Vi er ligeglade med loven mod tiggeri

Af Jarl Cordua 34

I Danmark har vi vedtaget love, som mange borgere blæser en hatfuld, fordi de ikke anerkender lovenes legitimitet. Hastighedsbegrænsningerne på motorvejene er et klassisk eksempel. Det samme  gør sig gældende i forhold til tiggeri eller ”betleri”, som det hedder på jurasprog. Af straffelovens §197 fremgår det: ”Den, der imod politiets advarsel gør sig skyldig i betleri, eller som tillader, at nogen under 18 år, der hører til hans husstand, betler, straffes med fængsel indtil 6 måneder.”

På et tidspunkt har et politisk flertal altså besluttet, at tiggeri er kriminalitet, men hvad mener borgerne nu? Som pendler med S-toget mellem Vesterport og Svanemøllen, kan jeg konstatere, at det i årevis har vrimlet med tiggere. Det er ikke ulovligt at give penge til tiggere, og spørgsmålet er om ret mange er enig i den præmis, at man derved medvirker til en forbrydelse, der dog fremstår ret offerløs.

Enhver passager fortolker loven – i det omfang, at man kender den – som man vil. De fleste er afvisende, men ganske mange passagerer – måske hver 20. – giver til tiggere. Ingen tager notits af, at det fremgår af S-togets reglement, at tiggeri ikke er tilladt, selv om DSB intet gør for at opretholde reglen. Faktisk har DSB tidligere helt afvist, at gøre noget ved tiggeriet bl.a. med henvisning til, at mange S-togskunder faktisk ikke føler sig generet af tiggere. Det er i al fald hovedreglen, at de dansktalende tiggere er meget høflige, når de fremfører deres opfordring om, at man giver dem ”en mønt til dagen og vejen”.

Danmark er et samfund, hvor velfærdsstaten lægger beslag på op mod halvdelen af ens indkomst, så derfor gætter jeg på, at mange ligesom jeg selv mener, at vi bidrager rigeligt til samfundets svageste over skattebilletten. Alle har ret til offentlig hjælp og behøver derfor ikke at tigge. De tiggere, som jeg har mødt de sidste 10 år, kan efter min uvidenskabelige sociologiske undersøgelse deles op i to hovedgrupper: Enlige danske mænd, der tydeligvis lever på bunden af samfundet, og gætter jeg på, at tiggeriet meget ofte skal finansiere et misbrug. Den anden gruppe er udlændinge fra Østeuropa, Mellemøsten og Afrika, som – gætter jeg på – ofte tilhører dybt kriminelle netværk eller er gået under jorden som illegale indvandrere, der simpelthen lever af tiggeri. Jeg har medlidenhed med alle, der slås med sociale problemer og bidrager gerne til, at samfundet og private organisationer bedst muligt hjælper dem. Men jeg bryder mig ikke om at finansiere misbrug, udenlandske kriminelle og folk, der opholder sig ulovligt i landet. Grundlæggende abonnerer jeg på synspunktet om, at regler er til for at blive overholdt.

Det står imidlertid også klart, at mange danskere har et andet synspunkt, og ser på tiggeri, som et symptom på (velfærds)samfundets deroute, hvor man nødsages til solidaritet med knapt så heldige medmennesker og yde dem en håndsrækning i S-toget. Altså en slags privatisering af socialhjælp, som ellers var samfundets opgave. Samtidig kan man benytte lejligheden til at vise sin protest mod en samfundsudvikling, der byder en inderligt imod.

De seneste opgørelse viser, at der mellem 2008-2012 var 185 anmeldelser for tiggeri, der førte til 7 domfældelser. Dermed må man konstatere, at tiggeri reelt er lovliggjort, og at retssamfundet har accepteret fænomenet. Det er lovgivning, som borgerne er ligeglad med.

