Hvad blev der af liberalismen i regeringen?

Af Jarl Cordua 29

Man må anerkende, at Dansk Folkeparti får større og større magt i dansk politik. Og det sker på bekostning af liberalismen, som ellers officielt bliver forfægtet af mindst to af de tre regeringspartier. DFs massive indflydelse udøves endda, uden at partiet sidder i regering, men på en måde, hvor man får det bedste fra to verdener.

På den ene side kan DF demonstrere sin magt, når man foran blitzlysene under stor ståhej vender tommelfingeren nedad over for regeringens storladne initiativer for eksempel på skatteområdet. På den anden side slipper man for at tage medansvar for alle de sager, som en regering får op under neglene. I stedet kan man stå sammen med den øvrige opposition og pege fingre ad al udueligheden. Samtidig kan man frit deltage i dæmoniseringen af embedsmænd, f.eks. »djøfferne« og deres objektive forvaltningsafgørelser samt domstolene og deres domme m.v. Det ville straks være sværere for DF-ministre at begynde at blande sig i forvaltningen uden at risikere slag over fingrene.

 Det må også være kærkomment for DF at betragte, hvordan selv folketingsmedlemmer i Danmarks Liberale Parti – Venstre – nu springer ud som stolte medlemmer af »Den nationalt-konservative fløj« af partiet og adopterer grænsekontrol, udlændingepolitik hinsides konventionerne, burkaforbud og meget andet tankegods fra en tid, hvor verden uden for Danmark mest blev set som en trussel, og samkvem med andre lande som regel var et stort nulsumspil med Danmark som den sikre taber.

Hos de Konservative har de det lidt nemmere. Der er de mest rabiate for længst startet for sig selv i projekt Nye Borgerlige, hvor den økonomiske liberalisme skam lever, men kun i et lille lukket økosystem og på vage forestillinger om, at Danmark siden kan kopiere Schweiz. Hos de Konservative forsøger man med vækst- og erhvervsudspil at holde liv i den økonomiske liberalisme ved at forkæle erhvervslivet, men på en afdæmpet måde, der ikke generer DFerne.

Venstre har for længst pillet de liberale paroler ned, da man ved, at det kun tjener formålet at tirre Dansk Folkeparti og udstille, at der ikke eksisterer et flertal for regeringens oprindelige grandiose planer.

Senest, der blev taget et opgør med marxismen, skete med Søren Gades læserbrev i et vestjysk dagblad, der tordnede mod, at realkreditinstitutterne nu ikke længere skulle finansiere renovering af offentligt byggeri. Realkreditten fik lov at beholde ti procent af markedet, og så døde al snak om marxismens indtog i V.

Ingen lettelser i topskat

Sidst, men ikke mindst, er der de liberales sidste håb i Liberal Alliance, hvor der indtil for relativt nylig har været høj cigarføring. Bevares. Bilafgiften er blevet sat ned, men det som liberale i årevis har identificeret som hovedproblemet – den høje marginalskat i form af topskatten – ser der ikke ud til at blive pillet ved i en kommende skatteaftale.

Det ser tværtimod kun ud til, at skatten bliver sænket i bunden og ved hjælp af introduktion af et nyt »jobfradrag« (i forvejen har vi et beskæftigelsesfradrag), som skal give lavtlønnede HKere en skattegevinst, men med beskeden effekt på arbejdsudbuddet, der ellers har været argumentet for lavere skat på arbejde.

Nu er LAs store ambitioner reduceret til blot at sænke skatten. Punktum. Til trods for at både konservative og socialdemokrater har haft mere held med at sænke marginalskatterne.

Man må efterhånden spørge sig selv: Findes der stadig liberale i den blå lejr?

29 kommentarer RSS

 1. Af Martin Jørgensen

  -

  -Man må efterhånden spørge sig selv: Findes der stadig liberale i den blå lejr ?-

  Det er vel hvad man kalder et fandens godt spørgsmål, men en ting er da blevet klarlagt.
  Ultimative krav og stålsatte blå øjne, blev byttet ud med ministerbiler, og prisen for at være statsminister, alligevel ingen betydning har.

