Sæson for panikpolitik

Af Jarl Cordua 59

Udvis alle kriminelle udlændinge! Send dem hjem, uanset om hjemlandet vil have dem eller ej! Flyv dem til nabolande! Send dem i lejre på vand og brød! Luk moskéerne!

Sådan lyder nogle af de kreative panikforslag, som man kan møde på de sociale medier efter selvmordsterroristens massakre på børn, unge og forældre under en popkoncert i Manchester.

Det er forståeligt, at vi mennesker i raseri og frustration griber efter ethvert halmstrå, der kan give os selv det mindste håb om, at man kan dæmme effektivt op for den islamistiske dødskults terror. Men det er panikpolitik, hvor forslagsstillerne i jagten på letfattelige løsninger går til angreb på bl.a. frihedsrettighederne.

Vi har nok en forestilling om, at Grundlovens bestemmelser om trosfrihed m.v. er rimelig velfunderet. Det er muligt, at mange sov eller var fraværende, mens man i samfundsfagstimen i verdens dyreste folkeskole fik forklaret frihedsrettighederne, og at de er mejslet ind i Grundloven. Det forklarer måske det udbredte ukendskab til, at alle – selv de mest udknaldede islamister med okkerfarvet profetskæg og hede jihadistforestillinger om Kalifatets snarlige komme – har ret til at samles og bekræfte hinanden i deres formørkede verdenssyn.

De er dog ikke alene. Selv danske politikere foreslår lukning af moskéer. Også skønt det naturligvis er klart ulovligt ifølge Grundlovens bestemmelser om religionsfrihed og forsamlingsfrihed. Så længe vores institutioner består, bliver den slags krav heldigvis blankt afvist, selvo m mange ser kortsigtede gevinster i at foregøgle bange vælgere, at man kan bedrive ølstuepolitik i strid med Grundloven.

Kan vi ikke udvise disse islamister? lyder det kækt. Det er umuligt at udvise islamister med dansk pas. Landsforvisning er ikke praktiseret i snart 200 år. Og hvem skulle tage imod dem? Findes der lande, der står klar med åbne arme for at modtage en potentiel jihadist? Ikke i virkeligheden. Kun eventyrlande vil være skraldespand for unge desperate utilpassede mænd, der søger tilflugt i en syg dødskult som IS i håb om evig lykke ved at agere helvedesmaskine midt blandt glade børn.

Opvokset i Danmark

Nogle forestiller sig, at vores lille land ligefrem kan true lande i Mellemøsten til at overtage ansvaret for disse mennesker. Idéen er, at vi smækker kassen i med ulandshjælp, hvis ikke de makker ret. Det kræver dog, at der i det hele taget findes en regering med kontrol over det pågældende land. Det er f.eks. ikke tilfældet i Libyen, hvor selvmordsbomberens forældre udvandrede fra. Det kræver også, at vi rent faktisk giver hjælp.

Det er i øvrigt kun muligt at udvise personer, der er statsborgere i det pågældende land, og som har mistet en opholdstilladelse, fordi de har begået alvorlig kriminalitet.

Nogle mener, at afviste asylsøgere udgør kimen til den næste terrorbølge. Hvad nu hvis flere rejste hurtigere hjem fremfor at »nyde friheden« på landets udrejsecentre? Var det ikke bedre at etablere nye anlæg på fjerntliggende ubeboede øer, aflåst, på vand og brød? I forvejen er de to udrejsecentre placeret i yderområder, hvor der er daglig meldepligt, et rum at sove i, tre måltider og adgang til internet. Nogle foreslår driften fordyret ved at omdanne centre til fængsler med vagter osv.

Men det er alt sammen ligegyldigt, hvis de fremtidige attentatmænd er vokset op i Danmark? Hvad nytter da alle de overgreb på vores frihedsrettigheder? Kan vi snart slippe for al den panikpolitik?

59 kommentarer RSS

 1. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  En del af panikken skyldes vel bekymring for, om vi har råd til at løse de problemer, som vi vil støde på.

  Men Danmark er potentielt set et meget rigt land – på linie med de mellemøstlige oliestater!

  For et par dage siden meddelte de kinesiske myndigheder, at de netop har afsluttet et vellykket forsøg på, at udvinde metanis, der er en form for fossilt brændstof – dvs. metan, bundet som en slags is under stort tryk.

  Eksperter anslår, at en egentlig kommerciel udvinding af metanis allerede kan begynde i 2030, og Grønland har enorme reserver af metanis, der sandsynligvis blot vil fordampe op i atmosfæren, på grund af de stigende havtemperaturer, hvis vi ikke udvinder det – og få klimaopvarmningen til at løbe løbsk.

 2. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Danmark har naturligvis områder hvor de kan lokaliseres . Fx. Grønland.

  Løsningen er naturligvis at lukke ned for mere muslimsk indvandring. Forbyde ægteskab mellem danskere og muslimer fra udlandet. Det kommer på et tidspunkt for terroren vil fortsætte. At der så er mange muslimer der må både for deres broders vold er sørgeligt. Grundloven vil blive brændt og erstattet med et nyt og bedre hvis terroren fortsætter.dk har jo kun haft et par dø de indtil nu.

  For at gøre dette demokratisk skal vi stemme om det.hvis et flertal ønsker at bevare status quo, så gør vi det med alle dens følger. Vi skal stemme om alt indvandring.ikke blot muslimsk men også vestligt, asiatisk afrikansk mv.

  Det er den eneste korrekte vej at gå.

  Danmark har faktisk ingen rettigheder til grønlandske mineraler mv. Mere Rasmussen. De blev definitivt overgivet til Grønland af den dumme vko regering. Vi opnår muligvis nogen af brødkrummerne pga. Tætte bånd med dem. Men det er det.

 3. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Og så til emnet:

  Du tager afstand fra panikløsninger, men kommer ikke med nogle forslag til, hvordan vi så løser problemet på en måde, der ikke er præget af panik.

  Du har med andre ord ikke nogle forslag til løsninger, men foretrækker på værste radikalevenstre-vis, at spille hellig, samtidigt med at du i praksis mener, at vi skal lade dette problem smadre vores samfund.

  Hvis man ikke har nogle svar på problemet, så bør man blande sig udenom!

