Ja, jeg skider i egen rede

Af Torben Steno 9

Debattør! Denne lidet flatterende titulering er jeg blevet påhæftet et par gange. Hver gang generer det mig, fordi den uanset, hvor sand den end måtte være, er en latterlig status. Især, når man som jeg forbinder en debattør med et menneske, der når som helst er parat til at ytre sig skarpt og provokerende, uden være tynget af overvejelser om budskabets relevans.
Debatten om debatten er en anden latterlig disciplin som tidens kolossale mængde af debat skaber. Den forsøger jeg også at holde mig ude fra, men dumper selvfølgelig i, når jeg skriver, som jeg gør under en overskrift, der netop som er udtryk for den clickbaitkultur/lokkemadskultur genren er så plaget af, fordi aktører som jeg selv af spekulerer i at lokke kunder i den butik vi lever af. Ja, jeg er i gang med at skide i egen rede. Det betragtes normalt som dumt. Det er det måske også denne gang. Det vil tiden vise.
Den frie debat har traditionelt været påskønnet fordi det er vigtigt for demokratiet, at holdningerne brydes. Sådan er det i et vist omfang stadigvæk. Men alt for ofte er den hårde konkurrence på debatmarkedet med til at skabe et helt forvrænget billede af fronterne. Næsten hver gang Alternativets folketingskandidat, Henrik Marstal har udviklet et nyt excentrisk synspunkt, der sjældent har forankring hos ret mange andre end ham selv blusser det op med forargede reaktioner.
Noget lignende sker, når Marstals diametral og kollega her i Berlingske Blogs, Søren Hviid Pedersen, skriver om Trump, at han lyver den gode løgn.
Den slags er i bedste fald god underholdning. I værste fald understøtter de herrer sammen med andre skarpe penne og stemmer et billede af, at den politiske debat i Danmark, som et uforsonligt opgør mellem Nye Borgerlige og en snæver enhedsfeministisk gruppering. Det ved vi godt er forkert. Ikke mindst, når ser på de pålidelige politiske meningsmålinger.
Helt tilbage i 1968 brugte den senere amerikanske præsident Nixon med succes udtrykket ”Det tavse flertal” om de mange millioner af amerikanere, der ikke deltog i de voldsomme raceoptøjer og demonstrationer mod Vietnamkrigen. De mange, der bare ville have lov og orden. I begyndelsen af 70’serne nåede udtrykket til Danmark, hvor Mogens Glistrup blev udråbt som talsmand for det tavse flertal. Ved jordskredsvalget i 1973 rykkede han ind på Christiansborg med 28 mandater. Det var et kraftigt signal, men noget flertal var det altså langt fra.
I dag er det tavse flertal, de mange danskere, der vælger debattørernes debatter fra. Men i stedet deltager og bidrager til den politiske debat mellem kolleger, venner og familie helt uden for mediernes overdramatiserende iscenesættelse. Tak for det. Det giver håb for både fremtiden og demokratiet.
Rungende tavshed er i øvrigt et effektivt våben til at dæmpe støjen fra en professional debattør. Det ved jeg. For under en uge siden forsøgte jeg at fremprovokere stærke reaktioner hos ældre kvindelige lyttere ved at kalde dem for ”grå hjelme”. Reaktionen udeblev ikke, men kom i form af massiv modvilje mod at deltage i debatten. Det efterlod mig uden modspil i en frustreret padlen for åben mikrofon. Det var ikke rart. Så ved du det, hvis du gerne vil underminere fundamentet for debattørernes debatter.

9 kommentarer RSS

 1. Af E Didiriks e n

  -

  Torben Steno har ret.
  Alle højrefløjens bloggere og debattører er populister og demagoger.

 2. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Det er og bliver bizart, at angiveligt humanistiske og/eller venstreorienterede debattører, der påstår, at de er feminister og antiracister, konsekvent støtter ultrareaktionære, højreradikale, stærkt antisemitiske islamiste”

  Rent ævl fra scientologisten her naturligvis..Naturligvis støtter venstrefløjen ikke islamistiske krafter..Tværtimod gør hans sorte højrefløj det, da de deler kvindesyn mestendels, børneopdragelse mv. Lider begge af forældet borgerlige ide´re..Konservatismen har i to grupper tilsammens.