34 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Definitionen på det danske retssamfund anno 2017 kan vel betegnes som et – ad hoc anarki. Politisk korrekt populisme bestemmer, hvad der er ret og rimeligt. Denne mærkværdige konstruktion er afprøvet tidligere, med katastrofale følger som konsekvens. Men andres tidligere fejltagelser kan nutiden selvsagt ikke bruge til noget. Vi må da begå de samme fejl for nu at være helt sikker på, at lortet ikke virker. Ren “logik” for selv perlehøns!

 2. Af Svend Jensen

  -

  Teknisk set er de fleste af til Danmark kommende migranter tiggere. Hvis disse er i besiddelse af likvide midler eller anden formue, er de forpligtet til at oplyse myndighederne herom.
  Da de fleste enten lyver herom, fortier det eller er reelt ubemidlede, kan de fleste klassificeres som tiggere. De står ved Danmarks grænse med hatten i hånden og tigger om mad og husly. Men da de står ved grænsen og kundgør deres fattigdom samtidig med at de ytrer et eneste magisk ord, nemlig ‘asyl’, bliver de frikendt for den stigmatiserende betegnelse ‘tigger’, selv om de faktuelt tigger offentlig danske velfærd.
  Undersøgelser har godtgjort at de fleste som ytrer ordet ‘asyl’ ved grænsen reelt er udenlandske tiggere, som via det magiske ord ‘asyl’, temporært betegnes som asylansøgere og derfor er berettiget til offentlige almisser.
  De ‘anstændige’ kan intet moralsk forkasteligt se i fænomenet; for enhver udlænding, som kan ytre ‘asyl’ ved grænsen taler pr. definition altid sandt og er flygtet fra personlig forfølgelse i sit hjemland. Følgelig kan vedkommende trods sin faktuelle tiggerstatus regne med de ‘anstændiges’ fulde støtte til at tildeles et sugerør ned i den danske statskasse.
  Anderledes med danske tiggere. De er bare luddovne nassere, som skal piskes til at udføre deres hoveriarbejde for at begrunde deres usle eksistens som skatteslave af laveste grad.
  Se det er de politisk korrektes opfattelse af ‘anstændighed’. Anstændighed er kun en falsk varebetegnelse; det er i virkeligheden politisk korrekt hykleri.

 3. Af jan s

  -

  Der findes jo mange arter af tiggeri. Med det sløseri med stemmerne som vælgerne udviser ved valg efter valg, hvor de vedbliver at stemme på håbløse partier og politikere…. tigger vælgernes flertal jo nærmest om at få samme skæbne som aztekerne, armenerne, jøderne og svenskerne. Villigt lukker danskerne nedværdigelse, afmagt, død og elendighed ind i deres hjem, villigt går danskerne deres undergang i møde.

 4. Af Ib Kyv

  -

  “… jeg bryder mig ikke om at finansiere misbrug…”

  Hvem gør det?

  Er der stadig fradrag for drikkevarerne, når Stein Bagger-segmentet serverer alkoholiske drikkevarer til diverse “forretningsmøder”?

 5. Af Arvid Holm

  -

  Lovene sætter grænser for individets personlige frihed af hensyn til andre individer og/eller samfundets kollektiv af individer.
  Når folk bryder loven, tilsidesætter de sådanne hensyn og gør, som det passer dem.
  Jarl Cordua skriver, at mange borgere blæser lovene en hatfuld, fordi de ikke anerkender lovenes legitimitet.
  Eller de regner med at slippe godt fra lovovertrædelsen?
  De love, som man ikke kan eller vil håndhæve effektivt, undergraves lige så stille af egoistisk praksis.
  Det er vist ikke moderne at anerkende erklæringen i Jyske Lov: Med lov skal land bygges!

 6. Af J Nielsen

  -

  Med lov skal mand knækkes.

  Jeg er ligeglad med den lov – i øjeblikket, men ingen garanti for at det varer ved.

 7. Af Kirsten Rasmussen

  -

  Prøv at forestille jer et andet billede: En 8-årig elsker Matador Mix og kan spise en pose om dagen.. Det rækker lommepengene ikke til, så han/hun stiller sig hen ved nærmeste butikscenter og tigger penge af forbipasserende for at få dækket sit forbrug. Mon ikke alle ville sige nej til at bidrage?