 4. Af Flemming Lau

  -

  Jeg undre mig såre over, hvor de mange højtuddannede og velbetalte eksperter har været de sidste 30 til 40 år. De skulle have advaret vore beslutningstagere, så vi kunne have undgået 10 mislykkede terrorangreb og et gennemført. Forberedelse forebygger fejl, eller mao anvendelse af “Forsigtigheds princippet” som man bruger i et utal af andre sammenhænge. Ved Irans Islamiske revolution trodsede man USA med held. 8 år efter røg Sovjet ud af Afghanistan. Nu står vi i sumpen, og skal forsvare os selv mod en motiveret fjende indenfor landets grænser. Det er jo “herligt!”

 5. Af Hr. J Hans en

  -

  Det må man nok sige.
  Cordua har skrevet et fornuftigt indlæg.
  Han kunne dog godt lige nævne, at flygtninge problemerne og terroren skyldes Vestens vanvittige krige i de muslimske lande siden 2003.
  Så ville alt være på plads.

 6. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Her er et oplagt forslag, til en løsning af problemet: Vi bliver simpelthen nødt til, at ændre flygtningekonventionen, for den bliver misbrugt groft – og det er dét, der er årsag til problemerne.

  Flygtningekonventionen er ikke skabt til vor tid, hvor muslimske magthavere nægter at begrænse den enorme befolkningstilvækst i de muslimske lande, som direkte og indirekte er skyld i de kroniske og voksende problemer i de muslimske lande, som skaber flygtningestrømme til velfungerende, ikkemuslimske lande, der har styr på befolkningstilvæksten.

  Det er efterhånden mange år siden, at FN’s daværende flygtningehøjkommisær, Thorvald Stoltenberg, konstaterede, at langt de fleste flygtninge ikke er reelle flygtninge; og dét problem er kun blevet værre siden da.

  Allerede i 1992 udtalte den norske FN Flygtningehøjkommisær Thorvald Stoltenberg fra Generalforsamlingens talerstol: ’Under fem procent af denne verdens asylsøgere er flygtninge i Flygtningekonventionens forstand og medmindre dette misbrug af asylreglerne til at opnå indvandring bliver standset, vil asylsystemet bryde sammen til stor skade for de reelt forfulgte’. (citeret efter hukommmelsen).

  Vi kan hjælpe flygtninge, men det er umuligt at hjælpe alle migranter fra de allerede stærkt overbefolkede, muslimske lande, der ikke gør det mindste for, at begrænse befolkningstilvæksten.

 7. Af Erik Larsen

  -

  Ønsker vi at hjælpe lille Danmark og måske bare sikre os en anelse bedre, så er der kun én eneste mulighed (som desværre aldrig får flertal i og hos de håbløse 10 partier som die dumme dânen stemmer på) og det er at lave en ny grundlov, flere folkeafstemninger og ud af EU, Schengen med mere og stoppe Imamer, moskeer, ghettoer og hjemsende mennesker og familier der intet har bidraget til i vores lille samfund end vold, udgifter, had og alt det vi ved og ser.
  Og at høre på Løkke , Østergaard mfl. sige “at nu må vi stå sammen”, “de skal ikke knuse os”, ………. og alt det som de siger HVER gang en ny terror-begivenhed sker er jo så grotesk, så grotesk. INTET gør de for at ændre på situationen. Ingen grænsehegn, ingen politi i gaderne (men masser i fartvognskontrol m.m.) Intet forsøg på at spørge danskerne m.m. — Selv da de så at danskerne sagde nej til mere Europol (men mente nej til EU) er intet, intet sket. – Men hvorfor skulle politikerne også ønske at skippe deres eget “snorkejob/pension m.m” i EU eller i folketinget? Nej, vel. Men INGEN danskere gør tilsyneladende oprør på nogen måde. Det eneste vi får er ! “alternative partier”, der er endnu mere uforstående og urutinerede end nogensinde før. !! Velbekomme stakkels vore børn og børnebørn. LØBET ER KØRT!!!

 8. Af V Jensen

  -

  Grundlovens fædre forudså næppe at nutidens politikere ville være så uvidende og kortsynede som de er. For at tage hundredtusinder af vildt kulturfremmede ind i det lille yndige land, og straks forsyne dem med større rettigheder end landets egne borgere, var nok en utænkelig tanke i sin tid. Nu har vores “dygtige” politikere så skaffet os et problem på halsen, som det kommer til at koste rigtig mange penge at løse, plus blod, sved og tårer.

 9. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Terror er terror og terroren har ingen hudfarve, etnicitet, religion eller anden baggrund. Terroren er hele menneskehedens fjende nr. 1. Terroren rammer alle. Terroren skal derfor uanset baggrund og motiv bekæmpes effektivt der, hvor den befinder sig.

  Vi skal som samfund stå sammen i fællesskab og mane til besindelse. Vi skal ikke lade os frygte og kue af terroristerne, for så har terroristerne vundet. Vi skal igen leve som vi plejer og vi skal vise de usle kujonagtige terrorister, at vi ikke er bange for dem. Terroren har kun et formål, og det er at sprede had, vrede, frygt, mistillid og mistænksomhed.

  Når det er sagt, så skal vi også passe på med at generalisere og pege fingre på bestemte personer, etniske og religiøse grupper. Som tidligere nævnt bliver alle ramt af terroren og det er ikke kun englænderne eller kristne, men alle, inkl. muslimer, er ofre for terrorismen. Derfor er det meget vigtigt, at alle, herunder journalister, politikere, akademikere, intellektuelle og ja – den almene borger, er varsom, forsigtig og påpasselig ift. sproget, tonen og retorikken. Vi skal have fokus på ethvert terrornetværk, herunder også højreradikale ekstremistiske terrorister. F.eks. skal vi også holde øje med typer som Anders Behring Breivik.

  Vi skal derfor lade være med implicit at opildne og opfordre folk til had, vrede, frygt, mistillid, mistænksomhed, selvtægt, voldeligt overgreb og sammenstød. Det hjælper ikke på sagen og problemerne bliver ikke løst af voldelige optøjer. Vold avler vold og der bliver ingen vinder. Det er faktisk det terroristerne ønsker.

  Det bedste svar til terroren er at holde sammen, og acceptere, respektere og tolerere hinanden. Alle har ret til at være frie og forskellige. Netop derfor skal vi acceptere og respektere hinanden som vi nu er.

 10. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  @Mehmet Sami Gür

  Terror er ganske rigtigt terror, men det er et lige så banalt faktum, at stort set alle de terrorister, der begår terror i vestlige lande i disse år, er sunni-muslimske islamister.

 11. Af Hr. J Hans en

  -

  AF NIELS POULS EN – 24. MAJ 2017 21:11
  “We sleep safely in our beds because rough men stand ready in the night to visit violence on those who would harm us.”

