Hurra for den rigtige indvandring

Af Jarl Cordua 68

 

Nye beregninger fra Finansministeriet viser, at indvandring fra Vesten og i øvrigt også fra store dele af Østen lykkeligvis er en overskudsforretning for Danmark. Disse indvandrere er virksomme folk med uddannelser, drivkraft og flid, der kommer for at arbejde. De bidrager pr. person årligt til det offentlige med 84.000 kr. i gennemsnit. Det er indvandring, kendetegnet ved, at man hverken kommer som offer for borgerkrig eller dyb fattigdom, men fordi man kan og vil.

Det er også bemærkelsesværdigt, at overskudsindvandrerne ikke har det store behov for at skille sig ud mht. religiøs påklædning, at pådutte det samfund, de er kommet til, særlige sociale normer eller spisevaner. Det er indvandrere, der ikke vil ændre samfundet afgørende, men gøre det rigere, og det skal vi naturligvis understøtte. Vi har faktisk ikke råd til at lade være.

Derfor bør vi fortsat tillade indvandring fra såkaldt plus-lande, som ifølge beregningerne tæller Indien, Ukraine, Kina og Polen. Indvandrere herfra knokler, tager ofte højtkvalificerede jobs, som ellers ikke bliver besat, betaler skat og skaber nye jobs.

Omvendt vil er det en indlysende idé at lukke endnu mere for yderligere indvandring fra lande fra Mellemøsten og Afrika, da det ifølge Finansministeriet er en underskudsforretning for samfundet på 163.000 pr. person hvert år.

Ikke fordi disse mennesker ikke vil arbejde, men fordi for få kan lave et stykke arbejde, som andre vil betale mindstelønnen på 110 kr. i timen for. En lavere løn fx en indslusningsløn på 70 kr. kunne give flere chancen for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Det er der pt. ikke politisk vilje til, så i stedet prøver man nye indslusningsforløb hidtil uden de store resultater.

Egentlig direkte indvandring fra ”underskudslandene” til Danmark har længe været stoppet. I dag sker indvandring via opnået flygtningestatus og familiesammenføring. Samfundsøkonomisk er skillelinjen på sigt ligegyldig, når flygtninge med tiden bliver indvandrere. Det viser al erfaring. For flygtninge tager ikke hjem til krigshærgede lande uden fremtidsmuligheder. Disse mennesker har også ressourcer og mange får jobs, men desværre ender for mange som sociale klienter eller værre: Som trusler mod samfundet som medlemmer af indvandrerbander eller nemme offerlam for islamismens mørkemænd og dødskult.

Finansministeriets tal har nu fastslået det, som mange vidste i forvejen, at indvandring er godt, hvis indvandrerne har ressourcer, som kan bruges på vores avancerede arbejdsmarked. Det hjælper også på forståelsen, hvis indvandrerne kommer med en indstilling om at tilpasse sig det nye samfund, de er kommet til uden at videreføre en forkvaklet macho-underklassekultur. Det indebærer et totalt opgør med parallelsamfunds holdninger om, at kvinder skal gå med slør og hverken må arbejde, uddanne sig, gå i svømmehallen, gifte sig med etniske danskere uden påbud om konvertering hos ægtefællen, skifte til anden eller ingen religion udløser chikane og dødstrusler m.v.

Det har politikerne heldigvis over en bred kam også indset, hvorfor vores flygtninge- og indvandrerpolitik også er blevet justeret med tiden. Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt for at kunne bevare et velfærdssamfund på sigt, hvor danskerne er solidariske med hinanden og de indvandrere, der kan og vil Danmark, og som er enige i de sociale normer om personlig frihed, som også fremover bør gælde for vores land.

68 kommentarer RSS

 1. Af Arne Hansen

  -

  Tak til Jarl Corbua. Som han skriver, er oplysningerne om indvandringens økonomiske konsekvenser en ren afskrift af, hvad alle vidste. Nu er det imidlertid bekræftet fra officielt hold. Hurra for det.

  JC’ s analyse er også et spark ind ad en åben dør. Men læg mærke til hvor håndsky han bliver, når den åbenbare konklusion skal drages. Så skriver han ‘….spørgsmålet er om ikke…..’blabla.
  Det er ikke et spørgsmål. Der skal tages action. Den forkerte indvandring skal stoppes. Ikke med lagkagefejringer og andre tåbeligheder . Med lovgivning. Og enhver forhindring for sådan en lovgivning skal ryddes af vejen. Fx udtræden af konventioner.
  Jarl Cordua: – Skriv det dog !

 2. Af Jan Petersen

  -

  JARL CORDUA, det er da en nydelig politisk korrekt udlægning ,af en skævert på 28-35 mia kr pr år, du her fremlægger. Selveste finansministeren var endog endnu mere politisk korrekt med udtalelsen – ”Der er et kæmpe potentiale, hvis flere kommer i arbejde.”

  Jeg ved ikke rigtig, om man bare skal – le, grine eller græde – men, hvordan har nogen . . . ved deres fulde fem . . forestillet sig, at feks arabisk talende – uden kendskab til vort alfabet – skal bestride et dansk job? Eller hvad med de indhyllede muslimske kvinder – skal de bare “springe ud” af forklædningen?

  Fakta er formentlig, at danske skatteydere er uløselig forbundet med en multikultur omkostning, der bare stiger år for år – indtil eksperimentet braser sammen pr automatik.

  Hvad der så sker? – må guderne vide !

 3. Af Paul Bischoff

  -

  Jeg forstår ærlig talt ikke hvad “overskudsgivende” indvandrere vil i Danmark. De ved jo godt, at de er økonomiske fremmedarbejdere, som bare skal smutte hjem når de bliver en belastning for Danmark. Hvad kan den danske monokultur tilbyde folk fra andre verdensdele?

 4. Af Gert Hansen

  -

  Det her er jo ikke raketvidenskab.

  Det her er noget der altid har været klart for enhver, med blot nogenlunde kendskab til hvordan verden er skruet sammen. Man behøver jo bare at se på, hvordan forskellige lande klarer sig i denne brogede verden.

  Problemet med islamiske lande i specielt Mellemøsten, Sydasien og Nordafrika, der ikke nyder godt af kulbrinteindtægter, er, at de er i færd med at blive kørt langt agterud i den moderne globaliserede udvikling. Modsat lande i Øst- og Sydøstasien og tildels Indien. Det skyldes ikke mindst forskelle i religiøst-kulturelle forhold, der igen har indflydelse på samfundets indretning, og dets indstilling til at optage moderniteten og globaliseringen. Eller man som visse islamister, ønsker at skrue tiden 1400 år tilbage.

  Eksempelvis er et land som Singapore, der har ca. 75% kinesere, gået fra i midten af 60-erne at være et tilbagestående tredieland uden råstoffer, til at være et af verdens rigeste og moderniserede lande. Sydkorea er et andet godt eksempel. For slet ikke at tale om Kinas udvikling i de sidste 30 år. Prøv at sammenligne dem med visse landes udvikling i MØNA i det samme tidsrum.