  “Det er også den yderste venstrefløj, der bruger flest kræfter på, at forsvare importen afr uuddannede løntrykkere, der er skyld i, at lønnen og arbejdsvilkårerne for ufaglærte er sakket langt bagud i forhold til andre faggrupper.”

  Endnu mere liberalistisk ævl fra scientologisten.

  Altid hans løntrykker blå blok der har den største interesser i flere løn og velfærdserodere..

  Under DF, har VKO bla. mere end fordoblet antallet af løndumpere fra udlandet over lo år, end lo året før under Nyrup..

  Nuværende LavKO har mere end fordoblet antallet af indvandrer formentlig igen.
  Ihvertfald er 2oo.ooo blevet registreret på 2 år i Danmark nu, og 30-35.ooo asylmodtagere er ankommet , som med familiesammenførelser bliver til loo.ooo nye muslimske statsborgere nok over tid…De ender så godt som alle som statsborgere..Og i borgerlige forlanger nye billige løndumpere og indvandrer uafbrudt..

  FX er indslusningsløn allerede indført for dem på arbejdspladserne..Halvt løn for dem af en Danskere..Hvem tror i får jobbet blå højreradikale dårligt vidende?

 3. Af Ibi Kyv

  -

  @Søren

  “Måske er det bedste våben at besvare populister som Steno totalt tavshed?”

  Dét kan man da kalde selverkendelse.

  Det er nok rigtigt i dit tilfælde, for du elsker jo at være provokerende og direkte ulidelig, og dét fremmer ikke sympatien for dine ofte direkte tåbelige synspunkter.

 4. Af l... ...sørensen

  -

  “Det er og bliver bizart, at angiveligt humanistiske og/eller venstre orienterede debattører, der påstår, at de er fe.minister og antira.cister, konsekvent støtter u ltrareak.tionære, hø jreradik.ale, stærkt anti.sem itiske isla mi.ste”

  ….

  “Det er og bliver bizart, at angiveligt humanistiske og/eller venstreorienterede debattører, der påstår, at de er fe.minister og antira.cister, konsekvent støtter ultr.areak.tionære, højr.eradik.ale, stærkt anti.semi.tiske islami.ste”

  Rent æ.vl fra sci.entologist.en her naturligvis..Naturligvis støtter venstrefløjen ikke isl.amistis.ke krafter..Tværtimod gør hans sorte hø.jre.fløj det, da de deler kvindesyn mestendels, børneopdragelse mv. Lider begge af forældet borge.rlige ide´re..Konserva.tismen har i to grupper tilsammens.

  “Det er også den yderste vens trefløj, der bruger flest kræfter på, at forsvare importen afr uuddannede løntrykkere, der er skyld i, at lønnen og arbejdsvilkårerne for ufaglærte er sakket langt bagud i forhold til andre faggrupper.”

  Endnu mere libe.ralist.isk æ vl fra scientolo.gisten.

  Altid hans løntrykker blå blok der har den største interesser i flere løn og velfærdserodere..

  Under D.F, har VK.O bla. mere end fordoblet antallet af løndumpere fra udlandet over lo år, end lo året før under Nyr.up…..

  Nuværende Lav.K O har mere end fordoblet antallet af in.dvandrer formentlig igen.
  Ihvertfald er 2oo.ooo blevet registreret på 2 år i Danmark nu, og 30-35.ooo asy.lmodtagere er ankommet , som med familiesammenførelser bliver til loo.ooo nye musl.ims.ke statsborgere nok over tid…De ender så godt som alle som statsborgere..Og i b.orgerl.ige forlanger nye billige løndum.pere og indvand.rer uafbrudt..

  FX er indslu.sningsløn allerede indført for dem på arbejdspladserne..Halvt løn for dem af en Danskere..Hvem tror i får jobbet blå høj.rerad ikale dårligt vidende?…

 5. Af lisbeth sørensen

  -

  Naturligvis udgør højrefløjen altid den største terrortrussel Jakob..Det har PET og SP også udmeldt..Dybt bekymret nu herom..Og i sverige , UK ser vi nu uafbrudt terrorangreb fra den type af mennesker jakob godt kan li og støtter..

