

 17. Af Ivo Santos

  -

  Jeg finder det lettere ironisk at udlændinge som opfører sig ordentlig og passer sig selv bliver straffet for at sige ja til et bijob som ovenikøbet kommer Danmark til gode, mens der på den anden side, så sker der stort set ingenting når ultra kriminelle personer hård kriminalitet.

  De danske politikere burde skamme sig for det ville da være mere forståeligt, hvis det var den anden vej rundt altså at man rendt faktisk smed de ultra kriminelle ud af landet, og det er uanset hvad andre tåbelige internationale love ellers måtte sige.
  Derudover burde disse ultra kriminelle udlændinge heller ikke have lov til at søge om borgerskab resten af deres liv.

  Omvendt burde man belønne den som rent faktisk beriger, eller på anden måde gavner Danmark, så som professoren og musikeren jo rent faktisk gør.

 18. Af Marianne Jakobsen

  -

  Reglerne er så uklare at hverken SIRI eller jurister kan gennemskue dem. Hvad er en retsstat, et retssamfund?
  Jeg er så frustreret og forstår ikke hvordan man skal rådgive uden at komme i klemme. Hvorlænge kan dette fortsætte, og hvad med alle dem der er blevet ramt af en lovgivning som de fleste sår tvivl omkring. Internationalt samarbejde findes ikke i Danmark længere. Prisen er stor.

 19. Af Jorgelina Mendez

  -

  Denne Amerikaner, som IVO der støtter op om udenlandskes pengekriminalitet i Danmark, skal straks smides ud af landet.

  De skal naturligvis følge Danmarks love, disse fremmede..En Dansker kan også søge om arbejde i USA for et firma, og må også der kun arbejde for dette firma på et sådant visum. Sådant fungere det i alle civiliseret lande hvor der ikke er Visum-arbejds frit adgang ift. aftalte regler.
  Hun blev naturligvis ulovligt betalt for at arbejde der ekstra, of fessoren viste det da udmærket godt selv. Altså normal borgerlig pengekriminalitet. De værste her skal modtage dødsstraf. Fx. ved en million kr. i snyd. Men konfiskeringer af alle personlige værdier ved snyd, som fessoren her, kan og skal straks indføres.

 20. Af Jorgelina Mendez

  -

  “Den amerikanske professor på CBS, Brooke Harrington stillede op for generøst at dele ud af sin specialistviden om skattelylande til nogle af vores – har det vist sig – ikke alt for kompetente myndigheder som Folketinget og SKAT. Det skulle professoren ikke have gjort. For efterfølgende ramlede hun ind i regler om, at hun har brudt reglerne for sin arbejdstilladelse, der kræver, at amerikaneren kun må arbejde på CBS og derfor skal holde mund i embedets medfør så snart hun stiller op udenfor læreranstaltens mure. ”

  Naturligvis for betaling, hvilket er ulovligt. Og selv hvis ikke for betaling, tog dermed et job fra en Dansker der fx. i DR , der ville være blevet betalt her.

  Selektiv brug af fakta er hvad vi er vidne til her, i den borgerlige interesse for skattesnyd og bedrageri.

 21. Af Arvid Holm

  -

  Det er ikke praktisk muligt at udforme love, så de passer til alle individer i alle situationer.
  Så love generaliserer ofte uberettiget med uønskede konsekvenser til følge.
  Men generaliserende love er bedre end ingen love.
  Det ved Cordua godt.
  Så han spiller dum, som man siger.
  Egentlig fortjener blogindlægget derfor en tilsvarende respons: Indrejse og ophold for alle og enhver uden restriktioner er desværre alt for belastende. Flere hundrede millioner mennesker i Mellemøsten og Nordafrika står på spring for at rejse hertil.

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  De sindsyge regler er skabt af fremmedfrygt og – og fremmedfrygt og fremmedhad har altid været vand på de borgerliges mølle. Kig bare rundt på berlingske blog.