  Det siger sig selv, at der generelt set vil være visse forskelle på mennesker fra de forskellige områder.

  (Der ligger ikke heri en almén ‘kvalitetsvurdering’ af menneskelige egenskaber, men en forklaring på hvorfor nogle folk generelt arter sig anderledes, og deres forskellige indgange til eksempelvis et begreb som globalisering).

 5. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt iflg en artikel på EB.dk – “Rigspolitiet: 5831 asylansøgere ‘forsvundet’ herhjemme” – så aner danske myndigheder ikke, hvor Danmarks kommende “arbejdskraft” egentlig befinder sig. Det kører sådan set meget godt i – hvad der mere og mere ligner – anarki Danmark, som erstatning for det “skide” tidligere danske demokrati og retsstat. Her er artiklen:

  http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/rigspolitiet-5831-asylansoegere-forsvundet-herhjemme/6609971

  :

 6. Af hans andersen

  -

  Alle erfaringer i de sidste 1400 år siden den muslimske røverbande blev grundlagt har vist at røverne ikke kan leve fredeligt med deres ofre ,men politikere i vesten er så kloge at de burde undvære hovedet .-)

 7. Af P Christensen

  -

  I hvilken kategori skal en under-aflønnet sort-arbejdende østeuropæer mon placeres?

  Politik er i vore dage blevet læren om alt andet end virkeligheden.

 8. Af Karsten Aaen

  -

  Jarl Cordua

  Du tager fejl -grueligt fejl! gør du! Og det gør fordi:

  1) Nej, indvandrere fra Polen, Ukraine, Rumænien mm. får aldeles ikke højtkvalificerede jobs! De får lavtlønsjob som lagerarbejdere, arbejde hvor de skal pakke frugter eller udskære frugter, eller arbejde som landbrugsmedhjælpere…

  2) De personer, der kommer fra Syrien, Afghanistan, Irak, Iran og det kristne Eritrea mm. i de her år er aldeles ikke sådan, som Cordua beskriver dem! Måske Cordua – bare engang imellem – skulle opsøge en sprogskole! og se for sig selv! Så ville han nemlig se det her:

  3) 99 procent af alle flygtning er dybt interesserede i at lære dansk sprog og kultur, er dybt motiverede for at komme i rigtigt arbejde, ikke løntilskud eller praktik! En myte er det desuden, at kvinder ikke må arbejde for deres arabiske mænd! for de må de rent faktisk godt! Og mt. hijab (tørklædet), ja så indebærer den personlige frihed som Cordua åbenbart (ikke) sætter særligt højt altså også: religionsfrihed! Frihed til at tro på, hvad man vil! Frihed til at klæde sig som man vil – også som kvinde! Uden at nogen som helst mænd – som Cordua f.eks. – skal bestemme, om kvinder skal have hijab på eller ej!

  4) 80 procent af alle ikke-vestlige indvandrere, dvs. også folk fra Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia mm. er under 25 år! Og da en hel del af de her unge mennesker, hvis forældre!, eller dem selv, oprindeligt kommer fra de her nævnte lande, så får de altså SU, de går på gymnasium, de går i skole!, de går på erhvervsskoler, de går på universiteter, de går på seminarier, de går på tekniske skoler og handelsskoler. Og her har man så gjort det, fra Finansministeriets side, at man da lige har regnet alt det her sammen; ifølge Finansministeriet er uddannnelse nemlig en udgift, ikke en investering! Men det er en investering, en langsigtet en endda! Og det betyder faktisk, at kigger man på efterkommerne af f.eks. tyrkiske, pakistanske, og jugoslaviske indvandrere i DK, ja så omkring 2/3 af dem (mener jeg det) faktisk en uddannelse; dette vil også ske for børnene og børnebørnene af
  de flygtninge, der kommer til DK nu mm.

  5) Stort set alle de personer vi taler om fra ikke-vestlige kommer fra muslimske lande! Men derfor behøver de altså ikke selv at være muslimer, vel! Måske er der en grund til, at de er flygtet fra Iran, Irak, Afghanistan, Somalia, Syrien mm. Måske vil de gerne leve i fred og ro i et land, hvor der ikke er krig! Hvor mænd og kvinder har lige chancer for at nå deres nål – hvor homoseksuelle ikke bliver diskrimineret imod mm. Retorisk er spørgsmålet, for det er nemlig det, de vil. Det er i hvert fald det som mine elever på den sprogskole, hvor jeg underviser voksne flygtninge i dansk sprog og kultur, fortæller mig, når jeg spørger dem om, hvorfor de flygtede til DK!

  6) En islænding i DK koster det danske samfund cirka 4.000 kr. pr. år. Hvorfor mon det? Har det mon noget at gøre med, at en del islændinge i DK altså går på universitetet i DK – og derfor SU mm. og mv?

  7) Ja, der er problemer i visse områder i DK. Men de problemer skyldes altså ikke de flygtninge, der kommer nu. De skyldes – skal vi kalde det – fortidens synder ift. integration i DK mm. Og hvor er de områder, hvor der er flest problemer i DK? Områder, hvor der bor mange palæstinensere – men igen, der her problemer i f.eks. Vollsmose, Gellerup mm. skyldes fortidens fejl og mangler, og har intet med de her flygtninge fra bl.a. Syrien, der kommer nu til landet DK her i 2017.

  8) Hvad Cordua åbenbart ikke ved er det her: Siden 1.7. 2016 har alle flygtninge, der kom til en kommune, skullet i praktik senest 4 uger efter, at de ankom til kommunen.Og bare det sted, hvor jeg underviser, har det altså betyder, at omkring en tredjedel er kommet i job med løntilskud, omkring en femtedel er kommet i rigtigt ustøttet arbejde! Og hver dag er der elever, der kommer hen til mig og spørger om de ikke snart må få et arbejde – så de kan tjene deres egne penge – og ikke få penge fra kommunen.

 9. Af karl nielsen

  -

  Professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet sagde det meget præcist i et interview i TV Avisen:

  “Vi må erkende, at her har vi nogle, der både genetisk og socialt ikke har forudsætningerne for at klare sig i Danmark”

 10. Af Jan Petersen

  -

  @ KARL NIELSEN – 12. APRIL 2017 22:30

  En yderst politisk ukorrekt udtalelse, men formentlig ramt 100% korrekt på sømmet 🙂

  Manden står til umiddelbar intern undersøgelse – alternativ fyring 🙁

 11. Af Birger Nielsen

  -

  Sig mig, er Karsten Aaen ensidig talblind. Taler beløbet 33 milliarder kr. ikke i høj grad for sig selv.
  Der er kæmpeproblemer med integration af muslimer ikke blot i Danmark men i hele Vesteuropa.
  Det er typisk for venstrefløjen, at man bagatelliserer problematikken, og meget tyder desværre på, at det bliver kun værre.

