Glem det globale elevråd

Af Torben Steno 19

Kloden er reddet, jublede den globale mediemaskine fra Paris i december 2015, fordi det var lykkedes at få alverdens lande til at skrive under på en masse papir. Begejstringen hos det store sammenrend af mediefolk, klimadiplomater, forskere og B-kædepolitikere var noget mere afdæmpet blandt de mange milliarder jordbeboere, der ikke deltog i festlighederne i Paris. De mange, der nok er bevidst om, at klimaet forandrer sig, men ikke er overbevist om egen skyld i miseren kunne selvfølgelig ikke deltage. For de næsten ligeså mange – i hvert fald i vores del af verden – som er overbevist om, at vi mennesker alene har skylden for miseren, var det slet ikke nok. For mig og mange andre, der bare ved, at markedsøkonomi er en del af den menneskelige naturs love, var der heller ikke noget at juble over. Problemet bliver først løst – hvis det kan løses – når der er flere penge at tjene på at gøre det, end på at lade være.

Hvor bedrøveligt det end er, så er FN blot et globalt elevråd, hvis beslutninger sagtens kan ignoreres uden, at det får konsekvenser. Ingen forestiller sig vel en militær afstraffelse af f.eks. USA for at skide på alt det klimavrøvl.

Håber man stadig på, at reduktion af CO2 kan forhindre fatale klimaforandringer, så duer det heller ikke.

Det er allerede for sent. Det mener i hvert fald Danmarks førende klimaforsker Jens Hesselbjerg og hans norske kollega Knut Halvor Alfsen. Den erkendelse bør danne udgangspunkt for hvordan fremtidens klimapolitik skal føres både globalt og lokalt. Ikke mindst fordi planetens verdensorden har forandret sig hurtigere end klimaet siden 2015. Tilliden og respekten for internationale institutioner og konventioner er eroderet. Nu er det den globale forretningsorden, der hersker. Og den minder meget om naturens orden. Her tages ikke hensyn til gode intentioner. Det er de stærke og de smarte, der overlever. Kynisme vil blive et stadigt mere legitimt parameter. Hvorfor købe os aflad for milliarder, hvis naturens orden alligevel regulerer bestanden? Hvorfor ikke bruge pengene på at redde vores eget skind? Vi kan jo ikke redde hele verden, vel!

Ja, den sætningen minder lige lovlig meget om den, vi kender fra uendelige flygtningedebat, hvor vi på midten har givet hinanden fred med mantraet om, at det bedste for alle parter er at styrke indsatsen i nærområderne. Men det løser jo ikke problemerne i Syrien. Her er den gamle verdensorden også sat ud af spillet, og erstattet af den kyniske nye forretningsorden ledet af Putin.

Når klimaforandringerne for alvor slår igennem bliver antallet af mennesker på flugt rundt på vores fælles kugle endnu større. Som eksperterne tegner fremtiden rammer ragnarok også alle os her på de mere behagelige dele af kloden. Skal vi så også primært hjælpe til i nærområderne? Naturligvis skal Køge Bugt, Frederikssund og Hillerød så i første række og ikke en flok forhutlede afrikanere, der er forfulgt af den brændende sol.

Det er ikke nogen rar diskussion. Men det nytter ikke noget at håbe på bedre vejr.

19 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Ok i det mindste et hovedløst indlæg der spreder øst/vest gylle fordelt uden politisk bias. “USA for at skide på alt det klimavrøvl” og “erstattet af den kyniske nye forretningsorden ledet af Putin”. Hvor blev i øvrigt Kina af i den formidable analyse?

 2. Af b nielsen

  -

  En del sund fornuft skinnede igennem i debat oplægget, men på andre blogs er c en s u ren nu så massiv, at det er håbløst for vi almindelige danskere at være med. Hvorfor debatterne er pa ro di er. Er det bedre her? Vi får se.