 2. Af d. diDER IKSE n

  -

  Danmark har en statsminister som vil være statsminister for enhver pris.
  Derfor får et populistisk parti som DF magten.

 3. Af Stig Brandt

  -

  Man må spørge sig selv om almindelige mennesker, altså vælgerne spekulere i de kasser i stiller op, liberalisme, socialisme eller det kun er jer rapportere og eksperter der har behov for putte ting i en boks, old School, I må se at komme videre, men jeg ved det er svært at tænke ud af boksen.

 4. Af Niels Larsen

  -

  Liberalismen har fejlet totalt, når det kommer til muslimerne og islam.

  Derfor vokser modstanderpartierne.

  Islam er der kun ét muligt svar overfor: 100% modstand!

  Det har liberalisterne endnu ikke fattet.

 5. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er liberalisme vel et underligt diffust udtryk, der kan betyde det modsatte, alt efter hvor i verden, man befinder sig. I Danmark findes partiet Det Liberale Venstre, som altså repræsenterer ideer til højre for midten. I f.eks USA er Demokraterne udtryk for amerikansk liberalisme. Men Demokraterne befinder sig politisk til venstre for midten. For at gøre forvirringen total, så taler vi i Danmark om rød blok (til venstre for midten) og blå blok (til højre for midten). I USA har Demokraterne farven blå og Republikanerne farven rød.

  Men i øvrigt enig i ovennævnte indlæg. Hvorfor absolut putte folk i politiske kasser? Vi er vel alle både til venstre, højre og lige i midten – alt efter – hvilket politisk emne der er på dagsordenen!

 6. Af Arvid Holm

  -

  Folk er tilhængere af liberalisme, når de vurderer, at friheds-ideologien har ønskelige konsekvenser.
  Men ideologien er selvdestruktiv i samfund, hvor individets frihed bruges til at undertrykke andre individers frihed.

 7. Af Daniel Jensen

  -

  I forlængelse heraf kunne man spørge: Findes der efterhånden nogen liberale, der husker, at liberalismen også handler om retsstatens institutioner, som skal garantere alle lige rettigheder og den højst mulige individuelle frihed?
  De få eksempler på ‘ægte liberalisme’ som skribenten giver, handler mest om topskattelettelser, hvilket ikke i sig selv kan kaldes liberalt i klassisk forstand.

  Måske skulle vi nærmere spørge hvorfor al dansk politik handler om legitimere gennem at udskamme, forhåne og ustille sig selv og sine vælgere som de de ultimative ofre.

 8. Af Mehmet Sami Gür

  -

  “Hvis der er en anmodning, er der en vej”
  (Albert Einstein)

  Jarl Cordua,

  Du har fokuseret på det forkerte emne hvad angår liberalismen.

  Alle politiske ideologier, inkl. liberalismen er opfundet af vestlige filosoffer og intellektuelle.

  Liberalismen har efterladt sin reelle mission til ‘nationalkonservative højreekstremisme’. Det betyder med andre ord, at Europa går afgrundens og katastrofernes uendelige vej i møde. Det er faktisk en trist udvikling for Europa. Sådan går det til, hvis man koloniserer andre dele af verden og egoistisk set ikke deler rigdommen med de andre borgere i verden. Man høster som man sår hedder det.

  Men det er ligegyldigt, for al menneske opfindelse har den samme skæbne, og det er at tabe overfor ’sandheden’.

  Du skulle hellere gå i dybden med vestens kroniske og problematiske sygdom. Det er vestens reelle sygdom, som har plaget vesterlændinge i flere hundrede år:

  Vesten motiveres og trives af ‘frygten for anderledeshed’ og behov for ‘mere materialisme/magt’. De to ting er ligesom stoffer og stofmisbrugeren her er ‘vesten’. Vesten er afhængig af de to stoffer. Hvis en af de to stoffer kikser, så går vesten i krise/koma.

  Vesten er vor tids syge mand.

  Spørgsmålet er, om denne syge mand kan behandles? Med hvilken læge? Og hvilken medicin?
  Jeg ved lægen er Tyrkiet, men vil ikke røbe medicinen nu. Hvis lægen er Tyrkiet, så kan I nogenlunde selv regne ud, hvilken medicin vi har med at gøre her…
  Prøv lige at gætte.