 6. Af N. Jensn

  -

  Steno skriver:

  I dag er det tavse flertal, de mange danskere, der vælger debattørernes debatter fra. Men i stedet deltager og bidrager til den politiske debat mellem kolleger, venner og familie helt uden for mediernes overdramatiserende iscenesættelse. Tak for det

  Citat slut.

  Steno må have en mærkelig familie /omgangskreds.

  Debatten omkring den muslimske masseindvandring og og muslimernes forkvaklede menneskesyn er i dag så forgiftet, at det er tabu at diskutere emnet med sine nærmeste.

  Ganske som det er tabu at diskutere zionisternes forbrydelser.

 7. Af Arne Nielsen

  -

  Nå, men jeg kan da ikke have det ringeste imod Torben Stenos skriv her – det er jo en slags øjeblikkelig temperaturmåling af debatten. Selvfølgelig har der været en masse mennesker, som slet ikke kunne have det, at hele svineriet kom til udfoldelse, men midt i det hele har jeg da haft megen glæde af – og lagt et stort arbejde i – at skrive på en måde, så jeg i det mindste selv syntes, at det var i orden. Og mange gange er det lykkedes at etablere en kommunikation, som rummede meget andet end tweets om, at “du er dum!” og “det er du også!”. Det ER rent faktisk muligt at få folk til at rykke ud med viden, de har, elller en meningsfuld og nuanceret kommentar på en sådan måde, at folk kan gå derfra med oplevelsen af, at der er mening i det hele. Tidligere tiders læserbrevsspalter i aviserne var jo stort set uden interesse, idet disse indlæg var blevet udvalgt ud af hundreder af breve, med det udtrykkelige mål kun at kolportere harmløs opbakning til avisens linie og med avisens verdenbillede som det selvfølgelige bagtæppe til hele begrædeligheden. I dag er det et noget mere livlig billede, der tegner sig, og vi skal jo heller ikke glemme, hvad der er alles privilegium, at man frit kan vælge, hvad der interesserer, og dermed vælge en masse materiale fra, som man intet formål ser i at blande sig i. Dette har den ønskede og meget velkomne konsekvens, at det blive overkommeligt at have med at gøre, men jeg kan da godt se det rent journalistiske problem i, at der må være masser af materiale, som man som journalist ganske enkelt ikke kan overkomme at sætte sig ind i, og dertil kommer så den omfattende debatstøj med tweets, som ingen kan bruge til noget. Derfor må konsekvensen heraf jo være, at journalister opnår rutine i meget hurtig at vurdere, hvad de er det værd at ofre opmærksomhed og at prioritere sit materiale. Men godt er det, at der i dag er så meget, der bliver sagt, som førhen blev fuldstændigt kvalt i fødslen, selvom der var tale om ting, som i højeste grad trængte til at blive bragt på bane. Det er vi i vidt omfang ude over nu, men naturligvis er der folk, som er syltet så grundigt ind i egen selvforståelse, at de slet ikke kan finde sig til rette med de nye forhold.

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvorfor blev de indlæg slettet, hvor jeg konstaterer, at de antisemitiske islamister, der bekæmper demokrati og menneskerettigheder med terror, og som er imod ligestilling, er højreradikale, og at det derfor er bizart, at den yderste venstrefløj støtter dem?

  Det er jo blot et banalt faktum, at antidemokratiske antisemitter, der bekæmper menneskerettigheder med terror mod civilister, tilhører det højreradikale segment.

 9. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Jeg kan heller ikke se, at det var problematisk, at jeg gjorde opmærksom på, at venstreradikale antisemitter nu begår flere antisemitiske overgreb, end højreradikale antisemitter gør – selvom det stadig er de antisemitiske islamister, som de venstreradikale støtter, der begår flest antisemitiske overgreb – ifølge en ny, norsk undersøgelse, som Weekendavisen omtaler i denne uge.

Kommentarer er lukket.