  Men voksnes misbrug af alkohol og stoffer er der mange, der gerne vil betale til? Hvorfor egentlig?

 8. Af Anders Weile

  -

  Beslag på halvdelen af ens indkomst? Det kan da langt fra gøre det, når først f.eks. moms, afgifter og bøder tages med i beregningen.

 9. Af Anders Efternavn

  -

  Der er et aber dabei ved den med de universelle sociale ydelser:
  For at modtage kontanthjælp eller andre ydelser kræves en postadresse i den kommune man søger hos. Poste Restante accepteres ikke længere som tilstrækkelig adresse (det kan faktisk ikke længere oprettes), og hvis en udeligger opretter adresse hos en bekendt bliver vedkommende ramt på sine ydelser (især boligstøtte). Der er derfor en hel del af de farende svende, der ikke har andet end de betler sig til, eftersom de ikke får noget fra vores fantastiske velfærdsstat.

 10. Af Ole Frank

  -

  Hvor mange her i kommentarfeltet træder for hårdt på gaspedalen ifølge færdselsloven uden at blinke eller gemmer lidt for skattefar, når lejlighed byder sig?? Er det noget, som Cordula vil behandle eller er det emner, der sælger for dårligt; læs: ikke er politisk korrekte?

 11. Af Gerald Wiltek

  -

  Jeg bryder mig heller ikke om tiggeri. Men det nu saadan i et samfund, at man bliver noedt til at finde sig i lidt af hvert. Jeg synes tiggeri, hvis det ikke udarter sig til trusler, er en menneskeret. Hvis det bliver misbrugt, saa goer det ikke denne ret mindre.
  Jeg bryder mig heller ikke om lovgivning for lovgivningens skyld. Det er jo helt ude paa marken at tro, at man blot kan lovgive problemerne vaek. Det foerer til et samfund som det nuvaerende danske, hvor alt er forbudt.
  Mindre lovgivning, mere anstaendighed, ville sikkert loese problemerne et langt stykke.
  Politikere i en sandkasse foerer til knivloven og aflivning af hunde. Haabloese initiativer foretaget af folk uden sund sands.
  Saa hellere en tigger fra tid til anden.
  Proev og hjaelp naeste gang, du kunne blive overrasket!.

 12. Af Niels Olsen

  -

  DR kører i øjeblikket et program om en der skal leve som hjemløs i 50 dage!… Han er nød til at tigge da han ingen penge har i programmet!… Det er et fantastisk program, som viser den side af samfundet, som den danske fotograf Jacob A Riis fotograferede og lavede bogen “how the other half lives” i N.Y i 1890, Riis som var ven med Theodor Roosevelt som senere blev præsident iværksatte hvad han kunne for at rette op på skævheden. Jeg synes ærlig talt at hvis man vil være med i E.U så må vi altså lære at acceptere at folk tigger præcis som i London og Paris osv … Jeg er ret sikker på at de fleste af vi danskere bryder loven jævnligt … Det er aften og ikke en bil i sigte … Så vi går gladeligt over for rødt! Jeg gætter på at Steno sikkert kender den efter en festlig aften på en bar … Jeg ved at der ikke er nogen der synes at det er skidesjovt at tigge så …. I skulle hellere rette skytset imod de ansvarlige som sidder inde på borgen … Og husk at rødt er rødt … også efter en fernet og en stor fadbamse !!

 13. Af Albert Hansen

  -

  Erkend det dog, det borgerlige liberale Danmark. Betleri er en konsekvens af øget fattigdom og om fordeling af velfærdsydelserne. Folk er ikke betlere for sjov. Er det betleriet eller den dårlige samvittighed som fattigdom giver mennesker, der nager?
  Det er jo ikke alle, der har deres på det tørre. At gøre betleri strafbart løser jo ikke problemet.

 14. Af P Christensen

  -

  Tiggeriet er blot et udtryk for EUs frie bevægelighed – af problemer..