 9. Af Jan Petersen

  -

  “Hvis der er en anmodning, er der en vej”
  (Albert Einstein)

  Venligst giv et link til det mærkværdige citat. Tilsyneladende ukendt på Google.

 10. Af J. christensen

  -

  Er det sæligt liberalt at underkaste sig nogle destruktive internationale konventioner, der baster og binder frihedselskende nationer, så de ikke kan forsvare sig mod en intolerant og alt andet end liberal, religiøs politisk ideologi? Der er liberalisme og tosseliberalisme.

 11. Af Jan Petersen

  -

  @ J. christensen – 26. oktober 2017 0:09, så kort og præcist kan det formuleres, tak!

 12. Af J. christensen

  -

  “Vesten er vor tids syge mand”. Ja, det har du så ret i. Sygdommen skyldes en perverteret fortolkning af kristendommens næstekærlighedsbud, som medfører en selvdestruktiv trang til at redde alverdens påståede nødlidende til Europa. I praksis hovedsageligt fra de muslimske lande, da det åbenbart er der folk lider mest nød.

  Lægerne er de nationalkonservative, da de etablerede partier, herunder de falmede blå, har snorksovet.

 13. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF JAN PETERSEN – 26. OKTOBER 2017 0:07:

  Einstein also handed the courier a second note that states: “Where there’s a will, there’s a way.”

  https://www.google.dk/amp/s/www.express.co.uk/news/world/869843/Albert-Einstein-Japan-Germany-Jerusalem-Hebrew-University-Tokyo/amp

 14. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Det kan også oversættes således:

  “Hvor der er vilje, er der vej”
  (Albert Einstein)

 15. Af Jan Petersen

  -

  “Where there’s a will, there’s a way.” OK, men will betyder altså ikke anmodning, men derimod – vilje. Giver en lidt anden mening af vendingen.

 16. Af Arne Nielsen

  -

  Det er en ofte gjort erfaring, at der til idéologier er knyttet store affekter, og hvor sådanne er til stede, bliver de intellektuelle problemer, som idéologierne indeholder, ofte bragt til at fordampe. Mange er så optagne af at være rettroende, at forstanden totalt går fløjten. Hvis man stiller ubekvemme spørgsmål til idéologierne, afslører man, i partikadrernes øjne, at man ikke er rettroende. Herhjemme er intellektualitet identisk med venstreorienterethed i de borgerliges øjne, skønt de dogmatisk venstreorienterede ikke vil vide af den. Der findes i dag folk på venstre fløj, som hylder Stalin, skønt de gør det diskret. Talrige er de manøvrer, som menneskene gennem tiderne har lagt for dagen for at undgå at tænke over tingene, og især at undgå, at andre tænkte over tingene. Der er stadigt politikere, hvis ærinde her i livet er at lade sig hylde og kåre af mængden, mens mennesker af et ganske andet tilsnit tænker tanker uden andet end at udveksle disse på en diskuterende måde med få personlige venner. Personligt har jeg begrænset tillid til ismerne. Vi ser jo allerede, hvordan den liberale tanke kommer totalt til kort i forhold til indvandringen. Endvidere finder jeg, at den generaliserende tankeform, som kommer til udtryk i ismerne, i vidt omfag er narreværk. Ismerne udgør et pantheon af guddomme, som man kan vælge at ofre til, eller ikke at ofre til. I stedet ville det i mange tilfælde være mere på sin plads at se helt konkret på de enkelte ting uden idéologiske bagtanker, og én ting er, hvorvidt vore politikere er i stand til dette, og villige til dette, en anden ting er, på hvilke måder folket kommer igennem tingene på. Der er jo så mange mennesker, for hvem det der med at tænke volder vanskeligheder, og der er mange, der er mere interesseret i at lægge generelle holdninger for dagen, når talen er om politik, snarere end at tage specifik stilling i en sag. I forhold til at tage stilling i en konkret sag søger folk ofte vejledning i ismerne i stedet for selv at tænke, og bonger ud med en løsning, som måske nok er orthodoks i forhold til en isme, men som der overhovedet ikke er tænkt over.