  Her pynter Niels Pouls en sig vist med lånte fjer.
  De fleste mener, at George Orwell står bag denne sætning.

 12. Af M.S. Carstens

  -

  Uanset hvad og hvor politikkere, “eksperter”, journalister, vemmeligboere og NGOer ytrer sig i disse dage, så kommer det alt afgørende tema ikke på bordet:
  RODEN til ondet er: ISlam og hele den invaserende hær af KOrandyrkende samfundssnyltere, som vore politikkere, UDEN vort samtygge, lader portene stå åbne for, for deres egetpolitiske CV/efterløns frøns i den store EUske islamiseringsplan (se Barcelona 1995)!
  Hvad fand.. ligner det, at vi borgere i 2017 skal tage højde for, at fremmede islamfanatikere kan og vil udøve deres infamiteter midt blandt os?

  Det er enhver valgt politikkers ansvar at skåne sine borgere mod fremmede, nedbrydende kræfter, så se til at komme i gang!!!

  Jeg vil fra d.d. kun trække på skuldrene, hvis nogen udviser direkte afsky mod korandyrkende reklamesøjler!

  Og kan vore valgte politikkere ikke forstå dette, så må de nok henregne sig til et afskum som heller ikke har fortjent bedre!

  Folket rejser sig, som i sin tid mod en anden isme!,
  men denne gang mod både de indtrængende og dem som tillader det
  og det er altså lige op over/fem i tolv,
  hvis nogen på Borgen vil afværge, at folket selv tager til styring og agerer uden styring!

 13. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Mange af de aftaler, som nu tilsyneladende gør det umuligt, at stoppe den gigantiske tilstrømning af muslimske migranter, blev indgået under pres fra de olieproducerende lande under de to store oliekriser i halvfjerdserne.

  Dén situation kan udvindingen af metanis ændre, så de olieprodurende, muslimske lande ikke længere vil have noget, de kan afpresse os med.

  Metanisen skal selvfølgelig udvindes og anvendes på den måde, der belaster klimaet mindst; men det er også muligt, hvis økologerne satser på, at stille krav om, at metanen skal anvendes på en fornuftig måde, i stdet for bare at forsøge at blokere udvindeingen af metanis – ogdermed gøre sig selv til en spiller, som ingen ansvarlig politker vil lytte til.

 14. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF JAKOB S. RASMUSSEN – 24. MAJ 2017 21:21:

  Terrorismens anatomi (identifikation)

  Kære Jakob

  Jeg kan nævne terror grupper fra den vestlige verden (IRA, ETA, RAF, Breivik, Blekingegadebanden og m.v.). Fra den jødiske-zionistiske verden kan jeg nævne terror grupper (Haganah, Irgun og m.m.). Og på samme måde kan jeg nævne terror grupper fra den shia muslimske verden (Hizbollah, Hasdi-Sabi og andre shia militser).
  Men det er ikke det vi skal bruge energien og tiden på. Det er irrelevant og det vil kun afspore os fra kernen af de reelle problemer.

  Tid til at tænke andre veje, hvis vi agter at løse problemerne

  Vi bliver simpelthen nødt til at tænke anderledes, analyserende, spørgende, kritiske, reflekterende og undrende. Også selvom, hvis der her er tale om konspirationer. Ellers bliver det alt for indviklet, skygget og sløret for os at vide, hvilken fjende vi har her med at gøre.

  Som eks.:

  Hvad er terroristernes mål? Hvorfor angriber terroristerne altid sårbare og uskyldige (ganske almindelige) mennesker? Hvad vil terroristerne opnå? Hvor og hvilke lande angriber terroristerne allermest? Hvad er særligt ved de steder, som terroristerne slår mest til? Hvem/hvilke kræfter hjælper og støtter terroristerne? Hvem/hvilke kræfter har gavn af at hjælpe og støtte terroristerne?

  Er terrorismen en slags våben/afpresning/afskrækning/leje-militær til formål at få ram på (konkurrerende) land(e), selskaber, organisationer, institutioner, grupper, netværk osv.? Er det moralsk, etisk, ansvarligt og forsvarligt for terroristerne bare at sprede angst, frygt, død, ødelæggelse, had, vrede, mistillid, mistænksomhed osv.? Eller er der et overordnet mål og en overordnet plan? Og er der flere interesser på spil? Er det overhovedet muligt for terroristerne at operere i sofistikerede lande med henblik på øget overvågning, sikkerhed og moderne forsvar? Hvis nej, hvem/hvilken kraft/hvilke(t)
  land(e) står så bag terroristerne?

  Hvem/hvilken kraft/hvilke(t) land(e) står bag angrebet i Manchester i Storbritannien?

  Det vil være for naivt at fokusere kun på terroristerne og give skylden til en bestemt hudfarve, etnicitet, gruppe og religion. Her er der altså et overordnet mål med angrebet i Manchester i Storbritannien. Angrebet finder sted lige før valget i Storbritannien, lige før NATO topmødet i Bruxelles og i en tid, hvor Trump er på besøg i Rom i Vatikanet/Italien. En perfekt timing for de onde kræfter, ikke sandt? Jeg er ikke én sekund tvivl om, at Storbritannien og englænderne udmærket godt ved, hvem i virkeligheden står bag angrebet i Manchester i Storbritannien. Derfor vil vi snart højst sandsynligt være vidne til gengældelsesangreb fra briternes side.

  Vi lever i en skrøbelig og ustabil verden, hvor store lande bekæmper hinanden med alle mulige (amoralske og ulækre) MIDLER, herunder og inkl. TERRORISMEN. 3. verdenskrig foregår desværre med terroristerne mellem de store lande til formål at have en betydningsfuld og sikker plads i den nye verdensorden. De store lande har store interesser i Mellemøsten. Og det land eller den alliance, som får kontrollen i Mellemøsten, får automatisk også kontrollen i resten af verden og dermed i den nye verdensorden. Derfor hver gang terroristerne angriber og slår til, så får muslimerne direkte skylden for noget, som de ikke aner er en del af. Dvs. muslimerne bliver her misbrugt som den ‘grimme ælling’ af store lande til deres beskidte politiske og økonomiske interesser. Håber jeg har været konkret og tydelig nok ift. identifikationen af terrorismens sande ansigt.
  Ikke kun kristne, jøder og muslimer, men hele menneskeheden bør fordømme og tage afstand fra terroristernes rædsler. Vi må simpelthen holde sammen uden MEN, OMMER og BESKYLDNINGER. Vi er trods alt allesammen i det samme skib.