 12. Af Jan Petersen

  -

  33 milliarder kr pr år for multikulturel underholdning er sgu da ikke at tale om. I Øvrigt koster den meget omtalte SU ordning kun sølle ca 20 milliarder kr pr. Så – helt logisk – skær i den skide SU ordning, og flyt pengene til multikultur. Ren win win for politiske perlehøns og andre med hovedet – under armen – og hjernen oppe i anus 🙁

 13. Af Peter Neerup Buhl

  -

  Det var også den “rigtige” indvandring, man råbte hurra for omkring 1970. Angiveligt også nyttige og savnede hænder i datidens situation. Og hvilken lavine førte det til? Problemet er, at uanset de gyldne løfter i udgangspunktet, bliver det private virksomheder, der skummer fløden, og samfundet, der bagefter hænger på udgifterne og ikke kan tage sig sammen til at sige farvel og “tak”.

 14. Af Mehmet Sami Gür

  -

  FRI MIG FOR JERES KYNISME!

  Hvad så med de vestlige borgere, som misbruger systemet ved at få børnepenge uanset om adressen er liggende i Danmark eller ej. Eller de vestlige borgere, som udnytter hullet i skattevæsenet!

  Stop hykleriet og jeres bedrageriske løgne historier. I (hvide mennesker) er ikke stuerene.

 15. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Svar til Kasper Støvrings blog-indlæg “Den svenske lektie” (d. 11. april 2017, kl. 14:04):

  PAS NU PÅ DER IKKE DUKKER EN NY BREIVIK OP, FORDI MAN/I HAR MEGET FOKUS PÅ MUSLIMERNE!

  Og Kasper Støvring! Pas på, hvilke ord du bruger, for det er ikke iorden at skrive ‘de islamiske myrderier’. Islam opfordrer hverken til drab eller terror. Islam betyder FRED! Og det ved du udmærket godt! Du generaliserer ved at anvende den ondskabsfulde, hadefulde og grusomme sætning!

  Som en ansvarlig journalist burde det ikke være nemt at give skylden til Islam med det samme uden at undersøge baggrunden for angrebet, ikke sandt?
  Et flot og ældgammelt tyrkisk ordsprog siger, at man ikke skal sige noget, som man kan/vil fortryde senere…
  (Jeg truer ikke, men ytrer min demokratiske, retfærdige, retsmæssige og sandfærdige mening – du burde lytte til det.)

 16. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Ansvarlig og forsvarlig journalistik, tak.

 17. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er den nye rapport fra Finansministeriet baseret på tal fra 2014. Sådan lige pt skriver vi i øvrigt snart midten af april måned 2017. Kaldes det for simpel manipulation, svindel, humbug eller bare politisk bedrageri? Personlig giver jeg ikke en potte varm pis for det fis! Tallene 28/33 mia kr skæve er væsentlig højere (2015 flygtningekrise).

  Men det er da hverken gratis at charterrejse til eksotiske himmelstrøg, eller alternativ – importere individer fra eksotiske himmelstrøg. Det koster kassen. Et rimelig “konservativt” bud på omkostningen – vel omkring 50 mia kr årligt.

  Men i øvrigt skal rapporten vel formentlig blot forberede danskere på nye kraftige nedskæringer i velfærden, forhøjet pensionsalder og lignende – og formentlig direkte skatteforhøjelser!

 18. Af Niels Uldal

  -

  Nu er der jo en Proffessor Lemche fra KBh Universitet og han kommer frem til nogle tal der er anderledes og i Sverige er det god forretning med de fremmede.han nævner tal på 100 milliarder i ren fortjeneste på de fremmede
  Der må være noget vi gør forkert i Danmark og som Åen mener jeg vi skal kikke på den Svendske model

 19. Af Kim Kaos

  -

  “Ikke fordi disse mennesker ikke vil arbejde,…”

  Den lader vi lige stå et øjeblik.

  Helt ærligt de mennesker vil ikke arbejde – de har siddet 30 år på deres flade røv og krævet ind og hvert år kommer der flere til.

  De begår kriminalitet og føder ubegavede uintegrerbare unger på stribe og forventer vi andre betaler regningen

 20. Af Jarl Cordua

  -

  Dette er en politisk kommentar. Altså en holdning. Ikke journalistik.

  Du taler uden om. Løgnehistorier? Det er Finansministeriets beregninger og den manglende integration er veldokumenteret.

  Prøv at forhold dig til problemstillingen: Hvorfor indordner mange immigranter fra Mellemøsten og Afrika sig ikke under de sociale normer som findes her i Danmark?

 21. Af sonny lund

  -

  en skam politikerne ikke læser indlægende, men det forstår jeg godt, kritik a deres gøren og laden især deres formåen er ilde både hørt og læst. det kaldes demokrati at en hjernedød regering for lov til at blive…

 22. Af Martin Jørgensen

  -

  RIgtigt som Petersen skriver højere oppe på bloggen det er 2014 tal der ligger til grund for beregningen ,og er næppe gældende idag ,da der mangler tal for de mange der kom hertil til da Frau Merkel bød alle velkommen til Europa .

 23. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  Tallet er væsentligt højere end de 28 milliarder al den stund omkostningerne til fx retsvæsenet ikke er lagt til.
  For det andet udmærker nogle indvandrere og deres efterkommere fra ikke vestlige lande sig særdeles negativt.
  Og det gælder ikke kun lav erhvervsfrekvens, men også på fx offentlig forsørgelse og i kriminalitetsstatistikkerne.

  Erhvervsfrekvens:
  Personer fra Syrien, Somalia, Libanon, Irak og Afghanistan har en erhvervsfrekvens, der er under 40 pct.

  Offentlig forsørgelse:
  Personer fra fx Somalia (70 pct.), Irak (63 pct.), Libanon (63 pct.) og Afghanistan (54 pct.) bliver forsørget af det offentlige.
  Til sammenligning er personer fra fx Kina (8 pct.), og Ukraine (8 pct.) helt i bund. Man kan undre sig over, at 80 pct. af kvinderne fra fx Somalia, Libanon og Irak er på offentlig forsørgelse.

  Og man kan undre sig endnu mere over, hvordan det har kunnet få lov til at fortsætte år efter år?
  Under alle omstændigheder er det indbegrebet af politisk svigt.

  Kriminalitet:
  (udgangspunktet er indeks 100). Fx ligger mandlige efterkommere fra Libanon, Somalia, Marokko, og Syrien på et kriminalitetsindeks 300 eller derover Til sammenligning ligger mandlige efterkommere fra Vietnam (58 pct.) helt i bund.
  Og værre endnu: Efterkommerne er fx endnu mere (markant mere) kriminelle end deres indvandrerforældre.

  Det viser med al ønskelig tydelighed, at konsekvensen af den førte udlændingepolitik de sidste 30 år (af forskellige regeringer) har været en eklatant fiasko.
  Bedre bliver det jo ikke af at Venstre, LA og De Konservative dybest set er blevet skabsradikale. Det betyder at Danmark derfor blot kan forvente mere af det samme.

 24. Af Niels Larsen

  -

  De nuværende tiltag er IKKE tilstrækkelige. Der skal lukkes helt 100% af for tilvandring fra Mellemøsten og Afrika – og de, som har opnået flygtningestatus SKAL hjemsendes, når det er mulige. Også selvom det måske først er om 10-15 år.