  Pia Kjærsgaard styrer folketinget og Kristian Thulesen-Dahl styrer regeringen, der alene kæmper for taburetter og ministerbiler.

  Patetisk!

 23. Af Jan Petersen

  -

  Den mest ædruelige og sandfærdige kommentar – so far – på kommentarsporet, er vel denne. Kan ikke udtrykke det bedre selv, så nøjes med at kopiere:

  “AF NIELS LARSEN – 20. DECEMBER 2017 18:07
  Som Jarl Cordua og alle andre udmærket ved, er de nævnte eksempler en følge af, at vi af misforståede politisk korrekte grunde ikke må diskriminere mellem de uønskede fra Mellemøsten og Afrika og de ønskværdige fra Asien og landene i den vestlige civilisation.

  Et helt igennem idiotisk politisk korrekt system, som kun tosser – læs politikere – kan finde på at indføre. Et idiotisk system, som sætter forældede konventioner over almindelig sund fornuft.”

 24. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Anders Fog Rasmussen fyrede alle de “overkloge” eller ekspertvældet, som han kaldte det, da han kom til magten i 2001. Derved skabte han dagligdagens “specialister”. Nu skulle alle landets indbyggere selv være specialister i alle livets facetter. Der var ikke længere behov for højtuddannede specialister. Hvad hans handlinger skyldes, kunne evt. ses i hans opvækst og tidens Rindalisme. Denne nedgørelse af veluddannede specialister og i særdeleshed udlændinge med andre kompetencer end Anders Fog Rasmussens og DF folketingsmedlemmers, er den dag i dag præget af tanken, vi kan ikke lære noget af andre. Vi ser tendensen meget tydeligt hos Dansk Folkeparti. Vi fornemmer angsten for, at nogen ved mere end en selv, eller er bedre uddannet end en selv. Hvad skal vi med specialister, vi kan selv. Vi er her vidne til en mindreværdsfølelse. Det er muligt, at loven blev lavet for at stoppe udlændinge i en bestemt adfærd, i brugen af relativt få timers arbejde og tilhørende tildeling af SU. Det gjaldt kun EU og EØS borgere, så vidt jeg ved. Så er det, at man må spørge, hvorfor bliver love og regler næsten altid jaget igennem Folketinget uden, at embedsmænd kan nå, at fjerne modstridende elementer i lovgivningen og hvor der kan opstå tvivlspørgsmål i lovgivningen? Vi ser tendensen, for tiden, i behandlingen af finanselovsforslaget for 2018.
  Vi ser også Alex Ahrendtsen på slap line i øjeblikket, hvor han gerne vil bestemt over hvad der er kultur og kunst og hvem der kan tildeles emblemet kunstner. Ydermere er han alene i stand til at bestemme hvem, der skal ind på Kunstakademierne og hvilke huse er bevaringsværdige. Han er et glimrende eksempel på førnævnte. Han er nu blevet specialist i kunst og arkitektur. Hans speciale er ellers sprog, religion og litteratur. Nu skal vi bygge et vikingeskibsmuseum i vikingestil. Må jeg foreslå Axel Ahrendtsen og Jim Lyngvild (har selv bygget et hus i vikingestil), som chefarkitekter. Efter at have undervist på Kunstakademiets Arkitektskole i mange år, har jeg set hvordan det er vigtigere at ville end at kunne, for de studerende senere i livet. Viljen er vigtigere end talentet, desværre. Axel Ahrendtsen og Jim Lynsvild vil. Førnævnte overvejelser er orsagen til de nævnte udlændingers dilemma. Skal der være så lavt til loftet i Danmark?

 25. Af Jacob Schønberg

  -

  Udlændingestyrelsen forfølger enhver udlænding efter lovens bogstav i grotesk grad. Min kone fik ikke taget sprogtest A1 til tiden men gik direkte til A2 som hun selvfølgelig nemt bestod – Det resulterede i at hun blev smidt ud , og jeg var egentlig indstillet på at sælge alt og flytte ud af Danmark; desværre gjorde det min kone så ked af det at jeg så gik med til at søge opholdstilladelse igen osv. Danmark forfølger de forkerte udlændinge og politikerne er ligeglade med det. Det har langtrækkende konsekvenser når Danmark behandler hjemvendte udlandsdanskeres ægtefæller dårligt, og hvilket formål tjener det ?