 3. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos udtrykket “en masse papir”, en meget belærende artikel på DR.dk/nyheder om, hvordan politisk bias medier meget smart vinkler politisk korrekte nyheder fra ditto politisk ukorrekte nyheder.

  OVERBLIK Seks vigtige læk fra Wikikeaks
  http://mobil.dr.dk/smartphone/#artikel/nyheder/udland/overblik-seks-vigtige-laek-fra-wikikeaks

  Jeg kan meget nemt opremse seks andre vigtige læk fra Wikileaks, der er knap så flatterende for magteliten. Så det emne gemmes under – diverse konspirationer!

 4. Af Niels Larsen

  -

  “Hvor bedrøveligt det end er, så er FN blot et globalt elevråd, hvis beslutninger sagtens kan ignoreres uden, at det får konsekvenser. Ingen forestiller sig vel en militær afstraffelse af f.eks. USA for at skide på alt det klimavrøvl.”

  Amen! Og godt for det!

  “De mange, der nok er bevidst om, at klimaet forandrer sig, men ikke er overbevist om egen skyld i miseren kunne selvfølgelig ikke deltage [i Paris].

  Nej, man kan da ikke have kættere, som sætter en anden adresse på skyldneren: Solen. Det spolerer jo den gode stemning og blødgør ikke på passende vis de politikere, som forventes at have skatteborgernes store checkhæfte med hjemmefra.

  Jeg har meget svært ved at tage det for gode varer, at en stigning på 0,00x% CO2 i atmosfæren skulle kunne have den drastiske indflydelse på klimaet, som mange tillægger det. Og “forskerne” har kun lige godt og vel 140 års data at lægge til grund for udviklingen. Ingen data for længerevarende cyklusser, som har været tilbagevendende med ujævne mellemrum. Så sent som i 1650-1670 havde vi en lille istid og for 1000-1300 år siden havde vi en lille global opvarmning med korndyrkningsmulighed på Grønland.

  Mom ikke “forskerne”, klimafanatikerne og politikerne skulle hælde lidt mere is i deres sjusser, så deres hjerner ikke overophedes og misfungerer?

  Brug hellere tiden og pengene på at få nogle effektive beskyttelsesforanstaltninger på plads rundt om Fort Europa – helst FØR vi for alvor bliver ramt af den igangværende folkevandring!

 5. Af Per Torbensen

  -

  Klimadebatten kan ganske kort ind indeles i 3 kapitler eller temaer.
  1.Er klimaforandringeren menneske skabte ? 2.Naturlige hændelser “det store univers”. påvirkningers indflydelse,

  3 .En kombination af begge.De lærde strides og forsætter med at strides.
  Det mest komiske ved alle de klima konferencer som er afhold til dags dato er,at alle
  kommer i de samme transportmidler som de udpeger som synderen.

  Måske er det behageligheden som spiller ind-ingen eller ganske få vil afgive bekvemmeligheder selv om det skader kloden-den stigende flytransport ,bilismen etc.kært barn mange navne.Koster det vil vi ikke betale og derfor bliver hele debatten konfus og står på standby som det også er endt til dags dato.

  Vil vi skovle kul ind i oven til vandet fra havvandstigninger slukker ovnen ,højest sandsynlig vi er lemminger og det er okay.

 6. Af LIs Venkmann

  -

  “Når klimaforandringerne for alvor slår igennem bliver antallet af mennesker på flugt rundt på vores fælles kugle endnu større.”

  Hvis vi beslutter os for at modtage de såkaldte klimaflygtninge som flygtninge i de industrialiserede lande, så får de det samme overforbrugsmønster, som mange i de industrialiserede lande har, og som tilsyneladende er skyld i drivhuseffekten, og det vil selvfølgelig betyde, at udledningen af drivhusgasser vil stige voldsomt, hvilket vil speede opvarmningen af atmosfæren voldsomt op…

  Det er altså den dårligt tænkelige løsning på klimaproblemerne, at de industrialiserede lande modtager store mængder “klimaflygtninge”, for det er ikke nogen løsning; tværtimod; de vil bidrage meget mere til drivhuseffekten, hvis de kommer herop, end hvis de bliver hjemme.