 17. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos liberalisme eller andre mærkværdige fastlåste politiske- og/eller religiøse ‘ismer – har jeg ofte på fornemmelsen, at det er et simpelt “trick”- for afvigere fra normalen – til af finde beskæftigelse. Disse afvigere vil aldrig være i stand til at finde et job på f.eks Jobindex. Ingen vil have noget med konfliktskabere at gøre på en arbejdsplads. Så en helt naturlig plads for afvigere fra normalen er selvsagt politik, religion, medier og lignende. Men til stor skade for det øvrige samfund.

 18. Af Jan Petersen

  -

  Net trolls er altid en pain in the ass, men bliver høvlet ud her – og tak for det!

 19. Af r. vangkilde

  -

  FOGH FÆLLEDE LIBERALISMEN , – af mangel på jordforbindelse til de “liberale erhverv”.
  Fogh startede den nye kontraktpolitik med DF, og Hjort designede jobgaranti til alle, med kontanthjælp til borger uden beskæftigelse, og arbejdsmarkedets parter blev sat på porten.
  Danmark skulle være en national velfærdsstat i vækst, hvor det private erhvervsliv måtte stå for skud, når regeringen havde en markant udenrigspolitik til venner og fjender. Især landbrug
  og fødevare blev ladt i stikken af den nye Venstre politik.

 20. Af Finn Larsen

  -

  Ja DF har har fjernet en meget væsentlig variabel fra valgligningen, accountability. Og journaliststanden lader dem gøre det. Måske en af forklaringerne på Jeres lave popularitetsscore.

  Når “regeringen” kommer med forslag om det ene eller det andet farer pressen frem med breaking news og fortæller lystigt om alt det gode regeringen vil gøre. Lad være med det. Forbigå det. Fortæl udelukkende om hvad DF vil. Hvad Kristian Jensen og Lars Løkke vil er ikke mere interessant end de krydser børnene sætter i BR’s julekatalog.

 21. Af Anders Sørensen

  -

  Liberalisme eller ej. Én ting er i hvert fald sikker, hvis Islam får magt som agt i Danmark, så er det slut med at være et frit vestligt demokrati, og så kan man personligt have nok så liberalisme i eget blod. Det kan bare ikke bruges til noget.
  Vi befinder os i en kulturkrig, og hvis den skal vindes, vil det være nødvendigt at gå på kompromis med adskillige principper.

 22. Af Peter Hansen

  -

  Sjovt, jeg synes alt politik de sidste 20 år har været gennemsyret af alt for meget liberalisme, for meget i den forstand, at man er godt i gang med at underminere velfærdsstaten og den medmenneskelige faktor på den bekostning, alt gøres op i økonomi og regneark.

  Kommunerne hjælper ikke længere mennesker i nød, de kæmper i mod dem, for at det skal koste mindst muligt, og den tendens er detsværre blevet normen frem for undtagelsen.

  Om man var socialdemokrat eller konservativ, så har man ført en liberal poltik de sidste mange år, spørgsmålet er, om det ikke er ved at være nok!

 23. Af hanne Juhl

  -

  Liberalismen er blevet anti-demokratisk. Hvis nogen har en ikke liberalistisk opfattelse af tingenes tilstand i det islamiserede Danmark, -ja så skal liberalisterne hurtigt nok få fortalt denne at hen er både sub-intelligent, racistisk og fascistisk. Når man opfører sig såden i folkeskolen kaldes det mobning. Parlamentarisme er det i hvert fald ikke, for i et parlament skal alle opfattelser kunne diskuteres, uden nedsættende kommentarer under bæltestedet.

  Nu har så lille Anna Mee tabt champagnen på gulvet og vist os det Radikale partis sande ansigt: gennem-korrupte politikere, som kun stræber efter en plads i EU-Bruxelles, som de opfatter som paradis i analogi med mullahernes ditto. I EU har deres geliker nemlig fået fuld fart på korruptionen og det er et kalas som alle radikale liberalister gerne vil deltage i.

 24. Af Gert Hansen

  -

  ‘Man må efterhånden spørge sig selv: Findes der stadig liberale i den blå lejr?’