 15. Af Kim Kaos

  -

  Der er intet nyt i at kravet om at udvise alle kriminelle udlændinge gentages. Det skulle være sket forlængst.

  Det er blandt de kriminelle ISIS rekuttere Så derfor så skal de selvfølgelig ud af landet før de sprænger en bombe i den lokale børnehave.

  Og jeg vil da igen gerne gentage mit eget forslag om at sende dem op til Franklins Øen oppe ved Grønland i tilfælde af at deres hjemlande nægter at modtage dem.

 16. Af Jarl Cordua

  -

  BEMÆRK. Kun indlæg vedrørende emnet publiceres. Og hold en sober og saglig tone.

 17. Af I. Hansen

  -

  Det er ikke panik at udvise kriminelle…..det er sund fornuft – og nødvendigt.
  Det et nødvendigt for at hjælpe dels virkelige flygtninge og dels for at hjælpe dem, det reelt vil DK…….hele pakken med vores værdier, kultur, levevis, samfundsregler/normer/love.

  Netop pga af årtiers FRAvær af konsekvens, har vi nu dysfunktionelle paralsamfund, overvægt i nok samtlige kriminalregistre af folk med anden etnisk baggrund/kultur/religionsideologi.

  For at projekt “samliv” nogensinde skal lykke, MÅ det være fælles forståelse og fælles mål for “projektet” —– og DET er der ikke.

  Du og dine meningsfæller projekteter jeres egen tænkemåde- egen kulturforståelse -egen adfærdsforventning over på nogen, hvis reflektionsniveau (uanset om det er kulturelt betinget/ religiøst betinget eller andet) ligger et HELT andet sted !!
  Derfor er de utallige velmente indsatser og udstrakte hænder i ALT for stor udstrækni g, ikke lykkes !!!
  Evidens ? ……årtiers indsatser og milliarder kroner……mikroskopisk udvikling!!
  Div (kriminalitet,social deltagelse, sociale udgifter, momssvindel, vold, ledighed osv) registre har Stadig negativ overvægt og dysfunktionelle paralelsamfund er vokset og blevet mere og mere voldeligt og ekstremt.

  Ved at udvise de kriminelle og dem som tydeligvis på ingen måde ønsker dansk kultur og værdisæt/normer, HJÆLPER man dem som sætter pris på vores land og vores hjælp da de var i nød.

  Trosfrihed…..hvorfor er hadprædikanternes moskeer ikke tomme?…..hvis ikke man støtter prædikantens budskab, hvorfor går man så ikke hen i en anden moskee?
  DET bekymrer mig.

 18. Af Helge Nørager

  -

  Er der nogen som har overvejet at der måske ikke er den store lyst til at modtage kriminelle eksportartikler i andre lande, ofte har forbrydere ikke mange relationer til deres såkaldte hjemland, da de ofte har boet i mange år i DK og ofte er opvokset her og taler flydende dansk, men ikke det sprog de kævler i det land som tvinges til at modtage disse kriminelle mennesker ?

  USA har destabiliseret ganske mange lande i latin Amerika ved at hjemsende millioner af bandemedlemmer til lande som ingen muligheder havde for at beskytte sig.
  Disse lande er sunket ned i en afgrund af vold og mord, pga denne stupide ide om at sende kriminelle langt væk, så de er andres skyld.
  Aldrig har man styrket disse bander så meget end med denne fejlslagne politik over 20-30 år.
  MARA 13 er nu international det samme med Crips bloods og alle de andre, de har sikre baser i deres “hjemlande”, og en logistik som får den danske hær til at ligne en flok tinsoldater på museum.

  Meget genialt og konsekvens af denne stupide hjemsendelses politik, så hvorfor gentage dette idioti her også, er vi totalt fatsvage, eller bare ude på at destabilisere andre lande. ?

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt, som jeg har skrevet utallige gange. Verden gik amok med fake terror stunt 9/11. Projektet hed – The Project for the New American Century (PNAC). Kan Googles utallige steder. Planen var at smadre ellers velfungerende sekulære lande i Mellemøsten, og erstatte dem med ISIS, kalifat, sharia, Saudi Arabien, Iran og andre vederstyggeligheder. Projektet er til dels lykkedes, men vestlige demokratier stritter stadig lidt imod. Det er blot spørgsmål om tid, så indordner Vesten sig også efter nye leveregler 🙂 . . . .:(

 20. Af I. Hansen

  -

  Erik Nørager.
  Der kan nu være andre grunde til ikke modtage sine landsmænd.
  F.eks. sender de fleste af disse mange penge hjem til familien – og dermed til landets borgere.
  Eller f.eks. fordi de kan have interesse i at se vestens lande destabilisere.

  Jeg tror ikke på at man ved hjemsendelse af kriminelle destabilisere deres hjemland mere end de allerede er……..men mere på at det kan have en opdragende effekt på dels de blivende personer og dels på dem som efterfølgende flytter til.

  Konsekvensløshed skaber anarki og magtkampe……og dis-respekt for vores normer, love, værdier, mm

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt mere reelle news from abroad:

  “Manchester Bomb Suspect Had Terrorism Training Abroad: Source”
  http://www.msn.com/en-us/news/world/manchester-bomb-suspect-had-terrorism-training-abroad-source/ar-BBBsDqe?li=BBnb7Kz

  PS. Såvel MI5, MI6 eller MI et eller andet nummer kendte formentlig alt til den selvmordskandidat. MEN af hensyn til mandens “menneskerettigheder” skal knallerten lige myrde en flok uskyldige, før myndighederne kan gribe ind. I øvrigt lidt for sent for de uskyldige. For mig at se et simpelt udtryk for samfund i opløsning!

 22. Af Michael Larsen

  -

  Alle love kan jo laves om, også grundloven.

 23. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er Grundloven total ligegyldig. Den er tilsidesat af et hav af konventioner / traktater. Også det der kaldes – suverænitetsafgivelse. Selv Højesteret er et gummistempel. Total irrelevant. Google selv Højesteret afgørelser omkring asylansøgere, flygtninge, immigranter, menneskerettigheder, o.lign. ALLE domme henviser til – internationale forpligtelser. Der i øvrigt IKKE er dækket af Grundloven!