 26. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Reglerne skyldes selvfølgelig ikke primitiv “fremmedfrygt”, og professoren kunne sagtens have “delt ud af sin viden”, uden at overtræde reglerne, hvis CBS havde oplyst hende om reglerne, og hun havde fulgt dem.

  Så dén begrundelse for, at lave reglerne om, holder ikke; hun kunne godt have “delt ud af sin viden” under de gældende regler.

  Reglerne blev lavet, fordi alt for mange udenlandske “studerende”, der i praksis ikke studerede, tog ufaglært arbejde, og mange af dem betalte i øvrigt ikke deres S.U.-gæld tilbage -ordningen blev simpelthen misbrugt, og reglerne blev lavet for at forhindre dette misbrug.

 27. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Reglerne skyldes selvfølgelig ikke primitiv “fremmedfrygt”, og professoren kunne sagtens have “delt ud af sin viden”, uden at overtræde reglerne, hvis CBS havde oplyst hende om reglerne, og hun havde fulgt dem.

  Så dén begrundelse for, at lave reglerne om, holder ikke; hun kunne godt have “delt ud af sin viden” under de gældende regler.

  Reglerne blev lavet, fordi alt for mange udenlandske “studerende”, der i praksis ikke studerede, tog ufaglært arbejde, og mange af dem betalte i øvrigt ikke deres S.U.-gæld tilbage -ordningen blev simpelthen misbrugt, og reglerne blev lavet for at forhindre dette misbrug.

 28. Af niels peter lemche

  -

  ROSA HARALD KRISTIANSEN, det er nu ikke noget, Danmark er alene om, ej heller er det et nyt fænomen i Danmark. Men Fog repræsenterede nogenlunde det samme, som Trump står for idag: De middelmådiges opgør med eliten, hvilket er muligt i et demokrati, fordi der er flest middelmådige.

  Heldigvis har vi eksamensborde på uddannelsesinstitutionerne, ellers endte alt i et postmoderne vanvid, som store dele af det politiske system bekender sig til — naturligvis uden at vide det: Den eneste sandhed er min sandhed!

  At embedsmændene kun er til begrænset nytte idag hænger ikke så lidt sammen med, at de aflønnes så dårligt, at første echelon f.eks. af juristerne aldrig kunne tænke sig en offentlig ansættelse. Så man får, hvad man betaler for. DJØF’erne bliver nok i det offentlige til skade for alle. Det private har ikke brug for dem ret meget længere, for de kan ikke noget, som computerne ikke snart kan gøre bedre.

 29. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  N. P. Lemche
  Selvfølgelig kan der være lavt til loftet i andre lande også i en af verdens rigeste lande USA også i mit hjemland. Det var ikke ment som kritik af Danmark, men som en kritik af tidsånden.
  Jeg blev behandlet fantastisk godt på mit uddannelsessted i Danmark. Jeg vil altid være dybt taknemmelig for det. Jeg har prøvet hele mit liv at gengælde tilliden.

 30. Af niels peter lemche

  -

  JACOB SCHØNBERG, samme gjaldt for min søn, da han efter tre år kom hjem med en israelsk kone. De fik at vide, at det kunne de godt opgive, så de bosatte sig i Sverige. Han, lige så lidt som jeg, har lyst til at flytte hjem til det xenofobiske helvede, som højrenationalisterne har forvandlet Danmark til.

 31. Af j andersen

  -

  Vil foreslå at man læser “Sverige er fortabt” og “Begår Frankrig selvmord?”

 32. Af niels peter lemche

  -

  ROSA HARALD KRISTIANSEN, og husk, at det var en nordmand, der skrev om janteloven, og faktisk handlede det om Norge og ikke om Danmark.