  Det er altafgørende for danskernes fremtid, at de to befolkningsgrupper reduceres mest muligt her i landet. Ellers ender Danmark på deres stade – det vil demografien sørge for.

 25. Af Jarl Cordua

  -

  Hold en ordentlig tone!

 26. Af Johann Walizscki

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 13. APRIL 2017 1:48
  Citat: “…for det er ikke iorden at skrive ‘de islamiske myrderier’. Islam opfordrer hverken til drab eller terror. Islam betyder FRED!…”

  Sura 9 (Omvendelse) vers 5: Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem…”

  Hr. Gür demonstrerer her for de vantro, hvad “taqiyya” betyder. Om lidt vil han så meddele, at dette citat er taget ud af kontekst og ganske bestemt betyder noget helt andet.

 27. Af Birger Nielsen

  -

  Glæd dig nu bare Mehmet Gyr til at Erdogan snart bliver absolut enehersker og får sat de sidste modstandere i fængsel.
  Stakkels Tyrkiet.

 28. Af Kim P Olsen

  -

  Trads har jo ret. Potentialet er enormt!

  Fakta er desværre, at vi stadig ser 2. og 3. generationsindvandrere som i langt højere grad end etniske danskere hverken har evner eller ønsker om at få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Fakta er, at vi har en stor gruppe somaliere, som har været her i årtier uden nogensinde at have været på arbejdsmarkedet – eller blot har lært at tale dansk.

  Der er altså ingen indikationer på, at det potentiale Trads skriver om nogensinde bliver forløst!

 29. Af hans andersen

  -

  Alle lande der tillader muslimsk indvandring vil ende som Libanon, borgerkrig kaos og fattigdom, mens lande der som Japan og Sydkorea har forbudt muslimsk indvandring vil blive mere velstående.
  Islam er en forbrydelse mod menneskeheden.

 30. Af Niels Larsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  Du påstår stadig, at islam intet har med terroren at gøre. Det modsiges af virkeligheden og det modsiges af koranen, som direkte opfordrer til terror imod alle ikke-muslimer.

  Islam er terror og terror er islam – så enkelt er det.

  Og den udtalelse kommer jeg bestemt ikke til at fortryde, for sandheden kan ikke fortrydes!

 31. Af Mogens Rasmussen

  -

  I det land jeg bor i (Luxembourg) som indvandrer flest fra Portugal og vi udgør 40 procent af befolkningen får man ikke et arbejde man søger selv. Man får ikke en bolig man finder den selv og man skal selv sørge for sig og sine da der ingen sociale ydelser findes. Så hvis indvandrerne i DK tror at tingene falder ned fra himlen forstår jeg godt at det er en stor økonomisk belastning for landet at modtage disse. De eneste der har fordel af indvandrerne er åbenbart dem, som kan finde beskæftigelse i forbindelse med dem.

 32. Af Charles Brukenhetz

  -

  Stop betalingen for disse nitter fra Afrika og Mellemøsten, intet job betyder ingen penge, så vil de fleste nok daffe hjem.
  Hvad det så får af konsekvenser er disse menneskers eget problem.

 33. Af Jan Petersen

  -

  @ JARL CORDUA – 13. APRIL 2017 7:48
  ” Hvorfor indordner mange immigranter fra Mellemøsten og Afrika sig ikke under de sociale normer som findes her i Danmark?”

  Hvis det er samme naive tankesæt, Folketinget kalder for integration – så forstår jeg altså godt, integration ikke virker. Det er jo netop hele essensen i problemet. Hvordan har nogen – i deres vildeste fantasi – forestillet sig, at feks en muslim med Koranen i hånden skulle indordne sig under vestlig demokrati, kultur og sociale normer?

  Svar – det er umuligt !

 34. Af Kim Sørensen

  -

  Det skal dog også bemærkes, at mange af disse “rigtige” indvandrere/migranter også tager ufaglærte lavtlønsjob. Det gælder især gruppen fra Østeuropa, men asiaterne er også pænt repræsenteret i statistikken, hvis man går ned og kigger specifikke brancher (HORESTA og “au pairs” f.eks.). En pæn del finder altså beskæftigelse i de job, hvis fravær ellers bruges som forklaring på den lave beskæftigelsesgrad hos visse grupper ikke-vestlige indvandrere.
  Den konklusion kan man så bruge som man vil. Men jeg synes det er åbenlyst, at vi må bevæge os væk fra den kortslutning, om den kommer fra højre eller venstre, at jobmulighederne simpelthen ikke findes.

 35. Af Jan Johansen

  -

  Til David Trads og andre jubelidioter som forfatteren Carsten Jensen, politikeren Zenia Stampe, politikerne Uffe Elbæk og Pernille Skipper m.fl.

  Kunne I ikke – bare for en gangs skyld – tage jer bare lidt sammen? Vi er efterhånden rigtig mange, der er alvorligt trætte af jeres evindelige plædering for en fortsat uhæmmet indvandring. I alt for mange år har vi hørt på jeres naive udmeldinger om, at vi sagtens kan tage imod flere flygtninge og migranter og det samtidig med, at vi hører om alvorlige konsekvenser af netop denne indvandring i lande som Frankrig, Tyskland, Storbritanien og Sverige m.fl. Hvorfor skal vi absolut tro på, at det skulle være rigtigt, at vi sagtens kan modtage flere og flere, og at det nu også skulle være til vores fordel – på sigt, som især du, David Trads, påstår? Det er jo noget forbandet vrøvl. Vi har ikke arbejde til alle disse mennesker. Vi har ikke supplerende boliger. Vi har ikke kapacitet til at håndtere den megen kriminalitet, der erfaringsmæssigt følger med, og vi er i det hele taget slet ikke forberedte på at påtage os de ekstra udfordringer, der er forbundet med at modtage så mange børn og voksne fra ikke-vestlige lande. Det sidst nye er, at det i øjeblikket faktisk koster os (Danmark) henved 40 milliarder om året og fremadrettet sandsynligvis mere. Hvor skal de penge komme fra? Har I mon et fornuftigt svar på det spørgsmål? Jeg tror det næppe, så lad hellere vær. Det er så pinligt, når nogle af jer forgiver at være mere kyndige end de mange mennesker, der allerede nu må lide under de mange problemer, der er opstået flere steder i landet grundet den fejldiposition, der allerede er sket m.h.t. en uhæmmet indvandring og ikke mindst den manglende integrationsindsats i landet. Det er allerede en himmelråbende katastrofe!

 36. Af Jonathan Sydenham

  -

  Jeg kan godt forstå, hvorfor du oplever det sådan. Man skal bare læse avisernes spisesedler eller snakke med naboen – forudsat at du ikke bor blandt indvandrene fx på Nørrebro eller i Voldsmose. Men ser du på det overvejende billede vil du kunne indse at langt de fleste – også muslimske – indvandre og deres efterkommere er meget velintegrerede. Flere af de unge (forholdsmæssigt) er fx under uddannelse eller i arbejde end tilsvarende hvide borgere. Og de drenge, der ikke er, løber panden mod muren når de prøver at skaffe en læreplads. Fordi langt de fleste vil jo gerne. Så pas på med at veksle de 5 procent for de 95 procent.