  Nej, det gær der ikke, og det har der ikke været i årtier.

  En underlig artikel der ligesom giver udtryk for, at det gør en forskel hvem der ‘regerer’ Danmark. Faktum er, at der i de sidste 25-30 år ikke har været nogen som helst nævneværdig forskel på hvilken blok der dannede regering. Levebrødspolitikerne har opført et teater for vælgerne, som er hoppet på vognen og talt som om det gjorde en forskel. Uanset hvem der regerer, vil skatter, afgifter og brugerbetalinger forblive høje indvandringen (vor tids største problem) fortsætter uændret, der strammes på ytringsfrihed som man helst så helt afskaffet, kriminaliteten bliver hårdere og mere udbredt, og det forkerte par vinder i ‘Vild med dans’, og sådan kunne man blive ved.

  Derfor underligt at en ‘borgerlig-liberal kommentator’ skriver som om det gjorde den fjerneste forskel hvem der regerer. Det gør EU for det meste, og ellers er der ingen forskel.

 25. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hej fidusbamse, både i skrift og tale efterlyser du det liberale i regeringen, samt håner for manglende topskattelettelser, og jeg mener du er en fidusbamse værdig, nemlig fidusen er at du ikke orker at tælle til 90.
  LA fik endda indført i regeringsprogrammet Topskattelettelser, men da vi elsker mindretalsregeringer i Danmark, er drømme ikke papiret værd, nemlig andre bestemmer, og derfor skal mindretalsregeringer forbydes.
  Fiduser. Finn Vig

 26. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  En tysk politiker spurgte midt under Anden Verdenskrig sine vælgere: “Vil I have smør, eller kanoner?”

  De borgerlige partier har valgt ikke, at spørge deres vælgere, om de “vil have topskattelettelser, eller kanoner?”.

  De borgerlige politikere valgte ikke at spørge vælgerne, men valgte selv kanonerne, fremfor topskattelettelser, hvilket nok skyldes, at det langt fra er sikkert, at de borgerlige vælgere ville have valgt kanonerne. for der er jo ikke nogen reel, militær trussel, der er rettet mod Danmark, eller NATO.

 27. Af leif pedersen

  -

  Der er ingen V-politik eller liberalisme i regeringen. Ministrene er blot merkels og lobbyisternes sprællemænd og medsammensvorne. Politik der varetager de almindelige danskeres interesser er der slet ikke noget af. Til dem er der kun bluff, pral og tomme løfter.

 28. Af Esmeralda Cohen

  -

  DF burde naturligvis gå over hos S, hvor deres medlemmer fik mere politik indført der gavner dem..Problemet er at dette ønsker DF naturligvis ikke, men blot ønsker at fremkomme rødt på velfærdsområdet mens det til stadig velfærdserodere den intetvidende df stemmende..

  Sådan har det været i 3o år nu..Hvorfor skulle de være klogere i morgen?

  Og blå blok er da godt tilfreds med statusquo? Udmærket klar over at DF er totalt borgerligt, og de få gulerødder de får , intet betyder over for deres egne vælgere….Var naturligvis heller aldrig nogensinde meningen…Men stemmerne skal jo hjem, derfor kritik mod den liberalistiskeregering..

 29. Af Esmeralda Cohen

  -

  DF har haft stor succes med at indføre liberalistisk politik i folketinget nu…

  At det ikke helt er blevet som top 1% ønsker, og bloggeren her, er der intet at forundre sig over…Grunden er at det ville være en umulighed, og at vi ville have borgerkrig i Danmark hvis det blev indført. Men DF har da gjort sit til at velfærdsforringe..

  Fx. mere end fordoblet de indvandringen under VKO?

  Har været med til at indføre indslusningsløn nu?

  De sænket arveskatter for top 1% ved virksomhedsoverdragelse..Yep.

  Topskattelettelser…Ikke i sidste omgang, men før jo da …

  De har ved en lydige puddel for blå blok i 3o år, der har forsøgt at give den som den hustrænet i blå blok…Den har deres vælgere købt, men ikke den klogere befolkning i det videre samfund..

Kommentarer er lukket.