  Når Danmarks (nu tidligere) høje velstand skal blandes med østlandenes
  lavere velstand, bliver resultatet naturligvis et gennemsnit af klart lavere værdi
  end førstnævnte.

 15. Af Finn Bjerrehave

  -

  Når tiggeri er forbudt, hvorfor passer Politiet så bare ikke deres arbejde, eller er fartkontrol vigtigere ?
  Lovløshed. Finn Vig

 16. Af Jesper Lund

  -

  Sofie Bay-Petersen, der er informationsmedarbejder hos SAND, som er en interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse, anbefaler klart, at man ikke giver penge til tiggere.

  I stedet for at give penge til tiggere skal du:
  – Spørg tiggeren, om du kan hjælpe med andet end penge. For eksempel ved at købe en kop kaffe.
  – Gør opmærksom på, at der findes varmestuer og organisationer, der kan hjælpe, så han eller hun ikke skal tigge.
  – Mød den tiggende med et smil og øjenkontakt. Lad ikke som om, at han eller hun ikke er der.
  – Hjælp hjemløse og socialt udsatte ved at støtte en konkret sag. For eksempel ved at købe hjemløseavisen Hus Forbi.

 17. Af Jesper Lund

  -

  Finn Bjerrehave
  Straffen for tiggeri burde være 1 års ubetinget fængsel. Ikke med elektronisk fodlænke. I den periode får tiggeren kost og logi. Slipper på den måde at tigge.

 18. Af Sven Holt Nielsen

  -

  Nogle af dem er krigsveteraner hvis liv er gået istykker i den krig du stemte for?
  Nogle af dem er traumatiserende af forældrevold og pædofili?
  Nogle er psykisk syge.
  De er alle sammen misbrugere. Nogle er småkriminelle. De kan ikke andet.
  Og så kommer Jarl Cordua i al sin velbjærgede bedrevidenhed med dine selvfede generaliserende floskler, som er de samme som eliten altid har benyttet for at slippe for at betale. Du er vist lidt af en fedterøv.

 19. Af J Nielsen

  -

  “Men voksnes misbrug af alkohol og stoffer er der mange, der gerne vil betale til? Hvorfor egentlig?”

  Hvem ved. Måske sidder man der selv en dag. Jf. Bossen og Bumsen.

  Herrens veje er uransagelige.

 20. Af J Nielsen

  -

  Og nu da jeg er ovre i fimlens verden, så er der en sekvens i American Psycho der beskriver get-a-job attituden i yderste konsekvens.

 21. Af Jesper Lund

  -

  Kirsten Rasmussen

  Hvordan kan du se på den 8-årige at han/hun tigger penge til en pakke Matador Mix og ikke til en busbillet, fordi han/hun har fået stjålet sin mobil, penge og buskort?

 22. Af Mikkel Simonsen

  -

  “..Den anden gruppe er udlændinge fra Østeuropa, Mellemøsten og Afrika, som – gætter jeg på – ofte tilhører dybt kriminelle netværk ….”

  Præcis: Du gætter!

 23. Af Poul Tranberg

  -

  Læs nu loven inden i udtaler jer.
  Det er IKKE forbudt at tigge i Danmark. Det er først forbudt for en konkret person, efter at han/hun har fået en advarsel af politiet. Hvis der ikke finder en registrering sted, så gælder advarslen reelt kun i den givne situation. Altså en særdeles fleksibel lov, hvor politiet kan skønne om den konkrete person er til gene for andre. Normalt griber politiet ikke ind. Men de har muligheden, hvis nødvendigt.
  Derfor er Hr. Jarls indlæg en tynd gang pladder omkring hans personlige aversion mod tiggeri. Og kommentarerne er tilsvarende generelt ordgyderi uden viden om sagens faktiske indhold.
  Politiet har pt. det lovgrundlag, som politiet selv og lovgiverne finder nødvendigt. Som menigmand kan du give eller lade vær som du lyster. Men lad være med at spille politimand!
  Venligst.