 37. Af karsten m

  -

  Naive gætter på at det nye officielle tal, 33 mia. pr. år er det rigtige tal. Men også det er en stor underdrivelse, ligesom 16 mia. var det. Knap en femtedel af befolkningen er migranter, og de koster ca. en femtedel af statsbudgettet. Er det svært at forstå? Det rigtige tal er ca. 200 mia.

 38. Af karsten m

  -

  Nu vil politikerne så TVINGE flere migranter i arbejde. Resultatet bliver endnu flere arbejdsløse danskere. Politikerne er en samling verdensfjerne eller top-arrogante teoretikere. Som når de nedlægger tusindvis af sengepladser, selv antallet af patienter stiger.

 39. Af karsten m

  -

  ….SELVOM ANTALLET AF PATIENTER STIGER…

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som mange her muligvis ikke har lagt mærke til. Så er Finansministeriets tal 28-33 mia kr, baseret på data fra 2014! Om man kan betegne det som fake news? – I don’t know – men manipuleret news . . . dækker vel meget godt!

 41. Af Gert Hansen

  -

  Mehmet Sami Gür:

  Citat: ‘Islam betyder FRED! Og det ved du udmærket godt!’

  Sludder.

  Islam betyder UNDERKASTELSE. Og det ved du udmærket godt!

 42. Af Niels Larsen

  -

  Den nyligt publicerede opgørelse over indvandringens pris er i bedste fald humbug og i værste fald ren Fake News, da den for det første – og det fremhæves gentagne gange er fra 2017 – og samtlige tal for det andet er fra 2014 og de seneste 2 års ekstremt høje tilstrømning med store ekstraomkostninger er derfor ikke medtaget.

  Ligeledes er omkostninger vedrørende den mest kriminelle gruppe af fremmede – 2. generations tilflyttere – ikke medtaget, ligesom der heller ikke er tal for gruppen, hvor én af forældrene har dansk statsborgerskab.

  Opgørelsen er derfor et halvfærdigt makværk, som på ingen måde giver bare et nogen lunde retvisende billede af de reelle udgifter, som mindst må være dobbelt så store, hvis alle generationer i ghetto-populationen (uanset om de bor i ghettoer eller ej) medtages.

  Man kan dermed roligt anslå, at mindst 56 milliarder af danskernes skatteindbetalinger årligt anvendes på formål, som i bund og grund er danskerne uvedkommende – og som det danske velfærdssamfund taber.

  Hvor længe bør danskerne affinde sig med det?

  I rapporten nævnes også, at i begyndelsen af 1980erne var andelen af indvandrere og efterkommere i Danmark 2,5 procent. I dag, mindre end 40 år senere, er den på 13% – og 2. generations indvandrere, hvor blot en af forældrene er født i Danmark og har danske statsborgerskab, medregnes ikke som efterkommere.

  Befolkningsudskiftningen går stærkt, mine herrer og damer!

  Hvor længe bør danskerne affinde sig med det?

  Jeg mener, at vi har affundet os med det mere end længe nok – kan vi SÅ få lukket grænsen, opsagt konventionerne og få gang i hjemsendelserne!

 43. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er en anden plantet fake news betegnelse – integration. En fabel, der kun er mulig i eventyr. Hvordan har nogen – in real life – forestillet sig Koranen integreret med Grundloven? Sharia og frihedsrettigheder er som – ild og vand!

 44. Af Niels Uldal

  -

  I slynger om jer med tal og løgnehistorier det er ren racisme.her i Randers har vi masser af butikker og hele familien er i sving og knokler hele dagen og i Sverige er indvandringen en overskuds forretning med astronomiske tal i klingende mønt
  Men nedrakningen lægger en dæmper på arbejdslysten og det skal vi se at rette op på

 45. Af Niels Larsen

  -

  Niels Uldal

  Kalder udkanten af Universet. Er du der stadig?

 46. Af Erik Skifter

  -

  En intelligent indvandringspolitik er, at tillade den rigtige indvandring og hindre den ikke rigtige indvandring.
  Jarl Cordua – dit pæne menneske. Som du behandler emnet forsigtigt og høfligt. Helt enig med dig omkring den positive indvandring. Vi skal have meget mere af denne indvandring, meget mere. Men den negative – ja det er da ufatteligt at ingen politiker i folketinget lige p.t. ikke handler på problemet og løser det nu og her. De har stillesiddende set på de sidste 40 år, at indvandringen fra de muslimske lande er sket uhindret. Så vil mange lige som Jarl Cordua anføre, at der er da sket stramninger i indvandringspolitikken. Nej og nej, der er ikke sket stramninger – over hovedet ikke. Der er sket lappeløsninger. Der er ikke sket noget effektivt. Man har undskyldt med, at diverse konventioner hindrer en effektiv stramning.
  Jamen for hele hule hel…. , så opsig dog det som hindrer vort land at sikre sig selv og dets eksistens.

  Den rapport, som har udløst omhandlende debat, er en rapport som er sminket og tilpasset, så den kan tåle at blive offentligtgjort. Den reelle økonomiske katastrofe er langt større, men ingen tør tage det politiske ansvar.
  Jeg og mange andre i befolkningen, ser med afsky på de politikere som ikke handler på dette alt overskyggende problem, nemlig effektivt at stoppe al muslimsk indvandring her og nu. Det er politikere lige fra Enhedslisten på den ekstreme venstrefløj og helt ud på det man kalder højrefløjen hos Dansk Folkeparti. Alle partier er med i det koppel af ansvarlige politikere som ikke gør noget. De taler og taler og lader som om man gør noget. Selv Dansk Folkeparti blot snakker og snakker, men sætter ikke sin politiske magt bag sine ord.

  Med en politiske sammensætning der er af de gamle partier i folketinget, ja så forsætter kursen nedad mod det endelige. Der er ingen af disse gamle partier som har det politiske mod til at stoppe dette vanvid som sker lige foran øjnene af os.
  Jeg forudser oprør og folkelig modstand, hvis ikke der sættes ind lige nu og her. En indsat som ikke vil blive særligt human og ikke særlig køn. Men nødvendigt er, at stoppe al indvandring fra alle muslimske land. Hindre al familiesammenføring. Igangsætte en omgående hjemsendelse og brug gerne de 33. milliarder hver år de næste 5 år på hjemsendelser. Man skal dog lige sikre sig, at hjemsendelserne er effektive, således at de hjemsendte ikke vender om og at det ikke inspirerer andre til at komme hertil og få andel i disse mange milliarder. Men hjemsendelse er desværre nødtvunget, fordi der lige p.t. er langt flere muslimske borger end vort lille land kan rumme. Dette skete i øvrigt allerede for 30 år siden.
  Udlændingeloven fra 1983 skal tilbagerulles, således at det er Danmark som selv bestemmer hvem om skal have lov til indrejse i landet.