  Vi har desuden allerede set et tilfælde, hvor en lavtliggende ø-nation pressede penge af de industralisere lande, ved at påstå, at øen var ved at drukne på grund af vandstigning, forp¨årsaget af drivhuseffekten.

  Men det var simpelthen en løgn, der kun havde til formål, at narre penge ud af os; der var fusket med måleresultaterne.

  Det er tragisk, at det nærmest er tabu at nævne, at befolkningstilvæksten i de lande, som migranterne kommer fra, er af afgørende betydning for, hvor store mængder drivhusgasser, der bliver udledt.

  Desuden er det decideret manipulation at påstå, at det kun er “vores” skyld, at klimaflygtningene flygter, for det er primært lokalt forårsagede problemer – især vandmangel, forårsaget af kronisk overfertilitet, og alle de afledte problemer, som vandmangel skaber – som klimaflygtningene flygter fra.

 7. Af Peder Kruse

  -

  Atmosfærens indhold af CO2 har netop passeret 0.04%. I disse postfaktuelle tider er 99% af videnskaben enig i, at vi kan regulere temperaturen på jorden ved at styre CO2 indholdet.

 8. Af Jan Petersen

  -

  En såkaldt videnskab, der bevæger sig rundt på 0.04% planet, er vel dårlig værd at beskæftige sig med. Ren logik blandt lægfolk siger, at de øvrige 99.96% formentlig har en større indflydelse. I øvrigt meget interessant at man aldrig mere hører om ozonhuller i atmosfæren. Det var ellers trendy for år siden. Men to fake trends kan vel ikke sælge på én og samme tid!

 9. Af Svend Jensen

  -

  Citat: “…og ikke en flok forhutlede afrikanere, der er forfulgt af den brændende sol….”

  Nu får Steno hele godhedssegmentet på nakken. For disse er det vigtigere at redde forhutlede afrikanere frem for segmentets egen nation.
  Om kort tid kommer lavinen af hadske udfald fra segmentets koryfæer Carsten Jensen, Anne-Lise Marstrand, Morten Østergårdog resten af radikalerne. Segmentet synes altid at godhed er vigtigere end overlevelse – selv når situationen kræver et valg.

 10. Af ole hansen

  -

  Det passer ikke at 99% af “videnskaben”/ af verdens uafhængige klima-forskere er enige. Det kan være at visse korrupte/ideologiske/fanatiske kliker i DR, TV2, FN og EU samt diverse journalist-grupper er rørende enige, men det beviser da ingenting. Har pe der kr u se læst bogen “Den maniske sol”? Har man ikke læst bøger og afhandlinger mv. er man et let offer for propaganda.

 11. Af Ib Kyv

  -

  @Ole Hansen

  Det er ret ynkeligt, at du forsøger du at spille klog, når du åbenlyst ikke aner, hvad du taler om.

  Svensmark, der står bag solteorien, anerkender skam drivhuseffekten; du misbruger hans forskning, som du helt tydeligt ikke ved noget om.

  Det er ikke bare dybt latterligt, det er også uansvarligt.

  Du er ikke et hak bedre, end de primitive, religiøse fundamentalister, der bilder sig ind, at allah styrer vejret, og at vi derfor bare kan fortsætte med at pumpe drivhusgasser ud i atmosfæren; brovtende, tåbelig, destruktiv og urokkeligt selvsikker – fuldstændigt uden grund.