 24. Af Jesper Lundbjerg

  -

  Løsningen er simpel: Vi skal holde os langt væk fra nogen som helst konflikt i verden. De venstreorienterede vil råbe og skrige over den beslutning, men deres fanatiske og naive utopiske tankegang, om at de kan skelne de gode fra de onde i en konflikt, gør at vi får et ansvar i forhold til udfaldet, og de ofre der opstår i konflikten. De må kæmpe deres egen kamp – deres religiøse klankrige kan være ved til jorden går under. Hver gang en terrorhandling sker, er svaret fra muslimer at det fordi vi har blandet os. Fordi civile er døde i luftangreb. Fordi vi har deltaget i en koalition, hvoraf nogle fra koalitionen bevæbner bestemte oprørsgrupper. Hvis oprørsgrupperne løber løbsk, så er det vores skyld. Det er ikke en kamp der kan vindes. Hverken ved at bevæbne, blande os eller tage side. Vi skal tage ved lære af Japan, Kina, Syd Korea og alle de andre lande, som ikke blander sig. Folk må lære at kæmpe deres egne kampe. Dernæst reducere antallet af immigranter vi tager imod, ved kun at acceptere en ny immigrant, for hver immigrant der rejser ud. Ellers giver vi afkald på vores kultur, historie og det land som vores forfædre kæmpede og døde for at opbygge. Den 1. januar 2016, var vi blot omkring 4.8 millioner etniske danskere tilbage på denne jord. Om få år forventes det, at blot 83,6% af befolkningen er danskere, og udviklingen går kun en vej. vi ender med at blive en minoritet i vores eget land, hvis ikke vi der sker noget fra politisk side.

 25. Af Jesper Lundbjerg

  -

  Ud over det, så skal vi frasortere dem som hverken ønsker at deres børn får en dansk kæreste, ikke agter at lære det danske sprog, dem som ser ned på vores levevis, dem som ønsker ateister død, dem som ønsker sharia, dem som finder terrorangreb retfærdigt til at sprede et budskab og så videre. En dansk undersøgelse viste, at et stort antal af herboende muslimer ønsker at lovgivningen baseres på sharia. Hvad laver de her? Et stort antal siger det er Danmarks egen skyld, hvis landet rammes af terror. Blot 61% svarer direkte uenig eller helt uenig, i at det er Danmarks skyld. Det samme mønster ses i Storbritannien – 100.000 muslimer blev interviewet af andre muslimer ansigt til ansigt, og 39% svarede at kvinden bør adlyde manden, mens blot 5% af resten af befolkningen, var enige i det udsagn. Hele 23% svarede at de muslimske områder i England, bør have lovgivning baseret på sharia. Vi er olie og vand, og vil aldrig komme til at passe sammen. https://www.youtube.com/watch?v=xQcSvBsU-FM

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt havde vi et Europa / EU, der virkede perfekt – indtil for blot få år siden. Nemlig – pas, visum og evt en arbejdstilladelse. Det er så nu erstattet af asyl-flygtninge-familiesammenføring og andet junk. Resten af verden . . . . udenfor EU . . . kører stadig efter reglerne – pas, visum og evt arbejdstilladelse. Hvem vinder vs hvem taber i det globale spil?

 27. Af Tom Erne

  -

  JC har naturligvis fuldtaendigt ret. Vi kan ikke indenfor gaeldende lovgivning, og boer ikke have lyst til, at fornedre os selv til at blive det monster vi forsoeger at bekaempe.
  Det bekymrende er, at politikere I flaeng stiller op med disse panikforslag, trods de -vil jeg antage- er ganske bevidste om, at de er umulige at implementere. Saaledes ikke reelt forslag, men loesagtige udmeldinger for at taekkes den oejeblikkelige folkestemning.
  Populisme for nu at bruge et for tiden populaert udtryk.

  Men hvad saa?? Vi kan forholde os til div statistik, som fortaeller os, at risikoen for at doe ved at falde ud af sin seng er vaesentligt hoejere, end at at det skulle ske ved et islamisk terrorangreb. At langt stoerstedelen af islamisk terror foregaar I mellemoesten, og at det I hele taget, saadan kynisk betragtet, fatisk er et langt mindre problem malt paa ofre end hvad det faar af opmaerksomhed. Det er bare stadig ikke OK paa noget plan. De omkostninger og kompleksiteter det bringer med sig, eksempelvis ift sikkerhed, den frygt og opdeling I samfundet det skaber, boer ogsaa males med. Og en reel loesning ligger ingen tilsyneladende inde med. Faktisk intet i naerheden af noget som helst brugbart er nogen kommet op med.

  Hvad er alternativet til panikforslagene???

 28. Af Kurt Dejgaard

  -

  Hvori består panikken i at ville sende kriminelle udlændinge hjem?
  For mig har det altid været et spørgsmål om sund fornuft, og har intet med panik at skaffe.

 29. Af Flemming Dahl

  -

  Det har da overhovedet intet med panikforeslag at gøre. Som K.D. ovenfor siger er det da blot sund fornuft, som det efterhånden må være gået op for den mest tungnemme.Alt ander er som jeg skrev på en anden blog snak,snak,snak.

 30. Af Arvid Holm

  -

  Blogejeren har da ret i, at et effektivt forsvar mod Islam ikke er muligt i den nuværende retsstat.
  Men i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention står f.eks skrevet, at konventionens bestemmelser kan fraviges i tilfælde af nødssituationer.
  Frankrig har således undtagelsestilstand og har haft det længe.
  Mødet med Islam vil medføre, at retsstaten skal modificeres, så Islam kan holdes stangen.
  En bivirkning af denne nødvendige medicin vil enten være en reduktion af alle individers rettigheder eller kun en reduktion af muslimers rettigheder.
  Det har hele tiden været en risiko, at kulturblandingen gav bagslag.
  Når den multikulturelle drøm viser sig at være et luftkastel, bliver konsekvenserne af eksperimentet anderledes, end drømmerne troede.