  Ved næste valg er det absolut sidste chance, hvis skaderne for Danmarks videre eksistens som et sammenhængende land skal sikres. Emnet muslimsk indvandring er det alt overskyggende det mest vigtige tema for vort land. Alt andet kan være lige meget, hvis vi ikke får stoppet og tilbagetrukket den muslimske indvandring. Det er nu skaden skal stoppes. Dette kan kun gøres ved at du afgiver din stemme på det parti, som lige p.t. står stærkest hvad angår vilje til at sikre Danmark, nemlig Nye Borgerlige.
  Vi vil opleve ved det kommende valg, at flere partier snakker og omstramninger. Ja nogen lover det direkte, ligesom Lars Løkke Rasmussen gjorde. Men husk nu denne gang, at der har været snakket og snakket alt for meget og man har lovet alt for meget, men ingen har gjort noget når de har haft politisk mulighed. Husk det. Stem nu på Nye Borgerlige. De vil ikke sikre egne pladser i folketinget. De vil sikre Danmark.
  Jeg er ikke medlem af Nye Borgerlige, men jeg vil stemme på dem, ligesom forhåbentlig mange andre.
  Jeg elsker mit land og jeg beundrer stadig alle de modstandsfolk der under besættelsen, gjorde modstand og især dem der risikerede og offerede deres eget liv på, at vi kunne få vores frihed. De kæmpede for deres land og ville død for det. Evigt ære til dem.
  Men til alle dem som nu har magten, vil jeg sige, evigt skam til Jer.

 47. Af Niels Larsen

  -

  Som Erik Skifter er inde på, vil truslen mod danskerne ikke blive afværget så længe de nuværende partier har flertal i Tinget, for ingen af dem vil gøre det helt indlysende nødvendige: Få os ud af EU.

  For så længe vi er i EU, er vi bundet på hænder og fødder – og udlændingepolitikken bestemmes i Berlin og Brüssel. Løkke indkaldes til samtale, knalder hælene sammen og siger: “Jawohl!”

  Vi kan ikke opsige konventionerne før vi er ude af EU – eller er klar til at blive smidt ud. Og med konventionerne, vil vi ikke kunne standse muslimsk og afrikansk tilvandring og vende den til en helt nødvendig repatriering af samtlige muslimer og afrikanere, som ikke har arbejde og endnu ikke har opnået statsborgerskab.

  Og vi kan ikke lægge begrænsninger på islams udfoldelsesmuligheder, hvilket også er helt afgørende.

  Ligeledes vil Menneskerettighedsdomstolen være en væsentlig hemsko så længe vi er i EU.

  Vi bliver ganske enkelt nødt til at gøre som briterne: forlade EU.

  Før kan vi ikke rette op på den muslimsk-afrikanske folkevandringskatastrofe!

 48. Af M Jørgensen

  -

  Der var engang en partiformand og nuværende statsminister der på en kongres med deltagelse fra dansk erhverv, holdt en tale om nødvendigheden af at se på indvandringen med to øjne, forstået på den måde at dem som kom hertil og som i tanker og levemåde var på linie med det danske demokrati ,og samtidig kunne forsørge sig selv.- de skulle være velkommen.
  Man må så forstå at det andet øje ikke ønskede dem der ikke kunne leve op til dette -ikke skulle være velkommen her i landet.
  Men det var åbenbart en udmelding uden bund i virkeligheden.

 49. Af Jan Johansen

  -

  EU har spillet fallit på flere områder. Et af de mere alvorlige af slagsen er Schengenaftalen, der skulle sikre vores ydre grænser. Den aftale har mig bekendt ikke virket overhovedet – ikke på noget tidspunkt! Hvad fanden er det for noget? Er der noget vedr. EU, vi virkelig kan stole på? Som en følge af denne lemfældige omgang med Schengenaftalen har vi i adskillige år måttet finde os i en totalt forfejlet indvandring af mennesker, som slet ikke er indstillet på at lade sig integrere i vores del af verden. De vil nok vores velfærd, men de vil selv sætte dagsordenen. Det gælder i hvert fald for en stor del af dem, men heldigvis ser vi da også et lille mindretal, som klarer sig godt. Det er ofte mennesker med en god uddannelse bag sig eller mennesker, der blot er åbne og positive, og som ønsker at være en del af deres nye hjemland. Det sidste giver grobund for fred og fordragelighed, men det forholder sig ganske anderledes med de mange, som af en eller anden grund blot er meget negativt indstillede og dermed slet ikke har interesse i at blive en del af vores samfund. Hvordan kunne det gå så galt med et af EU’s største slagnumre + alt det andet, som også sejler?

 50. Af Svend Jensen

  -

  Grunden til den forkerte indvandring ligger i EU’s magtstruktur. Hele EU maskineriet er dysfunktionelt, idét “magtens tredeling” er ganske fraværende i EU området. Vi er midt i en periode, hvor EU længe har påberåbt sig overnational status. EU har dog for længst besluttet sig for at konvertere til nationalstatens format – i konsekvens heraf skal EU derfor iklæde sig den dragt, som hedder “magtens tredeling”. Ellers vil det ikke blive en “rigtig” nationalstat. Det er i denne proces at kæden hopper af, således at EU for nuværende er et hybridt monster, hvor alting sejler.
  Ingen af Europas folkeslag er imidlertid indstillet på EU som nationalstat. Bureau- og Eurokraterne raser i Bruxelles over det stupide populus, der aldrig vil forestille sig de europæiske herligheder anbragt i ét gevandt.
  I denne overgangstid, hvor EU’s magthavere har mistet deres fornuft, kan de mellemøstlige og afrikanske overskudsbefolkninger uforstyrret snige og luske sig ind ad diverse bagdøre – da Eliten i EU og plebejerne er i direkte voldsom og konfrontation over spørgsmålet om Europas dilemma – mononationalitet eller multinationalitet.
  Frontex og Schengen er stendøde!

 51. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  De islamistiske magthavere i Tjetjenien sender tilsyneladende homoseksuelle tjetjenere i koncentrationslejr, hvor de bliver tortureret systematisk, indtil de “forsvinder” sporløst.

  Er det muligt, at integrere fundamentalistiske islamister i et tolerant, pluralistisk, demokratisk samfund, hvis de er religiøse fanatikere, der myrder jøder af religiøse grunde og som vil dræbe alle, som de opfatter som vantro afvigere, hvis de får magt til at gøre det?

 52. Af Erik larsen

  -

  Jarl Cordua, tak for din åh, så rigtige analyse og oplysninger.
  Desværre kan hr. Løkke, m.fl. ikke opdage (eller VIL) ikke opdage at sådan er det og at danske skatteydere betaler understøttelse til folk, der endda kommer foran i boligkøen og meget mere, selvom de intet, intet ønske har om at integrere sig og få job m.m. – kun ønsker de at få mere familie herop til vore favorable ydelser .
  Løkke, Gur, Thomas Aaen og flere med samme mening ødelægger alt for vores børn og børnebørn, der kommer til at betale endnu mere til noget der kun kan bringe dem ulykkelige ting i livet. Uha, uha.