 12. Af Peder Kruse

  -

  @Ole

  Jo, den har jeg læst, og meget andet. Min ironi skinner desværre ikke rigtigt igennem, Hvad der oprindelig blev kaldt ‘Den menneskeskabte globale opvarmning’ og nu kaldes ‘Klimaforandringer’ er et politisk besluttet faktum. Den videnskabelige teoretiske del af teorien fortæller, at hver gang vi fordobler CO2 indholdet i atmosfæren, stiger temperaturen i størrelsesorden 1 grad. Det er hvad vi er godt på vej til, men skal vi udløse den næste ene grad, skal vi op på 0,08% CO2, men inden vi kommer dertil, bruger vi ikke længere fossile brændsler. Så mange er der nemlig ikke.

  At de nuværende temperaturer skulle være enestående i jordens historie stemmer heller ikke overens med iskernemålingerne fra Grønland.

  https://youtu.be/DFbUVBYIPlI

  …men hvis ikke du TROr på den menneskeskabte globale (gen)opvarmning, er du ‘klimanægter’. I gamle dage var man kætter og blev udstødt. I dag er vi ikke kommet meget videre. Det er vores skyld. Vi står tilbage med skammen, og nu skal vi bøde. Amen.

  Vi brænder enorme mængder af energi af på jorden. AKraft, Kul, Olie og Gas I sidste ende ender det hele som varmeenergi. Vi varmer jorden og dens omgivelser op hele tiden. Denne varme forsvinder op og ud i rummet, men der kommer hele tiden ny varme til. Der er tale om et konstant stigende direkte tilskud til opvarmningen, siden vi gik amok på tidligere tiders gemte energi. Hvis man trækker dette tilskud fra opvarmningen de sidste ~150 år, vil resten svare ret godt til den videnskabelige teoretiske opvarmning med 1 grad per fordobling af CO2 indholdet i atmosfæren, og fordi der ikke er tale om en lineær sammenhæng mellem indhold af CO2 og temperaturstigningen rent videnskabeligt, mener jeg vi kommer til at vente længe på ‘point of no return’ eller harmagedon i form af et ‘tipping point’.

  Dette er min ulovlige mening. I may be wrong. I may not.

 13. Af ole hansen

  -

  I b k yv er vel en af disse debat-bisser som prøver at tryne folk (som ikke mener det samme som i b k yv) med alle mulige beskyldninger og nedsættende bemærkninger. Det næste fra klima-fanatikeren eller rødkålshovedet k yv bliver vel anklager om at co2-skeptikere er racister. Iøvrigt har jeg læst svens mark, men fortolker ikke hans skrifter på samme måde som k yv.

 14. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – det globale elevråd – hvis nyheder publiceres af fakestream MSM, en artikel på et af de alternative medier, jeg respekterer mest af alle:

  YESTERDAY’S CONSPIRACY THEORY IS TODAY’S NEWS

  https://www.infowars.com/yesterdays-conspiracy-theory-is-todays-news/

 15. Af J Nielsen

  -

  Forskere går rundt og siger ting baseret på data og facts.

  Så usikre er der ikke mange der er. Data? Facts? De fleste klarer sig fint uden.

  Hvad er det for en total mangel på selvsikkerhed. Hvis vi andre skulle bruge “data” og “facts” hver gang vi ville åbne munden, så var der aldrig nogen der fik sagt noget.

  Det må være nok bare at give los og se hvad der kommer ud.

 16. Af Jan Petersen

  -

  Uanset emne, læg til grund for en eller anden “videnskabelig” redegørelse – at “fakta” er baseret på 0.04% ud af 100% muligheder. Enhver vil karte rundt af grin!

 17. Af Peder Kruse

  -

  @Jan

  Det er faktisk ikke baseret på 0.04%, men 0.012%. Det er nemlig stigningen fra 0.028% før industrialiseringen til 0.040% i dag, der ligger til grund for, at man mener befolkningseksplosionen er et sekundært problem for os og resten af kloden.

 18. Af j nielsen

  -

  “Uanset emne, læg til grund for en eller anden “videnskabelig” redegørelse – at “fakta” er baseret på 0.04% ud af 100% muligheder. Enhver vil karte rundt af grin!”