 33. Af Glenn Madsen

  -

  Ångående kommentaren: “Tak for dit fine indlæg. Men tak får du ikke meget for hos de højrenationale, der vist ikke er dem, der bruger mest tid på vidensformidling af den højere slags og slet ikke på klassisk musik.”
  Sikken en gang pis!
  ———————————
  Ellers:
  Jeg kan ikke se, at Corduas kritik har noget særligt med invandrerproblermatikken at gøre, her er der tale om bureaukrati, vil jeg mene.
  Jeg enig med kritikkerne: Man bør ophæve de katastrofale udlændinge love fra 1983. Det er i det mindste et skridt på vejen, men også før da var invandrerlovene liberale, f.eks i forbindelse med invandrerstoppet i 1973:
  “Efter stoppet for indvandringen i 1973 fortsætter antallet af udenlandske
  statsborgere med at stige. Det skyldes bl.a., at indvandrerne har ret til familiesammenføring. Ifølge familiesammenføringsreglerne har en udlænding med opholdstilladelse ret til at få ægtefælle og børn under 18 år til landet.” osv.
  Interesserede kan finde mere på
  https://www.dr.dk/nyheder/htm/baggrund/tema2002/udspil%20om%20udlaendinge/36.htm#tir

 34. Af Finn Larsen

  -

  Latterligt at beklage rigets tilstand som Venstre-mand. Det er Jer der sælger ud. Det er Jer der for ministerposter er villig til at lade de 20% bestemme suverænt over de 80% i årevis. Der er ingen der tvinger Jer.

  Folketingsmedlemmer skal sidde tidsbegrænset.Der er ingen anden udvej. Folk som Lars Løkke er en skændsel for demokratiet.

 35. Af Torben Jørgensen

  -

  Cordua, i de her tilfælde kan din indsigelse være berettiget nok.! Det ligner det glade vanvid. Men: tøv en kende! Hvad er det nu stramningerne prøver at holde ude? Det er klanmentalitet, social kontrol, plattermentalitet og stenaldersyn på kvinders stilling – kort sagt, import af Mellemøstens problemkompleks og derned folk, der hverken vil og næppe heller evner, et åbent, tillidsbaseret Danmark, da deres loyalitet er overfor egen klan og etnicitet og derfor ikke solidariserer, endsige socialiserer sig med Danmark. Det virkelige problem er menneskerettighederne der er en abstraktion og de afledte konventioner, der låser os i et lighedsideologisk vanvid. Derfor er din berettigede harmes objekter, kun en beklagelig bieffekt af det forhold at man ikke kan diskriminere og sige: alle der erfaringsmæssigt har givet problemer, jf. Det mellemøstlige problemkompleks, skal afvises. Andre kan få adgang uden latterligt bureaukrati, jf. dine ex. Du bliver nødt til at dirigere din indignation det rette sted hen, for Danmark er ikke lukket og fremmedfjendsk, men vi bryder os ikke om den uhyrligt skamløse udnyttelse og kulturelle ringeagt mange migranter slynger i hovedet på os!

 36. Af Niels Larsen

  -

  FINN LARSEN – 21. DECEMBER 2017 17:51

  Fuldstændig enig.

 37. Af Mitte Just

  -

  “at første echelon f.eks. af juristerne aldrig kunne tænke sig en offentlig ansættelse.@

  Her må Niels Peter Lemche skrive mod bedre vidende. Det er en gammel tradition i Danmark, at det offentlige ansætter en stor del af juristerne, og at de i mange, mange år har beklædt stillinger, som de burde være overkvalificerede til, men ofte ikke er det. Det er i det hele taget en sørgelig historie, hvor traditionen burde vige for økonomiske hensyn. Jeg ved det, for jeg har set stribevis af disse jurister, der med fordel kunne have været udskiftet med gode kontorassistenter, HK’ere. De promenerer bl.a. på rad og række rundt på landets universiteter som sådan en slags supersekretærer, hvad de ikke er. Mange af dem kom igennem deres uddannelse, fordi de kunne lære udenad, men det er ikke få historier, der fortælles om jurister, der ikke kan tænke selvstændigt og koster alt for meget i at have gående i offentlige stillinger. Den slags har man kendskab til i diverse læreanstalters administrationer, og det har aldrig været noget, man lagde skjul på.