 53. Af Erik Larsen

  -

  100% enig med dig Niels Larsen.
  Og jeg har også sagt det hundredevis af gange – ud af EU er første skridt, men med 10 partier (i en blanding af DDR, radigale, Kommunister, medvind på cykelstierne og lignende “alternativer”, LA m.fl. og en statsminister der klistrer sig opad Merkel m.fl.) så er der jo ikke en chance for at Danmark igen bliver et land – eller rettere sagt “et yndigt land”, med en befolkning der overhovedet kunne drømme om at forsvare det og være frihedskæmpere for det. Løbet er nok kørt. Holger Danske vågner ikke mere efter mit skøn, desværre.

 54. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan hr Løkke og Folketinget ikke gøre noget. De har helt frivilligt outsourcet magten til EU / FN i form af utallige bindende traktater / konventioner. De aftaler svinebinder Danmark til frit inflow af asylansøgere / flygtninge, De eneste, der reelt kan styre det inflow, er menneskesmuglere. Men de er tilsyneladende også – mere eller mindre – “lovliggjort” !

 55. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  “Vi bliver ganske enkelt nødt til at gøre som briterne: forlade EU.
  Før kan vi ikke rette op på den muslimsk-afrikanske folkevandringskatastrofe!”.

  Hvad i alverden har brexit med muslimsk-afrikansk folkevandring at gøre?

  Det er polske og andre EU-østeuropæiske lønmodtagere, de ville undgå gennem brexit.

 56. Af P Christensen

  -

  Som en blogkommentator korrekt anfører er det oplyste
  millardbeløb for udgift til fejlagtigt indvandring helt sikkert for lavt.
  Det tager helt givet ikke højde de mange afledte udgifter
  til mer-personale i socialvæsen, retsvæsen, til tolkning osv.
  Og hvor mange af de offentlige overførselsindkomster sker
  mon på et (bevidst) urigtigt grundlag?

  Idag man læse at udlændinge er afgørende for “opsvinget”
  http://www.business.dk/arbejdsmarked/udenlandsk-arbejdskraft-er-blevet-en-afgorende-brik-i-opsvinget.
  Men hvis vi har opsving, hvor er mærkes det så ikke i de offentlige kasser?
  Fordi disse udlændige lægger hovedparten af skatten i hjemlandet.
  Hvis de da lægger noget.

  Grundlæggende har dansk politik 2 fløje:
  – en grådig blå fløj og en naiv rød fløj.
  De to ting i kombination har ødelagt DK med årtiers fejlslagen
  indvandring og tilslutning til overformynderiet EU.

 57. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Vi kan ikke opsige konventionerne og blive i EU – og vi kan ikke undslå os for at følge Menneskerettighedsdomstolens afsindige domme mens vi er i EU.

  Derfor skal vi ud af EU, for konventionerne skal opsiges og Menneskerettighedsdomstolen skal i mange tilfælde ignoreres. Bl. a. i sager om udvisning af forbrydere, hvor domstolen ofte stiller sig på forbryderens side – og det er helt uantageligt.

  Forbryderen må bære følgerne af sin kriminalitet – de er til gengæld danskerne helt ligegyldige.

 58. Af Jacob Schønberg

  -

  En katastrofe er på vej i verdens fattigste lande hvor befolkningerne nu vokser ud over hvad landene selv kan brødføde. Flygtninge-presset vi stige meget mere end hvad vores grænser klare.

  Det vi har brug for er en ny politik vedr Ulandshjælp, nødhjælp , handelsaftaler som SKAL kædes sammen med krav om reduktion af befolkningstilvækst og tilbagesendelse af uønskede samt oprettelse af lejre. Hvis alle EU lande går sammen om en politik der kræver bæredygtighed så kan vi måske begynde at opnå noget for vores penge.

  Vi har ikke brug for migranter, indvandring er ikke et spørgsmål om overskud – DET ER ET SPØRGSMÅL OM KULTUR – OG VI VIL IKKE HAVE VORES SAMFUND ÆNDRET AF EN ALT FOR STOR FREMMED MUSLIMSK BEFOLKNINGSGRUPPE

  VI FÅR ALDRIG MERE FULD BESKÆFTIGELSE – robotter + AI vil overtage vældig meget produktion. AI altså computer-intelligens udvikler sig meget hurtigt og det vil overtage vældig mange opgaver

 59. Af Jakob Rasmussen

  -

  Ville tjetjenske islanmister berige det danske samfund, hvis de blev flygtninge i Danmark?

  Hvor er protesterne over, at Tjetjeniens islamistiske diktator, Kadyrov, sender tjetjenske homoseksuelle i koncentrationlejr, hvor de bliver tævet, tortureret, og til sidst slået ihjel?

  Når amerikanske fundamentalister forbyder kønsskifteopererede “kvinder”, at benytte dame-toiletter, så går “venstrefløjen” amok world wide – fordi der er tale om hvide, kristne, amerikanske fundamentalister.

  Men når Tjetjeniens islamistiske diktator sender homoseksuelle i koncentrationslejr, hvor de bliver slået ihjel, så er komplet tavshed; ikke ét ord bliver ytret i protest – sikkert af angst for at give “islamofoberne” ret.

  Men det ER jo rigtigt, uanset om de protesterer, eller ej; alting er ikke et narrativ; islamisterne bliver ikke til modige frihedskæmpere, der pludseligt kæmper for frihed og demokrati; de skæmper for at afskaffe menneskerettighederne og demokratiet, og vil i sidste ende udrydde alle religiøse mindretal, der ikke vil underkaste sig islam.

 60. Af Johann Walizscki

  -

  Den ikke-rigtige indvandrings pris:
  Mindst 30 milliarder kroner spildes årligt på ca. 300.000 ikke-integrerede migranter og deres efterkommere. Det er omkring 100.000 kroner årligt for hver eneste af de 300.000 ikke-danskere og efterkommere.
  Hvis pengene blev brugt til deres rigtige formål, ville 3 millioner rigtige danskere kunne få 10.000 kroner hver årligt.
  Skal vi holde en afstemning om hvad der bedst for Danskerne?

 61. Af jan hansen

  -

  Så var ju ul igen, igen ude med en fejlagtig og vildledende oplysning/dumt spørgsmål/dum påstand. For englænderne er da trætte af migranterne, løndumperne og de kriminelle osv. ligegyldigt hvor de kommer fra.

 62. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Hansen

  Kan du svare på det, Niels Larsen ikke svarede på.

  Hvad har brexit med muslimsk-afrikansk folkevandring at gøre?

 63. Af jan hansen

  -

  Derimod er det jo rigtigt hvad ni els larsen, er ik skif ter og ja n jo han sen mfl. skriver, at EU udvikler sig i en katastrofal retning, som vi ikke overlever, hvis vi ikke sørger for at komme ud af det groteske, vanvittige og livsfarlige foretagende, inden det er for sent for evigt. Se de barske film om merkels migrant krise på you tube/ one year on.