 31. Af Ole Frank

  -

  Pigtrådshegn, fravigelse af konventioner, “effektivt forsvar”, “nuværende retsstat” bla. bla og mere bla. “multikulturelle drøm” bla bla bla

 32. Af Erik Skifter

  -

  Jarl Cordua, du give kritik af alle dem som er kommet med en løsning på problemet. Du skriver blot, at det ikke kan lade sig gøre og at deres løsninger er panikpolitik. Hvad foreslår du selv, skal være løsningen. Du anfører intet.
  Du gør lige nøjagtig som den nuværende regering, ja ligesom Venstre. Du gør ligesom alle andre tidligere regeringer og alle de nuværende politiske partier i Folketinget, nemlig intet.
  Du og alle andre magthavere, herunder alle tidligere ansvarlige regeringer og alle landets medier, har alene kun fremhævet alt hvad der ikke kunne lade sig gøre. Man har endda anført, at udviklingen ikke kan stoppes. Vi kan kun se til.
  Alle Vesteuropas hovedstæder er blevet ramt af muslimsk terror. Alle Østeuropæiske hovedstæder er ikke blevet ramt af terror. Hvorfor ? Svaret er, at der i de Østeuropæiske lande blot findes et meget lille antal muslimer. Derfor, og det er i denne konstatering at løsningen skal findes.
  Der skal besluttes en løsning lige nu, hvis ikke vores magthavere vil tabe en væsentlig del af deres befolkning. I visse dele af vores befolkning og i andre vesteuropæiske landes befolkninger, er der et begyndende oprør. Et oprør vi ser hvor de stemmer på yderligtgående politiske partier. Fortsætter denne udvikling, vil vi inden længe se et virkeligt folkeligt oprør hvor der vil blive anvendt ulovlig magt.
  Spørgsmålet er så, skal vi også se passivt til at dette vil ske ? Skal vi som vores nuværende og tidligere magthavere lægge os ned og sige; – det er jo kommet for at blive.

  Afslutningsvis vil jeg lige nævne, at jeg blev godt og grundigt rystet over den nyligt valgte muslimske borgmester i London. Han udtalte sig, at terror hører storbyer til.

 33. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Hele terrorist problematikken, bliver jo gjort fuldstændigt uløselig, ved overholdelse af konventioner, som vi ikke ønsker, og som er landsskadelige!
  Derfor er løsningen på problemet, en opsigelse af de konventioner der hindrer os i, at handle rationelt, til fordel for Den Danske nation!

  Med dette menes et øjeblikkeligt stop for muslimsk indvandring, og familiesammenføring, da det er radikaliserede muslimer der udøver terror i Europa og andre steder, og da det bevisligt findes en stor procentdel af disse mellem indvandre og asylsøgende!

  De øst Europæiske lande, som afviser muslimer, har så afgjort ret i deres politik!

  Angående udvisning af uønskede muslimske elementer, og andre, bør man sikre samfundet, ved internering af disse personer, til de føler, at med den dårlige behandling de får, vil være en fordel for dem selv, at forlade Danmark!

  Det bør også tages til efterretning, at bærende af muslimske hovedbeklædninger i det offentlig rum er en demonstration mod vor demokratiske samfund og, at man ikke ønsker, at tage del af dette, og i stedet ønsker et muslimsk sharia samfund!
  Vi skal derfor ikke acceptere dette, da det er en demonstration, af selv inviterede uønskede gæster i vort land, og forbyde det i offentlige institutioner og på andre arbejdspladser!

  Så, det er indlysende at der findes løsninger på terrorist problemerne men, at der mangles politisk evne og mod til, at beskytte Danmark!
  Mvh.

 34. Af J. Hanse n

  -

  Hvis Europa vil eliminere terror truslen.
  Så er der kun en mulighed.
  Europa må standse sin deltagelse i USA`s krige imod de muslimske lande.
  Det er disse krige som er årsagen til terror truslen.
  Krigene har skabt et had til Vesten, som det vil tage generationer at fjerne.

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  MICHAEL LARSEN, god fornøjelse. Aner du overhovedet, hvor besværligt det er at skifte grundloven ud?.

  Er det ikke bare sådan, at de højreradikale ønsker retsstaten opløst? Der er jo intet konstruktivt i deres tilgang til problemerne, en råben og skrigen fra gadens parlament.

 36. Af Thomas Nielsen

  -

  Det er direkte komisk at se ordet “panik” brugt af en kommentator som ikke selv har et eneste forsalg til løsninger på problemet. Hvad er det modsatte af panik? Handlingslammelse.
  Endnu værre er det, at Cordua tager fundamentalt fejl i sin påstand om Grundlovens bestemmelser om religionsfrihed:. Her skriver Cordua at “alle – selv de mest udknaldede islamister med okkerfarvet profetskæg og hede jihadistforestillinger om Kalifatets snarlige komme – har ret til at samles og bekræfte hinanden i deres formørkede verdenssyn.”
  Ja, det lyder godt nok frit! Men det er også løgn. For Ifølge Grundlovens §67 har borgerne ret til “at forene sig i samfund for at dyrke Gud som de ønsker, så længe intet læres eller foretages, som forbryder sig imod sædeligheden eller den offentlige orden.”
  Hvad læres der i mange moskeer? Jødehad. Statens Israels udslettelse, Kvindeundertrykkelse. Homofobi. Død over de urene vantro. Alt sammen forbryder sig i den grad mod sædeligheden og truer den offentlige, danske orden. Altså kan sådanne moskeer lukkes og dem der prædiker had kan og bør naturligvis straffes – efter Grundloven!
  Det kan undre at Cordua fører sig så overlegent og nedladende frem, når hans kendskab til loven samtidig er så spinklet. Han har sikkert heller ikke læst Koranen…

 37. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 25. MAJ 2017 7:53
  “Er det ikke bare sådan, at de højreradikale ønsker retsstaten opløst?”

  Sandheden er vel at de højreradikale aldrig har kunnet og villet opbygge noget.
  Deres dagsorden er ødelæggelse af det bestående.
  Men de har ingen visioner om, hvad der skal erstatte det bestående.

 38. Af Ivan Norling

  -

  Ҥ 67
  Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. ”

  Læs dog hele paragraffen, Cordua, og indse at “selv de mest udknaldede islamister med okkerfarvet profetskæg og hede jihadistforestillinger om Kalifatets snarlige komme” IKKE nødvendigvis har ret til “til at samles og bekræfte hinanden i deres formørkede verdenssyn.”

 39. Af Svend Jensen

  -

  “Men det er alt sammen ligegyldigt, hvis de fremtidige attentatmænd er vokset op i Danmark? Hvad nytter da alle de overgreb på vores frihedsrettigheder? Kan vi snart slippe for al den panikpolitik?”

  Hellere panikpolitik nu og her, fremfor religiøs borgerkrig iblandet udenlandsk indblanding om maksimum 25 år.
  Hvis et par sjakaler og hyæner vil overfalde dig, kan du holde dem fra livet i et stykke tid ved at skrige højt samt fægte med arme og ben. Hyænerne og sjakalerne venter imedens kun på flere kammerater. Når de bliver mange nok, æder de dig.
  Alle sammenligninger i forbindelse med det her beskrevne scenario står for din egen regning.