 38. Af Mitte Just

  -

  “Flere DJØF’ere i det offentlige

  Artikel Ritzau 21.01.15 af Fagbladet 3F 2

  Antallet af ansatte inden for Djøf-området er vokset med over 60 procent på ti år, skriver Fagbladet 3F.

  Mens flere end 25.000 stillinger til blandt andet pædagoger, rengøringsfolk og gartnere er blevet nedlagt i den offentlige velfærd, er der opstået mange nye stillinger til økonomer og jurister, skriver Fagbladet 3F.

  30 år med moderniseringer

  Ved et gensyn 30 år efter Moderniseringsprogrammets tilblivelse, er ligheden med nutidige forsøg på at reformere, effektivisere og modernisere den offentlige sektor skræmmende. Store dele kunne være skrevet i dag.

  Læs mere her

  De seneste to år er der kommet over 900 flere jurister, økonomer og andre DJØF’ere i kommuner og regioner. Samtidig er der fra 2010 til 2014 kommet over 2.000 flere DJØF’ere i staten. Det dokumenterer nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, der har redegjort for udviklingen i et svar til Liberal Alliances Joachim B. Olsen.

  Læs også: Djøf svarer igen: Hold nu op 3F

  Her fremgår det blandt andet, at det offentlige siden 2004 samlet set har ansat 62% flere helårsværk inden for fagforeningen DJØF’s overenskomstområde.

  Det er en voldsom udvikling, mener flere partier i Folketinget, der er stærkt bekymrede for, at det skader velfærden.”

 39. Af vagn pedersen

  -

  Så vidt jeg ved har Danmark haft indvandring i alle århundreder. Er man så uvidende at man tror der ikke findes uddannede i alle lande, nogen trænger måske til at få skyklapperne af. Ja Martin Henriksen og DF mener at hvis vi ikke er personer nok til at besætte jobbene i landet må erhvervslivet bare indrette sig efter antallet af personer her, “det er enkelt nok og burde være til at forstå”. Så ved I hvad vi kan vente af lovregler for fremtiden
  Men hvor står Venstre og De Konservative med hensyn til erhvervslivets behov for hænder? Vi er og bliver jo ikke nok selv
  Man kan lave reformer, men kan de folk klare ræcet/øget hastighed/effektivitet
  Kroppene skal jo lige kunne følge med

 40. Af Birgitte Møbjerg

  -

  CBS havde ikke forstået reglerne. Ikke så sært, når de politikere, der har vedtaget dem, heller ikke forstår dem. Det var folketingspolitikere, der bestilte oplægget fra hende.

 41. Af Mikael Lassen

  -

  @Niels Larsen – 20. december 2017 18:07

  TAK – så enkelt er det og så godt kan det siges. Desuden må man da kunne forvente af højtuddannede at de og deres arbejdsgivere kan sætte sig ind i reglerne – hvis ikke de kan, hvem kan så!?

  Cordua, det er den helt forkerte problematik du adresserer – danskerne generelt set er , fortsat, meget åbne og imødekommende for mennesker, der kommer hertil for at deltage og bidrage – på lige vilkår, forstås!

 42. Af Flemming Lau

  -

  Mitte Just.
  Tak for tallet 25000 nedlagte stillinger! Der begynder at tegne sig et billede.

  Var kommunesammenlægningerne i 2007 til 98 kommuner kun en spare øvelse…?

  Hvormeget sparede man ved nedlæggelsen af næsten 400 skoler udaf 1600 skoler..?