 64. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt hvis Finansministeriets nye tal . . . 28-33 mia kr pr år . . . er baseret på 2014 data, skal regeringens estimat fra januar 2016 på omkostninger til asylansøgere / flygtninge frem til 2020 på 48 mia (12 mia kr pr år) vel lægges oveni de 28-33 mia? Men så mangler det store flygtninge år 2015 stadig i opgørelsen. Vel ikke urimeligt at anslå det til også mindst 12 mia kr..

  Ergo er lidt mere korrekte tal som følger:
  2014 . . . 28 -33 mia kr pr år
  2015 . . . 40-45 mia kr pr år
  2016 . . . 52-57 mia kr pr år
  2017 . . . 66-69 mia kr pr år
  2018 . . . 78-81 mia kr pr år
  2019 . . . 90-95 mia kr pr år

  Venligst oplys mig, hvis min beregning og konklusion er forkert.

 65. Af Jan Petersen

  -

  Kan umiddelbart se, tallene kartede lidt rundt, undskyld her er de rigtige 🙂

  Ergo er lidt mere korrekte tal som følger:
  2014 . . . 28 -33 mia kr pr år
  2015 . . . 40-45 mia kr pr år
  2016 . . . 52-57 mia kr pr år
  2017 . . . 64-69 mia kr pr år
  2018 . . . 76-81 mia kr pr år
  2019 . . . 88-93 mia kr pr år

 66. Af Erik Larsen

  -

  Jeg er fuldstændig enig med dig Jan J. og det er bare så ufatteligt at danskerne ikke gør kæmpe oprør i dag.
  Mvh
  Erik og tak til Jarl C at hos ham er der da dansk forståelse.

  Af Jan Johansen
  – 13. april 2017 19:21
  Til David Trads og andre jubelidioter som forfatteren Carsten Jensen, politikeren Zenia Stampe, politikerne Uffe Elbæk og Pernille Skipper m.fl.

  Kunne I ikke – bare for en gangs skyld – tage jer bare lidt sammen? Vi er efterhånden rigtig mange, der er alvorligt trætte af jeres evindelige plædering for en fortsat uhæmmet indvandring. I alt for mange år har vi hørt på jeres naive udmeldinger om, at vi sagtens kan tage imod flere flygtninge og migranter og det samtidig med, at vi hører om alvorlige konsekvenser af netop denne indvandring i lande som Frankrig, Tyskland, Storbritanien og Sverige m.fl. Hvorfor skal vi absolut tro på, at det skulle være rigtigt, at vi sagtens kan modtage flere og flere, og at det nu også skulle være til vores fordel – på sigt, som især du, David Trads, påstår? Det er jo noget forbandet vrøvl. Vi har ikke arbejde til alle disse mennesker. Vi har ikke supplerende boliger. Vi har ikke kapacitet til at håndtere den megen kriminalitet, der erfaringsmæssigt følger med, og vi er i det hele taget slet ikke forberedte på at påtage os de ekstra udfordringer, der er forbundet med at modtage så mange børn og voksne fra ikke-vestlige lande. Det sidst nye er, at det i øjeblikket faktisk koster os (Danmark) henved 40 milliarder om året og fremadrettet sandsynligvis mere. Hvor skal de penge komme fra? Har I mon et fornuftigt svar på det spørgsmål? Jeg tror det næppe, så lad hellere vær. Det er så pinligt, når nogle af jer forgiver at være mere kyndige end de mange mennesker, der allerede nu må lide under de mange problemer, der er opstået flere steder i landet grundet den fejldiposition, der allerede er sket m.h.t. en uhæmmet indvandring og ikke mindst den manglende integrationsindsats i landet. Det er allerede en himmelråbende katastrofe!

 67. Af Orla Guude

  -

  De kyndige besserwizzere lader os provinsbønder forstå, at jihadisters terror intet har med islam at gøre.
  Betegnelsen “en jihadist” er måske ikke præcis nok – det burde hedde “en islambert”.

 68. Af Lars Petersen

  -

  @ JARL CORDUA.

  DU VED IKKE HVAD DU TALER OM, OG HVORFOR SKAL 70 KR. TIMELØN BETALE DIN BISTAND ?.

  1. Langt hovedparten af den Østeuropæiske arbejdskraft, optager de få ufaglærte jobs i f.eks.,
  landbruget, byggesektoren, hotel og rengøring, samt industrien, hvilket vil sige, at man derfor
  levere øget passivoverførsel i den anden ende, hvilket pænt selvindlysende skal fratrækkes.

  2. For landbrugets vedkommende, har man fx. ikke kalkuleret med de voldsomme subsidier
  denne branche køre på, såvel den opbyggede gæld af 379.000 millioner kroner, såvel man
  ej heller har indregnet et utal af tilknyttede offentligt ansatte inden for kontrolområdet mv.

  3. Hvad angår bygge- og anlæg, er hovedparten af arbejdskraften bundet til offentlige anlægs
  -investeringer, skatte subsideret håndværker-ordning, bygning & vedligehold af anden skatte
  -baseret aktivitet, såsom oversize af off. leverandører, (som 1:1 matcher off. sektor størrelse)
  såvel de off. investeringer ef. 2020, vil falde, med øget tilgang af Østeuropæiske arbejdsløse

  4. Endelig, måler man kun på gruppen af erhvervsaktive (som den tilrejsende arbejdskraft er),
  imens man indregner alt fra førtidspensioner, lav muslimsk erhvervsfrekvens, samt sundheds
  -udgifter, plejehjem mv. ind i DK gruppen, kontra Øst arbejdskraften ses friholdt, skønt vi ved,
  at de enorme sundhedsudgifter, laver en opadgående spike efter de +58 år, og så fremdeles.

  DA, (Dansk arbejdsgiver forening), som deler op i alderen 30- 49 år, begår samme nummer,
  Idet man ligeså tillægger andres lave erhvervsfrekvens på DK gruppen, VS. friholder Øst arb.,
  såvel alt fra førtidspensioner, sundhedsudgifter, handikappede, børnechecks mv., ligeså ses
  opgjort i lige 1:1, skønt her fortsat er tale om frisk fungerende Øst arbejdskraft, og ikke snittet

  5. Hvad angår arbejdskraft fra andre lande, (altså højteknologisk funderet), er her igen tale om
  fortielse, idet hovedparten atter fungerer inden for skatteorienteret aktivitet, som medicinal
  -branchen, (med dertil ekstreme lobby-aftalte avancer, som igen belaster det øvrige erhverv),
  rådgivende ingeniørvirksomhed, osv. men ses som sædvanlig aldrig tillagt fundamentets facit

  6. Endvidere kommer tidsperspektivet, hvor det fx. kan oplyse, at ”bundling-bølgen” for alvor
  er ved at starte op, hvortil høre, at detail branchen samt teleindustrien vil være nær udraderet
  via de store salgs-portaler inden for de næste godt 10 år; som igen levere utal af arbejdsløse.

  7. Endelig kan man vente et oprør mod dette syge tombola-økonomiske system, hvilket vil
  sige, at markedets underlagte, (som presses hårdere), inden for en overskuelig årrække, vil
  gøre oprør mod de skattelønnedes tag-selv-priser, hvilket ophæver system-fundamentet

Kommentarer er lukket.