  Af grin? Det skulle da lige over at læse nonsens som det der. Sætte sig ind i tingene gider man øjensynligt ikke.

  Et luftmolekyle skal have mindst 3 atomer for at virke som drivhusgas. De vigtigste i atmosfæren er CO2, H2O (vanddamp), og O3 (ozon). Herefter kommer metan (CH4). Ilt, kvælstof, ædelgasser er fuldstændig ligegyldige i den sammenhæng. O2, N2, de mangler et atom, så strålingen ryger lige igennem. Det blev påvist allerede i 1861, og konsekvenserne af en ændring af atmosfærens indhold af drivhusgasser blev udregnet i 1890’erne. Estimatet, at en fordobling af CO2 svarer til at solkonstanten øges med 2%, og en stigning i global middeltemperatur på 2C, er der ikke rokket væsentligt ved siden. Den væsentligste forskel fra oprindelig teori ligger i feedback-mekanismer, dvs. i hvor høj grad øget CO2 trækker H2O og metan med op. Det er der mig bekendt ikke enighed om.

  Den der ikke forstår at 0.04% kan spille en rolle, kan jo roligt blande 0.04% plutonium i sin aftensmad. Og grine mens han skovler ind.

  “Det er faktisk ikke baseret på 0.04%, men 0.012%. Det er nemlig stigningen fra 0.028% før industrialiseringen til 0.040% i dag, der ligger til grund for, at man mener befolkningseksplosionen er et sekundært problem for os og resten af kloden.”

  Det er rigtigt at der er en stigning på 40% i mængden af drivhusgasser på ca. 150 år, med gradvist øget stigningstakt og uden udsigt til at det stopper. Vi må imødese en fordobling, for opholdstiden for CO2 er meget lang. CO2 der sendes ud i atmosfæren kan blive der i 1000 år. Det regner ikke væk, sådan som vanddamp kan.

  Hvem der påstår at befolkningseksplosionen er et sekundært problem ved jeg ikke. I øvrigt er de to ting, forbrug af fossilt brændsel og befolkning, nært forbundne.

  “Vi brænder enorme mængder af energi af på jorden. AKraft, Kul, Olie og Gas I sidste ende ender det hele som varmeenergi. Vi varmer jorden og dens omgivelser op hele tiden. Denne varme forsvinder op og ud i rummet, men der kommer hele tiden ny varme til. ”

  Dette har intet som helst med drivhuseffekten at gøre. Det er ikke varmeproduktionen der er problemet, det er ophobning af spildprodukter.

  “Der er tale om et konstant stigende direkte tilskud til opvarmningen, siden vi gik amok på tidligere tiders gemte energi. Hvis man trækker dette tilskud fra opvarmningen de sidste ~150 år, vil resten svare ret godt til den videnskabelige teoretiske opvarmning med 1 grad per fordobling af CO2 indholdet i atmosfæren”

  Der er ikke rigtigt. Hvor meget brændsel vi end futter af, det være sig biologisk, fossilt, eller nukleart, kan varmeproduktionen aldrig hamle op med solindstrålingen. Den eneste måde Jordens varmebalance kan ændres på hernede fra er ved at pille ved isoleringen. Det vil sige strålingsbalancen.

 19. Af Lis Sørensen

  -

  Klima skeptikere er som religiøse troende udover hjælp.

  Vi bliver vores egen undergang hvis intet gøres. Man skal også være anti-videnskab for at tro andet. Og det er trods alt en mere saglig videnskab?

  Derudover lever dk som ingen andre af den grønne omstilling. Man skal altså også være anti-dansk eller del af den mærsk foraarbejdet blå lakajer familie. Pengene styrter ind i statskassen fra Danmaarks grønne industrier.

  Hvor dum, anti-dansk og anti-videnskabelig skal man være for at være imod her?

Kommentarer er lukket.