 40. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Som tolk har jeg siddet med ved mange sager, hvor udlændinge udvises. Der er kriminelle der har været udvist både 3. og 4. gang. Afhængigt af forseelsens karakter idømmes der udvisning fra 6 mndr. op til 12 år og derefter for bestandigt. Problemet er bare, at de pågældende alligevel kommer igen og det kan de frit gøre – der er jo ingen grænsekontrol. Så al den snak om udvisning er ren parade og symbolpolitik – der er intet reelt i det.

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  IVAN NORLING, læs lige paragraffen igen. Nøgleordet er “offentlig orden”. De kan te sig så meget, de lyster, hos sig selv, indendøre i moskeer o.a.s., men bordet fanger, hvis de forsøger sig i det offentlige rum.

  Derved kan du faktisk ikke gribe ind over for en imam, der i sin moske råber “død over danskerne”, lige så lidt som du kan gribe ind over for en nationalkonservativ, der hjemme i forsamlingshuset råber “død over muslimerne!”.

  I det øjeblik, “prædikerne” forskubbes til det offentlige rum, så er det en anden sag. Dvs., hvis de tilstedeværende efter at have hørt “budskabet” går ud og slår folk ihjel, så handler det om opfordring til forbrydelser mod mennesker og den offentlige orden, og det er nok ikke tilladt. Og naturligvis kan en imam ikke stå midt på rådhusladsen og råbe “død over de kristne” eller den nationalkonservative sammested og råbe “død over muslimerne”.

 42. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Der er tale om, at politikerne tager det alvorligt, og at vi ikke vil være udsat for at fostre flere utilpassede unge mennesker, der kan blive radikaliserede.

  At lande, hvor disse terrorister kommer fra ikke vil modtage dem er jo ikke underligt, hvis Danmark fremstilles som Eventyrlandet, hvor man bare kan anvende det som skraldespand for nu at bruge Corduas udtryk

  Vi er ikke et eventyrland – men en homogen befolkning, der ikke ønsker ufred fra andre, der har søgt hjælp her, og hvor vi i forvejen betaler og i mange årtier har betalt siden WWII til dårligere stillede i andre lande.

  Vi har en grænse for, hvor længe vi vil finde os i forsøg på underminering af landet, både menneskeligt og økonomisk – og med danskere under politibeskyttelse som en nødvendighed, og hvor vi tillige har områder, hvor vi ikke kan komme uden at blive udsat for trusler om vold.

  Vi udstilles som et land, der ikke vil hjælpe andre mennesker i nød, så snart vi ikke bare lader dem få deres vilje – uanset hvad.

  Grundloven har dengang ikke været tiltænkt indvandring fra andre lande – men møntet på danskerne generelt, så vi ikke skal have tvang i forh til folks tro. Der har i hv f været meget få fra andre kulturer og med anden religion – og ikke i den størrelsesorden, vi har nu – og har fået Mellemøstens problemer ind på livet, hvor vore børn og unge nu bliver bange,voksne ranes og trues osv.

  Det er bedre at forebygge, så disse udråb er ikke blot panik – men også indsigt i, at det vil fortsætte, så længe vi fortsat får indvandrere, der får børn eller har dem i forvejen – og hvor vi kan trues fra, fordi de er vanskeligt integrerbare, og hvor deres forældre ikke ønsker det. Meget kortsynet set.

  Det er en verden uden ende – og det vil vi ikke for yderligere. Det skal nemlig stoppes, så vi selv kan være her og ikke på enhver blog og andre steder året rundt, år ud og ind, skal beskæftige os med den slags problemer, der også angriber de indvandrere, der kan finde ud af det.

  Så – stop nu – det hedder rettidig omhu, hvor det ikke egentlig bliver netop for sent, som flere mener, at det er.

  Frihedsrettigheder er ikke frihed til vold, trusler, terror, kriminalitet – vores egne ‘bananer’ skal vi nok tages os af, der ikke kan indordne sig fornuftigt; men vi har ikke i forh til så lille et antal i den henseende som indvandrere kan betragtes som i antal, brug for i den størrelsesorden, vi ser det, ligefrem at ‘importere’ flere, fordi de kommer fra så afsindige styrer, de ofte kommer fra og nogle ønsker at fortsætte her.

  Det er ikke nok, at de unge i ghettoerne bliver anvist et kælderrum, hvor de kan bokse eller spille bordtennis – det skal langt mere til i form at uddannelse og viden, så motiver dem, brug penge på at trække dem landet rundt, så de kan se og opleve, hvor og hos hvem de er henne. Lær dem noget – gør dem til veluddannede og dannede mennesker, der kan opføre sig civiliseret.

  Giv dem muligheder for en fremtid.

  Men stop for en 10-årig periode – og vrid armen om på de elendige lande, deres tyranner af diktatorer, de kommer fra. Slut med yderligere – og hjem med egne borgere. Det er jo det, flygtninge helst vil, at deres egne lande var i orden, så de kunnevære der.. Jo ganske naturligt, hvorfor også den ældre del af en indvandrings mennesker gerne vil hjem i deres otium.

  God weekend! Slut herfra. BHL

 43. Af jan ulrik friis

  -

  “Udvis alle kriminelle udlændinge! Send dem hjem, uanset om hjemlandet vil have dem eller ej! Flyv dem til nabolande! Send dem i lejre på vand og brød! Luk moskéerne!”

  Hørt!

 44. Af Kim Kaos

  -

  Udlændinge skal udvises pr. automatik første gang de dømmes – betinget udvisning skal afskaffes som mulighed.

  Folketinget kan gennem enkle ændringer og tilføjelser til straffeloven sikre sig, at danske domstole udviser kriminelle udlændinge uanset, hvordan Menneskerettighedskonventionen bliver fortolket.

  Lad os annullere tildelt indfødsret for borgere, der dømmes efter straffeloven, udvise enhver udlænding eller borger med tildelt indfødsret, der dømmes efter straffeloven, hjemsende udlændinge, der ikke er i arbejde eller på anden lovlig vis sikrer egen forsørgelse, hjemsende muslimske velfærdsmigranter, når deres midlertidige opholdstilladelse udløber, stoppe al asylbehandling i Danmark og sikre, at vi kun tildeler statsborgerskab til udlændinge, der har assimileret sig i vores samfund.

  Alle migranter der skal have deres sag afgjort skal møde personligt op når beslutningen forkyndes – på den måde kan man tilbageholde dem der afvises, på stedet.