 24. Af fuck berlinske

  -

  jeg advar alle du må aldrig skive din regti navn og adrasse henhold til din sekkerhed
  i prassen findes også radikal muslimer som kan udnytte din adrasse
  du skulle ikke have unøventi natlig besæ´øg af radikal muslimer så teng dig om mand inden du leger dig ned

 25. Af J Nielsen

  -

  Tak til P Tranberg for det indlæg.

 26. Af Vagn Ry

  -

  Jeg har en meget enkel regel:

  EU har princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed, det er jeg helt med på!

  Tiggere er IKKE arbejdskraft, derfor får de ikke en klink af mig.

  Men, dem der sælger Hus Forbi, og taler “indfødt” dansk, kan altid regne med en tyver, de har “ret” til at være her, og de arbejder i en rimelig grad:-)

 27. Af Kirsten Rasmussen

  -

  @Sven Holt Nielsen
  “Nogle af dem er krigsveteraner hvis liv er gået istykker i den krig du stemte for?
  Nogle af dem er traumatiserende af forældrevold og pædofili?
  Nogle er psykisk syge.
  De er alle sammen misbrugere. Nogle er småkriminelle. De kan ikke andet.”

  Det kan godt være, jeg ikke er nok inde i tingene, men er det ikke muligt at blive hjulpet i vores velfærdssamfund? Hvis man vil hjælpes, altså. Du har muligvis ret, når du skriver “De kan ikke andet”. Men kan man ikke godt stille spørgsmålstegn ved, om det er en god idé, at andre – omend af et godt hjerte – er med til at holde disse ulykkelige (hvis de nu er det) mennesker fast i den måde, de lever på?

  Der forekommer mig at være nedværdigende at se andre mennesker som ofre, der ikke “kan andet”. Jeg foretrækker at se dem som mennesker – måske endda ressourcestærke – der er tilfredse med tingenes tilstand. Hvis ikke de et eller andet sted var det, ville de vel søge hjælp. Eller hvad?

 28. Af Finn Bjerrehave

  -

  Jeg er ikke ligeglad for Statsminister Lars Løkke lovede PSO skatten på EL skulle omlægges fra 1-1-2017, nemlig EU havde fortalt at den var u-lovlig og derfor skulle omlægges senest 1-1-2017.
  Desværre var det løgn at EU havde blandet sig i vores PSO skat, og måske derfor også løgn den skulle omlægges.
  Med lov vi bygger danmark. Finn Vig

 29. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt straffelovens tekst om emnet tiggeri:

  Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed

  § 197. Den, der imod politiets advarsel gør sig skyldig i betleri, eller som tillader, at nogen under 18 år, der hører til hans husstand, betler, straffes med fængsel indtil 6 måneder. Under formildende omstændigheder kan straffen bortfalde. Advarsel efter denne bestemmelse har gyldighed for 5 år

 30. Af Lillian West

  -

  Jeg synes det er udansk at der sidder mennesker ved alle togstationer og på strøget og tigger, det virker også utrygt er selv blevet slået på fordi jeg er ikke ryger og ikke havde cigaretter. Politiet skulle være mere synlige i gadebilledet f.eks. gående eller mountainbikes.
  Man kunne jo ansætte kontorpersonale til at skrive diverse rapporter rent det behøver vel ikke at være en bevæbnet betjent. Man kunne passende sende de nyuddannede kadetter ud på gader og stræder med samme beføjelser som politiet……….

 31. Af J Nielsen

  -

  Ved nærmere eftertanke mener jeg at P Tranbergs indlæg er så velplaceret, at det fuldstændigt løfter Corduas oplæg af hængslerne.

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det største problem med love vel, at stort set ingen er i stand til at forstå, hvad der står i feks straffelovens paragraf 197. Jarl Cordua statement er selvsagt korrekt.

 33. Af Jesper Lund

  -

  J. Nielsen

  Jeg har heller aldrig hørt om nogen, der blev straffet for at give penge til tiggere.

 34. Af Jan Petersen

  -

  Som jeg skrev overfor, stort ingen er i stand til at forstå, hvad de læser.

Kommentarer er lukket.