  Er det korrekt at man ved sidste læreroverenskomst ville spare 18 Mia Kr…?

  New public manegement: ved man, at der er lige så mange kommunikations medarbejdere (journalister) ansat i Århus kommune som hele det Berlingske Hus…?

  Hospitalernes Sundhedsplatform: var det 2/3 af alle lægesekretærer der blev fyret i region Hovedstaden, indtil de opdagede at platformen ikke kunne køre selv…?
  Region Sjælland har bevaret alle sine indtil videre. Fordi en sekretær kan rejse sig og gå hen til ordinerende læge og sikre sig afklaring af evt fejl, det kan en maskine ikke!

  Er man egentlig klar over at en dygtig sekretær er sin vægt, værd i Guld. En leder kan undværes, det kan en dygtig sekretær ikke.

  Er det virkeligt hvad det akademiske uddannelse snobberi, har udviklet sig til, nemlig en masse Djøffer der falder over hinanden på de kommunale gange…?

  Så tror pokker at der er så langt mellem de “varme hænder” i den offentlige velfærd.

  Sørgeligt!

 43. Af Peter Trier Kristensen

  -

  Dejligt at der endelig kom borgerlige ryster frem om vores latterlige og kortsynede lovgivning vedr. Udlændinge.
  Jeg har selv helt opgivet at stemme næste gang, fordi der ikke er et eneste borgerligt parti jeg kan kalde anstændigt. Man kan med rette sige at stuen er blevet uren.
  Jeg håber på at en gruppe med politisk erfaring vil tage skridtet til at danne et borgerligt parti med en anstændig udlændingepolitik, og have mod til stå fast, også hvis det koster en regering. De nuværende borgerlige partier har netop sat pris på anstændighed og den pris er for lav.

 44. Af r. vangkilde

  -

  JUNGLELOVEN, – enhver idiot har forstand på politik! og lad din fagforening bestemme for dig. Velfærdsstaten har også et arbejdsbureaukrati og ligheds klassifikation, som virker uforståeligt
  for fremmede der ankommer til Danmark.

 45. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Rettelse til overskriften:

  “Landet, der straffer “eksperter”, der ikke selv er i stand til, at sætte sig ind i de regler, der gælder for dem, og som derfor kommer til at overtræde dem, og som derefter brokker sig over, at de bliver straffet fordi, de har overtrædt reglerne”…

 46. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “Dejligt at der endelig kom borgerlige ryster frem om vores latterlige og kortsynede lovgivning vedr. Udlændinge.”

  Nu véd jeg ikke, om du også titulerer dig selv “ekspert”, ligesom den udenlandske fumlegænger, der ikke var i stand til, at overholde de regler, der gjaldt for hende.

  Men det er ike underligt, at “eksperter”, der ikke kan stave ordet “røster” korrekt, og som staver “udlændige” med stort af uvisse grunde, foretrækker meget enkle stavepladeregler.

  Men en retfærdig lovgivning i et højtudviklet samfund bliver næsten uværgeligt meget kompliceret.

  Det er jo derfor, at vi uddanner eksperter og inviterer udenlandske “eksperter”, hvis ekspertise åbenbart ikke omfatter evnen til, at sætte sig ind i den lovgivning, der gælder for dem selv…

 47. Af Kristoffer Hansen

  -

  Jeg synes også fædrelandet straffer sine egne. Nu skal vi igen igen igen, betale multi millioner for at endnu en (Islam-terrorist) skal ind og sidde i de danske statsfængsler. 6,5 år i runde tal er 6,5 million. Som om møgsvinet ikke har kostet nok tid, penge, og menneskeliv. Islam er spild af tid, penge, og ikke mindst menneskeliv. Islam er en terrorist organisation, og vi skal have sendt alle nynazisterne hjem, eller have genindført dødsstraffen hurtigst muligt. Gerne før den hellige Islam borgerkrig udbryder. For det gør den, hvis ikke vi gør noget ved sygdommen Islam.

Kommentarer er lukket.