  Alle kriminelle og afviste skal tilbageholdes til de kan sendes hjem eller vælger selv at rejse.
  Der skal indføres ind- og udrejsekontrol ved alle grænseovergange og der skal indføres 100% asylstop.

  Alle asylcentre nedlægges og flyttes til grænsen – hvor asylansøgerne skal opholde sig til deres sag er afgjort.

  Der skal indføres krav og selvforsørgelse og ingen har adgang til de danske ydelser medmindre de har haft arbejde i mindst 10 år.

  Alle arbejdsløse udlændinge får 3 mnd. til at finde arbejde ellers udvises de.
  Grundløse asylansøgere skal udvises øjeblikkeligt.

  Straffen for at hjælpe eller ansætte en illegal migrant hæves til 2 år første gang man tages i at bryde loven.

 45. Af Gert Hansen

  -

  Artiklens forfatter er medlem af partiet Venstre. Artiklen plæderer for, at der ikke er nogen løsning på de med sagen forbundne problemer, og artiklens forfatter har derfor heller ingen.

  Artiklen er alt i alt en glimrende demonstration af den rådvildhed der præger hele det politiske parnas, og store dele af befolkningen.

  Det er en ret enestående situation landet, og resten af Vesteuropa, står i.

  Det kan selvfølgelig ikke fortsætte uændret i længden. Læsset vælter på et tidspunkt. Hvad vil man så gøre? De med politisk ansvar, og alle resten i øvrigt, står med et ubehageligt problem, de ikke har nogen løsningsmodeller til.

 46. Af jan ulrik friis

  -

  ….i filter….Frontex pumper hver dag nye islamister op i Europa, krigen det arabiske forår fortsætter her i EU………….

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, det er lige som det, jeg har skrevet på Mikkel Anderssons blog: der er en tid til at hade og en tid til at elske; men der er ikke en tid til at hade og elske. Det politiske system lever stadig i sin som-om-verden og tror, at man kan begge dele på samme tid. Indtil nu er det vel kun franskmændene, der har forstået det. Skal man ondet til livs, så er det i tiden, hvor man hader. Når det er ovre, og den tid kommer, hvis man forstår, at det her kræver brug af magt, megen magt, så kommer den anden tid, hvor dem, vi har knust, får brug for hjælp. Selv det politiske establishment burde forstå det uanset, hvad forvirrede hoveder i pressen skriver.

 48. Af vagn pedersen

  -

  Hvornår begynder vi at gå ud fra vores tro fra Jesus Kristus: “Du må ikke slå ihjeld” bl. a. Vi har da også haft noget som hed Ydre Mission som krænkede andres tro
  Tænk om verden brugte lige så mange milliarder på at hjælpe dem der bliver Muhammed tilhængere
  Jo at slå ihjeld, vores bombefly rammer jo også civile, men dem gider ingen tale om, og de har pårørende, bliver vi så terorister set fra deres øjne
  Tja, det med bjælken i egne øjne
  Nå, det blev måske en anden snak, men det er altid de andres skyld

 49. Af jan ulrik friis

  -

  V agn P edersen, ja du har ret, det er rigtigt, Guds bud at vi ikke må slå ihjel, men der står intet om at vi ikke må hjemsende!

  Ja USA og diverse Nato lande befinder sig ulovligt i Syrien, vi Danmark må trække vores samtlige styrker hjem fra Østfronten og fra Mellemøsten i forsvaret af Danmark, undergangen er ikke de andres men vores egen skyld, rigtigt uden tro er vi intet, kun støv!

 50. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det burde stå lysende klart for enhver, at med de problemer, som muslimer forvolder, i vore vestlige samfund, så skal vi ikke have flere muslimer ind i vore lande!
  Ergo må vi opsige de konventioner, der forhindre os i et stop for indvandring, og asylsøgende!

  Dette er den eneste mulighed vi har for, at takle problemerne med terrorisme, og andet!
  Mvh.

 51. Af J. Hans en

  -

  AF CARL-ERIK PEDERS EN – 25. MAJ 2017 13:59
  “Det burde stå lysende klart for enhver, at med de problemer, som muslimer forvolder, i vore vestlige samfund, så skal vi ikke have flere muslimer ind i vore lande!”

  Havde Vesten ikke bombet de muslimske lande tilbage til stenalderen.
  Så var der nok heller ikke flygtet ret mange muslimer til vesten.

 52. Af M.S. Carstens

  -

  Cordua skriver at “alle – selv de mest udknaldede islamister med okkerfarvet profetskæg og hede jihadistforestillinger om Kalifatets snarlige komme – har ret til at samles og bekræfte hinanden i deres formørkede verdenssyn.”

  Ja, og jeg skal da lige love for at de gør det:
  https://24nyt.dk/imam-dansk-moske-vesterlaendinge-lever-foragtelig-kultur-aids-narkotika-homoseksualitet/

  med regeringens velsignelse, i og med at det ikke stoppes.

 53. Af ole davidsen

  -

  Udleveing kræver vel også at atentatmanden er i live efter atentatet. Ellers giver det vel ingen mening!

 54. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Uanset hvad, eller hvem, der er skyld i muslimsk indvandring/asylsøgning i Europa, så skal vi ikke have flere, og det både må og skal stoppes nu!

  Alle indlæg her på bloggen der ikke handler om løsninger på terrorist/muslim problem i Europa er fuldstændigt irrelevante, og unødvendige!
  Mvh.

 55. Af hans andersen

  -

  Den muslimske bande vil altid hade dem der ikke er bandemedlemmer, så selv om man bomber dem vedvarende vil de ikke hade vesten mere, det er deres kultur at hade vantro, f. ex kristne budister hinduer ateister, dem har en rettroende muslim en guddommelig pligt til at slå ihjel.
  Sværere er det ikke 🙂

 56. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Der må være et indlæg i filteret til Niels Peter Lemche fra mig som svar på hans ndlæg til mig dd 11:19 ?

 57. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, det er jo det sædvanlige. Det er ganske klart ikke meningen, at der skal være en debat, men kun enkeltstående råb ude i mosen.

 58. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, det er jo det sædvanlige. Det er ganske klart ikke meningen, at der skal være en debat, men kun enkeltstående råb ude i mosen.

 59. Af jan ulrik friis

  -

  …igen -igen….i filter…..cirka 11:19……….hvorfor i alverden sover Danmark i timen?

  & ……endnu i filter d. 25 maj cirka 10:44…….

Kommentarer er lukket.